Megalakult a Magyar Színháztechnikai Szövetség

2004. április 7-én megalakult a Magyar Színháztechnikai Szövetség, egy olyan szakmai és érdekképviseleti szervezet, amely önállóan mûködik a színházak, mûvelõdési intézmények és színház-technikai szakcégek érdekében. A Szövetség fõ célja a legújabb színpadi technikák megismerése, az azokkal foglalkozó munkatársak szakmai fejlõdésének elõsegítése, oktatása, tapasztalatcseréje, érdekeik képviselete. A Szövetség fõbb szolgáltatásai: honlap mûködtetés, újságkiadás, tanfolyamok és kiállítások szervezése.

Évről-évre egyre fejlettebb technika kerül be a színházakba, mely kezelése korszerű ismereteket kíván. A színházi műszakiak munkája felértékelődött és egyre inkább a művészi alkotó munka részévé vált. Szükség van egy olyan szakmai és érdekképviseleti szervezetre, amely önállóan működik a színházak és művelődési intézmények érdekében.

A 2004. április 7-én megalakult Magyar Színháztechnikai Szövetséget a Fővárosi Bíróság ez év július 2-án nyilvántartásba vette, ezzel az MSzTSz megkezdte hivatalos tevékenységét.Bízunk benne, hogy az előadó-művészeti intézmények vezetői és dolgozói igénylik és fontosnak tartják a legújabb színpadi technikák megismerését, az azokkal foglalkozó munkatársak szakmai fejlődését, oktatását, tapasztalatcseréjét, érdekeik képviseletét.

A Szövetség a jövőben olyan színvonalú szolgáltatásokat kíván nyújtani, melyek alkalmasak lesznek a színházi műszakiak munkájának hathatós segítésére. A tagság már idén májusban megszervezte a Sceni-Tech 2004. színháztechnikai találkozót és kiállítást a Miskolci Nemzeti Színházban. Hasonló rendezvényt tervezünk tartani minden évben, más-más színházban. Folyamatban van a színházi díszítő és emelőgép kezelő tanfolyam szervezése, és nagy hangsúlyt helyezünk a területen dolgozók és az utánpótlás oktatására, továbbképzésére. A tagság számára naprakész információs és kommunikációs fórumot biztosít a hamarosan működő internetes honlap (www.msztsz.hu). Jövő évtől kéthavonta megjelenő szakfolyóirat kiadását tervezzük.

A Magyar Színháztechnikai Szövetség élő kapcsolat kiépítésére törekszik hasonló külföldi szakmai szervezetekkel pld. új szabványok bevezetése, balesetvédelmi előírások korszerűsítése stb.. Figyelemmel kísérjük és előkészítjük az EU csatlakozás során felmerülő műszaki- és gazdasági kérdések a hazai adaptációját. Az MSzTSz szoros kapcsolatot szeretne kiépíteni a magyar színházi szervezetekkel is.
A Szövetség választott elnöke: Kiss István műszaki vezető (Hagyományok Háza).

Az MSzTSz székhelye: 1011 Budapest, Corvin tér 8. Tel/Fax: (1) 201-5017, www.msztsz.hu, e-mail: titkarsag@msztsz.hu Postacím: 1251 Bp., Pf.:23.
A magyar színháztechnika gyorsabb továbbfejlődését szolgáló Magyar Színháztechnikai Szövetség munkája a színházi szakemberek aktív segítségével lehet hatékony.

MSzTSz Elnöksége

süti beállítások módosítása