Hatalmas lárma és síri csend

- Schiller Kata felvétele -


Karnevál - Állatok farsangja; Bábvilág; Hókirálynõ

Kutszegi Csaba


A Nemzeti Táncszínház repertoárján szép számmal találhatók gyermekelõadások, ezért elmondható, hogy a színház mûsorpolitikája egyszerre jövõbe mutató és naprakészen gyakorlatias. Dicsérendõ a törekvés, amely a majdani publikummal már gyermeknézõként meg akarja szerettetni a táncszínházi elõadásokat, és praktikus a mûsorszerkesztési elv, amely a nagy családi ünnepekhez és a tanítási szünetekhez igazítja a gyermekeknek szánt bemutatók és elõadások zömét. Az a nemes célkitûzés, hogy a gyerekekbõl színházat értõ és szeretõ nézõ váljék, azonban csak akkor valósul meg, ha az elõadás igazi élményt nyújt.

Karnevál - Állatok farsangja; Bábvilág; Hókirálynő

Kutszegi Csaba


A Nemzeti Táncszínház repertoárján szép számmal találhatók gyermekelőadások, ezért elmondható, hogy a színház műsorpolitikája egyszerre jövőbe mutató és naprakészen gyakorlatias. Dicsérendő a törekvés, amely a majdani publikummal már gyermeknézőként meg akarja szerettetni a táncszínházi előadásokat, és praktikus a műsorszerkesztési elv, amely a nagy családi ünnepekhez és a tanítási szünetekhez igazítja a gyermekeknek szánt bemutatók és előadások zömét. Az a nemes célkitűzés, hogy a gyerekekből színházat értő és szerető néző váljék, azonban csak akkor valósul meg, ha az előadás igazi élményt nyújt. Talán a szigorú szakmai kritériumok alapján megítélt színvonalnál is lényegesebb az élményszerzés. Ugyanez megfordítva: a gyerekpublikummal őszinte kapcsolatot kialakító, de tánctechnikailag nem éppen csúcsteljesítményt nyújtó produkciók sokkal hasznosabbak, mint a gyerekeket hidegen hagyó, de szakmailag korrekt előadások. A legjobb persze az lenne, ha az élményszerzést és a kontaktusteremtést a gyermekszínház-csinálás alfájának tekintenék, és ennek megfelelő szakmai színvonalú előadásokat hoznának létre. Ehhez viszont az alkotókban tudatosulnia kell, hogy a gyermekszínházi előadás más, mint a felnőtt nézőknek rendezett színdarab.


{kozep}Tóth Imre és Kazinczy Eszter a Báb-világban - Koncz Zsuzsa felvétele{/kozep}

A Még I mozdulatszínház Karnevál - Állatok farsangja című darabja jó szándékú vállalkozás, koreográfiailag korrekt, alapos próbafolyamat eredménye, de a gyerekek és a szereplők között csak formális kapcsolat jön létre. A műélvezet, amelyben a gyereknéző részesül, leginkább olyan tévénézéshez hasonlítható, amelynek kezdetekor a szülők elveszik a gyerektől a távkapcsolót, nehogy nemkívánatos csatornák műsorát nézze. A darab narrátorával nem alakulhat ki kérdés-felelet viszony, mert a mesélő - amúgy jól artikuláló, kellemesen bársonyos - személytelen géphang. A gyerekek megmozgatása, színpadra hívása is oktatási folyamat kicsit furcsa, játékos feladataira emlékeztet. A Karnevál - Állatok farsangja a fentiekben említett nemes célt nem tudja eredményesen szolgálni, műsoron tartásának legfőbb (nem lekicsinylendő) értelme az, hogy a hat-tíz évesek tudtára hozza: nemcsak képernyőn, hanem színházban is látható-hallható mese. Éppen ezért kár, hogy a kínált látnivaló inkább képernyőszerű, mint (gyerek)színházszerű.

Hogyan lehet a táncszínházi gyerekelőadás színházszerű? Lehet például hagyományos, azaz történetmesélős. Ilyen a múlt évadban bemutatott Holle anyó és Csipkerózsika. Szintén a múlt évadtermése a Közép-Európa Táncszínház (KET) Fityfirittye, amely idén Dó Ré Mi címmel újult meg. Ez utóbbi nem hagyományosan színházszerű (vagyis nem ad elő dramaturgikus, konkrét mesét), hanem modern táncszínházszerű (képeket, akciókat fűz játékosan egybe, fő témája a mozgás maga). A Fityfiritty és a Dó Ré Mi meggyőzően bizonyítja: a gyerekpublikum érdeklődését nemcsak az ismert, megszokott eszközökkel feldolgozott mesék keltik fel és tartják ébren, hanem az újszerű, helyenként elvont koreográfiák is, ha azok jól sikerültek, és gyerekpublikum számára találták ki őket. A KET gyerekelőadásainak zsenge korú közönsége tudtán kívül, de határozottan élvezi, hogy valamibe beavatják (ez az igazi beavató színház); az absztrakciókhoz meg nagyon közvetlen, egyszerű a viszonya: a látottakat hamar megnevezi, meghatározza és elfogadja. Ha élményt kap, nincs benne a felnőttekre jellemző görcsös érteni akarás és magyarázatvárás.


{kozep}Umniakov Nina. Dombi Kati és Sipos Orsolya a Hókirálynőben - Schiller Kata felvétele{/kozep}

A Dream Team Báb-világ című előadását - címe alapján - gyerekelőadásnak gondolnánk. Mégsem az. Legalábbis az alkotói - feltehetően - nem annak szánták. Pedig bábok és bábot játszó táncosok szerepelnek benne. A darab nem egyszerű gyermekmesét, hanem felnőtteknek szóló komoly mondanivalót tartalmaz. Nem dramaturgikusan mesél, hanem elvontan utal különös élethelyzetekre. Látványa, szereplői mégis konkrétak és meseszerűek. Ilyet - ha jó - felnőttek is szívesen néznek, de a gyerekek is képesek élvezni és értelmezni. Nem a hat-tíz, hanem a tíz-tizennégy évesek. A Dream Team használta táncszínházi fogalmazás (a Báb-világban kifejezetten) alkalmas arra, hogy a gyerekek érdeklődését felkeltse. Érdemes lenne gyerekpublikumnak (is) eljátszani. A koreográfia alapötletéül Heinrich von Kleist A marionettszínházról című esszéje szolgált. Egy bábjátékos marionettpárt mozgat. Irányításával az élettelen lényekbe lélek költözik. Két táncos, egy balerina és egy szamuráj bábként él, végtagjaikat a mennyezettel (az ismeretlen irányítóval) gumizsineg köti össze. A párok élete párhuzamosan zajlik, hasonló eseményeket élnek meg, hasonlóan éreznek, később a bábok és az élő táncosok egymással is "emberi" kapcsolatba kerülnek. A balerina klasszikus balettnyelven, a szamuráj harcművészmozgással fogalmaz. Helyzetüket és mondandójukat a befogadó egyénenként sokféleképpen értelmezheti, de az értelmezés nem korfüggő.

Az Artus - Goda Gábor Társulata gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt ajánlja Hókirálynő című előadását. Első hallásra ez marketingfogásnak tetszik. Az előadást megnézve, egyszerűen megfogalmazható a beharangozó igazságtartalma: a darab gyerekeknek szól, de a felnőttet is leköti. Goda Gábor korszerű színházi eszközökkel megjelenített, de hagyományos dramaturgiával szerkesztett Andersen-mesét varázsolt a színpadra. Az előadás minden részlete igényes alkotómunka eredménye. A díszletek, a jelmezek és a kellékek nem hivalkodóak, mégis meseszerűek, összhangban működnek a fény- és látványelemekkel. A vetítés hatásos, és segíti a cselekmény kibontakozását. A Hókirálynő arca hókristályok kaleidoszkópszerű játékából kel életre, hasonlóan ötletes Gerda kútba zuhanása: a lány magatehetetlen árnyképe úszik a vásznon, hátterének tárgyai sebesen száguldanak felfelé. A koreográfia és a verbális narráció egymást segítve fonogatja a cselekményszálat, egyik sem alárendeltje a másiknak. Funkcióikat nem határozzák meg eleve és véglegesen kialakított szigorú szabályok. Hogy mikor melyik jut szerephez, az dönti el, hogy az éppen aktuális eseményt beszéddel vagy mozgással szerencsésebb-e megjeleníteni. Tánc, zene, látvány, mesemondás és a gyerekeket megmozgató akciók sokszor játékosan egymásba gabalyodnak. A műfajok burjánzását és a nézőtéren megrendezett igazi felfordulást az előadás főszereplője, Kiss Erzsi, az énekes-mesélő tartja kordában.

Kiss Erzsi különös muzsikálása az Artus társulat múlt évadbeli premierjén, az Osiris tudósítások előadásán is feltűnést keltett. Nehéz, szinte lehetetlen vokális szólóinak műfaját meghatározni. Nemzetközi metanyelven énekelt dal, vagy a manapság divatos world music ősi, szájzörejzenei előképe? Akármi az, ritmusa, hangulata, mondanivalója van. Önállóan élvezhető, de kísérőzenének is nagyszerű. Természetesnek hat, nem zavaró, ha előadója hirtelen abbahagyja, és egyszerű mesélésbe kezd, vagy a publikummal folytatott beszélgetését befejezve, újból rázendít. Az is lehet, hogy a gyerekek szóról szóra, vagyis zörejről zörejre értik. Elvégre régóta ismert a tény, hogy az ontogenezis egyes fokain álló egyedek tudata igencsak hasonlatos a filogenezis adott foknak megfelelő szintjén élt populáció tudatához. Lehet, hogy a neandervölgyi ősember tolmács nélkül is szót értene egy mai kisgyerekkel. Kiss Erzsi muzsikájában van valami atavisztikus. A gyerekeknek ez egyáltalán nem feltűnő. Lehet, hogy ők nem olyan régen még használták ezt a nyelvet. Legtöbbjükkel ez mindennap előfordul unalmas tanítási órákon.

Kiss Erzsi nemcsak muzsikál, hanem mesél, megszólít, beszélget. Személyiségével hat a gyerekekre. Az egyik kérdésével pillanatok alatt hatalmas lármát idéz elő, a másikkal egy csapásra síri csendet teremt. Ha szükséges, háttérbe húzódó narrátor, ha kell, részt vesz az eseményekben (védekezik, szembeszáll a haramiákkal), de mindig a gyerekek pártján áll, velük izgulja végig a kalandokat. A Hókirálynő gyermeknézőinek élményt ad az előadás. Zsöllyébe ültetett passzív fogyasztók helyett színházi esemény aktív részeseivé válhatnak. A cselekmény izgalmas és követhető, a látvány figyelemfelkeltő. Az előadók mindent beleadnak, közvetlen kommunikációs kapcsolatba lehet kerülni velük. Az előadás színvonalas. Goda Gábor társulata komolyan veszi a gyermekpublikumot, alkotók és előadók ugyanúgy készülnek fel, ugyanolyan igényesen próbálják a gyerekdarabot, mint bármelyik másikat. Goda Gábor tudja, mi kell a speciális közönségnek. Sokkal több nem is szükséges a nemes cél szolgálatához.


KARNEVÁL - ÁLLATOK FARSANGJA
(Még I Mozdulatszínház, Nemzeti Táncszínház)


DRAMATURG-MESEMESTER: Tariska Szabolcs

LÁTVÁNY: F. O. M.

FÉNY: Vajda Máté

ZENE: Camille Saint-Saëns és más klasszikusok

KOREOGRÁFIA-RENDEZÉS: Fenyves Márk, Pálosi István

SZEREPLŐK: a társulat művészei.


BÁB-VILÁG
(Dream Team Színház, Nemzeti Táncszínház)


DÍSZLET: Tóth Imre

FÉNY: Szabados Tamás

JELMEZ: Diamond

ZENESZERZŐ: Krulik Zoltán / Makám

ZENEI SZERKESZTŐ: Sólyom Tamás

BÁBOK: Somogyi Kati

RENDEZŐ: Balázs Mari.

SZEREPLŐK: Kazinczy Eszter, Tóth Imre, Balázs Mari


HÓKIRÁLYNŐ
(Artus - Goda Gábor Társulat, Nemzeti Táncszínház)


DRAMATURG: Upor László

ZENE: Kiss Erzsi, Bahaloczky István

DÍSZLET: Árvai György

JELMEZ: Szűcs Edit

FÉNY: Bányai Tamás

MASZK: Haraszti Janka

HANG: Pápai István

VIDEÓ: Ernst Süss

RENDEZŐ-KOREOGRÁFUS: Goda Gábor

ALKOTÓ-ELŐADÓK: Dombi Kati, Gold Bea, Lipka Péter, Nagy Andrea, Oldal István, Sipos Orsolya, Nina Umniakov

ÉNEKES-MESÉLŐ: Kiss Erzsi


süti beállítások módosítása