10 éves a Ferencvárosi Ünnepi Játékok

Célképben a Bakáts templom - 2700 képbõl készült mozaikplakát

Budapest, 2004. június 10. - A Ferencvárosi Önkormányzat 1994 óta rendezi meg a Ferencvárosi Ünnepi Játékokat a kerület szívében, a Bakáts téri színpadon és az Assisi Szent Ferenc templomban. 2004 június 18 és július 13 között Pest legnagyobb szabadtéri színpadán egyaránt láthat a közönség klasszikus jazz koncertet, komolyzenei hangversenyt, néptánc, balett és musical elõadást, valamint évrõl-évre itt rendezik meg Budapest legnagyobb szabadtéri operabemutatóját.

Célképben a Bakáts templom - 2700 képből készült mozaikplakát

Budapest, 2004. június 10. - A Ferencvárosi Önkormányzat 1994 óta rendezi meg a Ferencvárosi Ünnepi Játékokat a kerület szívében, a Bakáts téri színpadon és az Assisi Szent Ferenc templomban. 2004 június 18 és július 13 között Pest legnagyobb szabadtéri színpadán egyaránt láthat a közönség klasszikus jazz koncertet, komolyzenei hangversenyt, néptánc, balett és musical előadást, valamint évről-évre itt rendezik meg Budapest legnagyobb szabadtéri operabemutatóját.

Budapest, 2004. június 10. - A Ferencvárosi Önkormányzat 1994 óta rendezi meg a Ferencvárosi Ünnepi Játékokat a kerület szívében, a Bakáts téri színpadon és az Assisi Szent Ferenc templomban. 2004 június 18 és július 13 között Pest legnagyobb szabadtéri színpadán egyaránt láthat a közönség klasszikus jazz koncertet, komolyzenei hangversenyt, néptánc, balett és musical előadást, valamint évről-évre itt rendezik meg Budapest legnagyobb szabadtéri operabemutatóját.

A nyári előadóművészeti rendezvénysorozatok között rangos helyen álló fesztivál idén ünnepli 10. évfordulóját. A jubileumi év alkalmából a szervező FENYÁR Ferencvárosi Nyári Játékok Kht. Mascagni: Messa di Gloria oratóriumának ősbemutatójával, két saját - Liszt: Christus szcenírozott oratórium és Verdi: Az álarcosbál - bemutatójával várja a színházkedvelő közönséget.

Az Ünnepi Játékok keretében Magyarországon először lesz látható egy itthon eddig még nem alkalmazott reklámtechnikai eljárással készült mozaikplakát, melyből a Bakáts téri templom vizuális képe emelkedik ki. Készült Kanyó Béla és Kerekes Emőke fotóiból. A plakátot Farkas Péter mérnök-matematikus tervezte 2700 darab Ferencvárosról készült fényképből. Az előadásokra látogató vállalkozó szellemű nézőket egy helyismereti memória-játékra invitálják a szervezők, ugyanis a 2700 fotó között kakukktojásokat lehet fellelni. A helyes megfejtők között jutalomsorsolás lesz.

A jubileumi évét ünneplő fesztivál hagyományos programjait művészplakátok hirdetik, melynek tervezői között megtalálhatjuk Szyksznian Wanda többszörös nívódíjas és Ferenczy Noémi díjas garafikusművészt.


10. jubileumi Ferencvárosi Ünnepi Játékok/
2004. június 18. - július 13.


Mascagni: MESSA DI GLORIA oratórium
2004. június 18. (péntek) 19 óra és június 20. (vasárnap) 19 óra
Magyarországi ősbemutató
Helyszín: Bakáts téri templom

BENKÓ DIXIELAND BAND és BUDAPEST KLEZMER BAND
2004. június 19. (szombat) 21 óra (esőnap június 21.)
Közös koncert
Helyszín: Szabadtéri színpad

DUNA RAPSZÓDIA
2004. június 22. (KEDD), 21 óra, (esőnap június 23.)
Fergeteges néptánc kompozíció
Rendezte: NOVÁK FERENC
Honvéd Táncszínház produkciója
Közreműködik: Honvéd- és Budapest Táncegyüttes
Zene: Hegedős Együttes – Gázsa Zenekar
Helyszín: Szabadtéri színpad

A.J. Lerner - F. Loewe - MY FAIR LADY
2004. június 25. (péntek) 21 óra, (esőnap június 26.)
Határon túli Komáromi Jókai Színház vendégjátéka
Helyszín: Szabadtéri színpad

Liszt: CHRISTUS
szcenírozott oratórium
2003. június 29. (kedd) 21 óra (esőnap: június 30.)
új bemutató
Közreműködik: MATÁV ZENEKAR, NEMZETI ÉNEKKAR
Helyszín: Szabadtéri színpad

KÁIN és ÁBEL - BOLERO
2004. július 3. (szombat), 21 óra (esőnap július 4.)
Rendezte: MARKÓ IVÁN
Magyar Fesztivál Balett
Helyszín: Szabadtéri színpad

Verdi: AZ ÁLARCOSBÁL
2004. július 9. (péntek), július 11. (vasárnap) 21 óra (esőnap júl.13.)
opera két részben, új bemutató
Rendező: KOLTAY GÁBOR
Helyszín: Szabadtéri színpad10. jubileumi Ferencvárosi Ünnepi Játékok
2004. június 18. – július 13.


A Ferencvárosi Ünnepi Játékok

1993-ban különböző műfajú, de zömében kamara-zenei fesztivált rendeztek a Bakáts téren. Az eseménynek jelentős látogatottsága és vitathatatlan közönségsikere volt. A nagy érdeklődés indította el az évenkénti nyári fesztivál megrendezésének gondolatát. A rendezvény 1994-től viseli a Ferencvárosi Ünnepi Játékok nevet, és ettől az évtől a paletta fokozatosan szélesedett. Kezdetben főleg komoly- és könnyűzenei hangversenyek, kis- és nagyzenekari koncertek szerepeltek a műsoron, majd meghívott vendégként dramatikus színházi produkciók kerültek színpadra. Később táncjátékok, balett-előadások műsorra tűzésével bővülve, saját zenés bemutatókat is tartottak.

Évről évre, lépésről lépésre alakult ki a Ferencvárosi Ünnepi Játékok gondolatisága, az összelőadóművészeti fesztivál, amit át, meg áthat a zene. A hangsúly az ünnepi szón van: a zene és a tánc ünnepe. A Ferencváros szívében, a Bakáts téren júniusban virágot bont az élőművészet. Ez az a hely, ahol hagyománnyá vált a klasszikus művek bemutatása. Tudatosan kerülnek olyan előadások a rendezvénybe, melyek méltók az ünnep szóhoz. Ezért található meg az Ünnepi Játékok programjában az oratórium, a klasszikus jazz, a komolyzenei hangverseny, a néptánc, a balett, a musical és mindezek megkoronázásaként, a pompás látványt, az igényes zenét és mély tartalmat magában hordozó műfaj, az opera. A nyári fesztivál az előadóművészet ünnepe, amivel Ferencváros évente egyszer megajándékozza a színházlátogatókat.

A fesztivál rendezvénysorozatában hagyományosan megrendezésre kerül egy templomi koncert, egy-egy szabadtéri könnyű- és komolyzenei koncert, táncjáték, vagy balett előadás, musical-, vagy rock-produkció, lehetőség szerint népművészeti hagyományokat ápoló dramatikus mű, a rendezvénysorozat záróeseménye a szabadtéri opera bemutató.

1996-ban a Ferencvárosi Önkormányzat egyszemélyes tulajdonosként létrehozott egy közhasznú szervezetet, amelynek feladata – többek között - a nyári fesztivál megszervezése. A FENYÁR Ferencvárosi Nyári Játékok Kht. szervezésében esztendőről, esztendőre június 15-től július 15-ig terjedő időszakban, a budapesti Bakáts téren felállított szabadtéri színpadon és az Assisi Szent Ferenc Templomban kerül megrendezésre a Ferencvárosi Ünnepi Játékok nevet viselő összművészeti fesztivál. Nagyságrendi besorolás szerint országos viszonylatban igen rangos helyen áll ez a nyári előadóművészeti rendezvénysorozat. Jó ideje itt látható Budapest legnagyobb szabadtéri opera bemutatója. Másik fontos előnye a fesztiválnak, hogy legkorábban itt kezdődnek a nyári játékok. A Bakáts téren felállított színpad Pest legnagyobb szabadtéri színpada.


A Bakáts tér

Ferencváros „legközpontibb” tere régi nevein Kirchen Platz, Templom tér, majd Ferdinand Platz (Nádor tér). Mai neve Bakócz (Bakáts) Tamás bíboros és esztergomi érsek emlékét őrzi. A Duna, mint olyan sokszor, az 1795-ös esztendőben is nagy pusztítást végzett Ferencvárosban. Az árvíz elvonulása után „Istennek hálából” egy Fellner János nevű ferencvárosi bognármester telket adományozott katolikus templom építésére a mai Bakáts téren.

A Knézich, Tompa, Bakáts és Ráday utca közé fogott tér a középületek tere. 1884 őszén tető alá került az a középület, amelyben középen lelkészi hivatal, jobbról a kerületi elöljáróság, balról az iskola kapott elhelyezést. Ezenkívül bolthelyiségek, kávéház és a polgárság összejövetelei számára egy nagy terem állt itt. Az épületet Czigler Győző építész, műegyetemi tanár tervezte. A Bakáts téri iskola a kerület első, ma is működő iskolája, mely a Ráday utca egyik polgárházának kétszobás lakásában működő elemi iskola utódja lett. A budapesti kerületek történetében egyedülálló, hogy a Bakáts tér 14. szám alatti polgármesteri hivatal székháza, amely kerületi elöljáróság céljaira épült, azóta is megszakítás nélkül ezt a szerepet tölti be ugyanezen a helyen. Kiemelt jelentőségű a Bakáts térről nyíló középületben folyó gyógyító munka, mely rendkívüli eredményeket tudhat magáénak az egykor korai halálra ítélt újszülött életek megmentésében. A Bakáts tér 10. szám alatt emléktábla áll Schöpf-Merei Ágoston, a magyar gyermekgyógyászat megalapítójának emlékére.

A Bakáts tér a kerület Ferenc körúton belüli részének egyetlen tere, Ferencváros központja. Nincs ferencvárosi lakos, akinek napjai, vagy kedves emlékei ne kötődnének ide. Talán itt született valaki a családból, esetleg itt járt iskolába. Hivatalos ügyeinek intézése vezette ide, vagy másokkal való együttlétet keresett. Kikapcsolódásra, szórakozásra vágyott, s részt vett valamelyik rendezvényen. A Bakáts tér nyaranta a Ferencvárosi Ünnepi Játékok látványos és színvonalas szabadtéri rendezvényeitől eleven, ősszel a ferencvárosi búcsútól mozgalmas itt az élet.


Az Assisi Szent Ferenc Templom

A Bakáts téri Assisi Szent Ferenc főplébánia templom a főváros egyik legértékesebb, legszebb műemléképülete. A tér közepén emelkedő templom, külső falán Assisi Szent Ferenc szobrával, a Bakáts tér múltjának szemtanúja. Története szorosan kapcsolódik a tér történetéhez.

Az 1838-as árvíz által megrongálódott, majd 1865 áprilisában véglegesen bezárt templom helyett, 1867-ben kezdték építeni az új templomot, különböző adományokból. A templom építésének sok neves támogatója volt. Ezek közül kiemelkedik Simon János bíboros-érsek, aki a templom egyik mellékoltárának költségét vállalta magára. Akadt, aki százezer téglával segítette az építkezést. Az alapgödör kiemelésénél az első kapavágásokat Rottenbiller Lipót Pest akkori főpolgármestere tette, aki a templom építésének lelke és mozgató ereje volt, de felszentelését már nem érhette meg. A templom az adakozások ellenére, anyagi nehézségek miatt csak 1879-re készült el. Ez év április 27-én, Ferenc József és Erzsébet királyné házassága évfordulóján, a bőkezű adakozó Simon János bíboros hercegprímás szentelte fel. Belső és külső díszítése még évekig folytatódott. Homlokzatán középtornyával és mögötte a két kis toronnyal büszkén emelkedik az égbe, mint a kor legnevesebb alkotóművészeinek munkája. A remekművet a kiemelkedő tehetségű építész, Ybl Miklós tervezte. Belső díszítésén a kor olyan híres művészei dolgoztak, mint Lotz Károly, Than Mór festőművészek. A templom kővel és nyerstéglával burkolt. Külső falán a védőszent, Assisi Szent Ferenc szobra, Stróbl Alajos neves emlékműszobrász alkotása. A szobor anyaga márvány, kerete kő.
A Bakáts téri Főplébánia Temploma 10. alkalommal nyitja meg kapuit a Ferencvárosi Ünnepi Játékok nyitókoncertjének.

süti beállítások módosítása