Mostantól? a Városi Színház

A Városi Színház történetében új fejezet kezdõdik. Van feltámadás?

Mostantól?A Városi Színház Budapesten, Pesten, Józsefvárosban, a Kálvária-téren, e különleges társadalmi összetételű, sokrétű szociális helyzetű, gazdag hagyományú, szokásvilágú környezetben áll.


A Városi Színház lehetőség a választásra!

A gazdasági kényszerek miatt, lassan minden kulturális intézményt elborító fogyasztói tömegkultúra mellett egyre kevesebb tér marad a személyes, kisközösségi, kreatív kultúra számára. Félő, hogy megfelelő helyszínek kialakítása nélkül végképp elveszik e másfajta együttlét, gondolkodás, alkotás lehetősége is.


A Városi Színház kulturális tér!

Ahol különleges kulturális események létrehozásával, színházi előadásokkal, filmvetítésekkel, kiállításokkal, irodalmi bemutatókkal, gyermekprogramokkal, szociális problémákat tárgyaló előadásokkal és konferenciákkal, környezetvédelmi előadásokkal, egyéb rendezvényekkel szeretnénk hozzájárulni Budapest és Józsefváros gazdag kulturális életéhez.

Ahol a kerület és a város kultúra iránt fogékony lakosai megismerhetik e környék igazi arcát, az itt lakók nagy részének sokszor emberfeletti nehézségeit, napi küzdelmeit a fennmaradásért.

Ahol komoly feladat a kialakult, meggyökeresedett előítéletek oldása.

Ahol a különböző hagyományú, szokású, gondolkodású, lehetőségű emberek, együtt megélhető kulturális helyzetekben találkozhatnak.

Ahol az egymást még felfedezni akaró, kíváncsi gyerekek átélhetik a közös alkotás örömét, ahol találkozhatnak a város más részén felnövő társaikkal.

Ahová érdemes beállítani, mert tudható különleges és kimagasló színvonalú kulturális eseményekkel lehet találkozni.


A Városi Színház kísérlet!

Lehetséges-e az ezredfordulón, egy nagyváros különleges adottságú helyszínén nyitott, minőségi, önfenntartó kulturális fórumot létrehozni és működtetni.


A Városi Színház lehetőség!
Előzmények...

VÁROSI SZÍNHÁZ EDDIG VOLT...
A Városi Színház 2001-ben a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő testületének döntésével Jeles András és Halász Péter 2000. augusztus 30.-án kelt pályázati anyaga alapján, a Józsefvárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Budapest, VII. ker. Kálvária tér 6. szám alatt található 1041 nm alapterületű helyiségcsoportban, volt Józsefvárosi Színház, jött létre.

A pályázat a felújításra vonatkozó nagyszabású tervezetet és példa nélküli művészeti koncepciót (posztgraduális színész- és színházi szakemberképzést, élő színházi sorozatokat, évi 2-3 saját bemutatót, más műfajú előadásokat és másokat tartalmaz).

A Városi Színház az elmúlt négy évadban 12 bemutatót és több-száz rendezvényt tartott.

A Városi Színház nem valósította meg maradéktalanul pályázatában kitűzött céljait.

A Városi Színház az elmúlt három évadban megkérdőjelezhetetlen művészi színvonalú, az egész magyar színházi életre és kultúrára ható, gondolatokat, kifejezési formákat felfedező színházi bemutatókat és más műfajú előadásokat hozott létre.

A Városi Színház működése mára komoly átalakítás nélkül ellehetetlenülhet.

A VÁROSI SZÍNHÁZ MOSTANTÓL...

A Városi Színház "Mostantól programja" a színházat létrehívó eredeti gondolatot nem szem elől tévesztve, kialakult helyzetével, gazdasági, társadalmi, kulturális környezetének realitásaival szembenézve az alábbi szervezet átalakítási, művészeti és gazdasági tervet kívánja megvalósítani.

A Városi Színház nem valami ellenére, nem valamely gondolat vagy valakik, kiszorítására kíván működni.

A Városi Színház mostantól programjának célja: egy nagyváros különleges helyszínén, Józsefváros, működő kulturális tér kialakítása.

- Elmélyült munkával létrehozott produkciók bemutatásának tere.
- Ünnepeink, méltó megtartásának helye.
- Közös gondjaink megvitatásának fóruma.
- Városunk fesztiválprogramjában a legfiatalabb alkotók bemutatkozásának helyszíne.

A Városi Színház,

- kis költségvetésű,
- új utakat kereső, minőségi, de nem belterjes produkciók, események
- létrehozó és befogadó helye.

Ehhez hívja segítségül a fiatal, pályakezdő alkotók és szakemberek színházi, zenei, képzőművészeti, filmes, irodalmi, társadalomtudományi, építész, mentálhigiénés, stb. próbálkozásait, kísérleteit.

És mestereik tapasztalatát.

Bízva abban, hogy az itt létrejövő produkciók segíthetnek olyan gondolatok, alkotások létrejöttéhez, amelyek az új évezred itt és most felmerülő kérdéseit később egy nagyobb közösség számára is érthetően, átélhetően és segítően tudják felvetni, megfogalmazni.

A Városi Színház a kísérletek helye.MOSTANTÓL?

A Városi Színház nem repertoár színház - bár évadonként legalább négy új bemutatót tart, lehetőséget adva hivatásos színészek és alkotók számára a tőlük megszokottól eltérő előadások létrehozására,

A Városi Színház nem alternatív színház - bár lesznek hazai és külföldi meghívott kísérleti színházi előadásai,

A Városi Színház nem művelődési ház - bár tagadhatatlanul a művelődés háza, helyet és témát adva a közös gondolkodáshoz, a különböző hagyományú, életkorú társadalmi csoportok egymás megismerését segítő bemutatkozásához, találkozásához.

A Városi Színház nem vendéglátóhely - bár esténként nyitva áll a város forgatagából egy rövid időre megpihenni szándékozók előtt.

A Városi Színház nem mozi - bár minden héten láthatók itt máshol nem vetített filmek.

A Városi Színház nem kiállító terem - bár évente négyszer képzőművészeti szalont tart.

A Városi Színház nem koncertterem - bár sokféle, és különleges zenei programot kínál.

A Városi Színház mostantól Városi Színház.


A MŰKÖDÉS

A Városi Színházat kiemelten közhasznú társaság ? a Városi Színház Művészeti Közhasznú Társaság működteti.

A Városi Színház Művészeti KHT. Taggyűlése dönt a felelős vezetők, ügyvezetők kinevezéséről, a hosszú távú művészeti és gazdasági programokról.

Minden jelentős működésbeli, művészeti, gazdasági döntést az ügyvezetőkből, a tanácsadókból, a gazdasági és a műszaki munkatársakból álló fórum készít elő.

Az alakulóban lévő Gazdasági Tanácsadó testület meghívott jogi, gazdaság, műszaki, önkormányzati szakemberekből és a Városi Színház Művészeti KHT. ügyvezetőiből áll.

Költségvetési tervet készítenek a 2004-2005-ös évadra.

A Művészeti Tanácsadó testület mostani meghívottjai Budapest kulturális életének tevékeny alakítói. Későbbiekben a Városi Színház műsorának színházi, zenei, képzőművészeti, irodalmi, filmes szerkesztőiből és a színház művészeti vezetéséből állna.

Művészeti programtervet készítenek a 2004-2005-ös évadra.

A Városi Színház tanácsadói munkájukért javadalmazásban nem részesülnek.
MŰVÉSZETI PROGRAMOK

Tervezett színházi és filmes munkák és bemutatók

2004. december 31-ig.

Vajda Róbert / Mordeháj ben Ávrohom
Purimspiel
Bemutató: 2004. október 10.

Halász Péter
Herminamező - filmfelvétel - előadás
BBS

2004. november - december.

Menszátor Hérész Attila
Bangkoki Punkok
Bemutató: 2004. december. 20.-21.

Millenáris-park, Merlin
Balogh Rudolf
Szophoklész: Antigoné nyomán részben lovari nyelven
Bemutató: 2005. május. 20.

Tervezett egyéb rendezvények 2004. december 31.-ig

November 20.-tól minden szombat délután 16 órától
"Takarítás" összművészeti hétvége
minden vasárnap délelőttönként 11. órától

"Menjünk Világgá" gyerekekkel alkotó műhely
November 26.-án pénteken 14 óra 30 perctől

Orczy nóta- és dalkör rendezvénye
December 28.án kedden a Városi Színház új programjának nyitórendezvénye.

"Városi Karácsony" a Kálvária téren és az épületben
A VÁROSI SZÍNHÁZ JÖVŐRE...

SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK

Jelenleg a Városi Színház 2004-05 színházi évadának tervezésekor, az alábbi előadások műsoron tartásán, bemutatóján, illetve meghívásán dolgozunk:

HALÁSZ PÉTER - Két előadását tartjuk műsoron

CILINDER SZÍNPAD - Hosszútávú együttmüködő társunk, a Városi Színház épületében működteti művészeti iskoláját.

GYERMEKSZÍNHÁZI BEMUTATÓI - vasárnap délelőttönként

KASVINSZKÍ ATTILA ÉS TÁRSULATÁNAK ÚJ BEMUTATÓJA
Balogh Rudolf - Szophoklész: Antigoné című műve alapján részben lovari nyelven Bemutató: 2005. május 20.

Megbeszéléseket folytatunk, illetve ismerkedünk , Menszátor Hérész Attila, Koltai M. Gábor, Vajdai Vilmos, Felhőfi Kis László, Simon Balázs, Bodó Viktor, Máté Zsolt, Kozma György, Józsa István és mások színházi előadás terveivel.

CÉlunk:

- a VÁROSI SZÍNHÁZ-ban havonta 12-16 színházi előadás megtartása.
- Évadonként négy új bemutató.
-Meghívott hazai és külföldi előadások.


MÁS PRODUKCIÓK

Filmes programok
BBS

Szeretnénk, ha a legendás filmes műhely, amely az elmúlt évtizedek egyetlen folyamatosan működő filmes alkotóközössége, heti rendszerességgel mutatná be, máshol nem látható filmjeit:

- múltjából - archívumából,
- jelenéből - készülő saját és mások által gyártott produkciók,
- jövőjéből - a filmkészítés technikáját, problémáit bemutató sorozatát.

Kerekasztal irodalmi fórum estjei
Havi rendszerességgel tartunk a kortárs irodalom sokszínűségét bemutató esteket . Az alkotók személyes jelenléte ad lehetőséget a diskurzusra, alkotók és hétköznapjaik nehézségeivel küzdők találkozására.

"Menjünk Világgá" gyermekműhely ,
Vasárnapi családi és gyermeknapjai a kerületben működő Bárka Színház eredeti koncepciójának fontos részeként működött 1996-2000-ig. A Városi Színház mostantól programja vissza hozza a kerület életébe ezt a nagysikerű rendezvénysorozatot.

A Cigányság Ünnepei

Negyedévi rendszerességgel megrendezett programunk célja megismerni és megismertetni a cigány nemzetiség múltját, hagyományait, jelenének küzdelmeit.

- Bál , farsang.
- Majális, tavaszünnep.
- Szabadtéri Roma Filmhét, nyárünnep a Kálvária-téren
- Karácsony
- és mások...

A programokat professzionális technikával rögzítjük, és hozzáférhetővé tesszük
Közszolgálati, és lehetőségeink szerint külföldi művészeti TV műsorok számára.

Józsefváros

Havonta, negyedévente meghirdetett közéleti fórum, ahol lehetőség van az itt lakók és a kerület életének hosszú távú lehetőségeivel foglalkozó szociológusok, építészek, ingatlanfejlesztők, szociális intézmény vezetők és munkatársaik, civil szervezetek és mások nem a napi politika kényszerei által meghatározott együttgondolkodására. E sorozat első évadában a kerület szociális életével és épített környezetének kérdéseivel foglalkozik 2005 tavaszától.

E-pont Magyarország
Ingyenes számítógép hozzáférés és számítógép kezelési alaptanfolyam.

Kortárs-zene, és más alkalmi programok?..

CÉLUNK: A VÁROSI SZÍNHÁZBAN havonta 10-12 "más" program megtartása.

A Városi Színház megújult művészeti programjának nyitórendezvényeként 2004. december 28-án 16 órától "városi Karácsony"- t rendez a Városi Színház tereiben és a Színház előtti Kálvária téren.

Rendezvényünk célja többrétű

- egyrészt egy hagyományteremtő Ünnep bevezetése a város és a kerület kulturális életébe,

- másrészt a Városi Színház ?Mostantól? programjának meghatározó részét képező "roma program" bemutatása, megismertetése Józsefváros és Budapest lakosságával.

- nem utolsó sorban anyagi lehetőséget teremteni a Városi Színház hosszú távú működéséhez, programjainak méltó megvalósításához.Színházunk Józsefváros szívében egy varázslatos, ellentmondásos, megoldatlan problémákkal, konfliktusokkal teli "világ" kellős közepén áll.

"Mostantól programunk" legfőbb célja , hogy a maga szerény kulturális lehetőségeivel segítse környezetének csak hosszú távon rendezhető helyzetét.

Segítse megismerni Józsefváros és Budapest kultúra iránt fogékony lakosaival e környék igazi arcát, az itt lakók nagy részének sokszor emberfeletti nehézségeit, napi küzdelmeit a fennmaradásért.

A kialakult előítéletek oldásának egyik lehetőségét a különböző hagyományú, szokású, gondolkodású, lehetőségű emberek egymást felfedezni akaró, kíváncsi , közös örömöt hozó helyzetekbe hozásában látjuk.

Ilyen rendezvény a mostantól minden évben megrendezésre kerülő "Cigány Karácsony", amely a Karácsony gondolatát, hagyományát és a zenét, a muzsikát hívja segítségül e közös élmény megteremtéséhez.

Ehhez kérjük támogatásukat és közreműködésüket.

Budapest. 2004. október 23.

Tisztelettel:

Szalai-Szabó István - A "Mostantól program" felelős vezetője
Szilvási István - A "Cigány Karácsony" tanácsadója, szervezője


E tervezet elkészítésében eddig segítségemre volt:

Halász Péter a Városi Szinház művészeti ügyvezetője, szinész, rendező, író Barta Márta a Cilinder Szinpad igazgatója, Dr. Ferenczy Attila ügyvéd, Dr. Meskó Zsolt producer, filmrendező, Lőrinczy György művészeti menedzser, Ferenczy Károly szcenikus , Bereczky Károly szcenikus, Wawra Tamás szcenikus , Pallagi Mihály szcenikus, DeColl Ágnes művészeti menedzser , Kasvinszki Attila és társulata, Simon Balázs színházrendező, Megyeri Zsófia grafikus, Schönberger Ádám zenész, szinész , Lóky Tamás kreativ, Darvas Kristóf zenész, számitógépes szakember, Ungváry Fanni szociológus, Budapest, Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának munkatársai, Mihalik Judit, Herner Dániel, Kozma György iró, karikatúrista, tanár, Zsigó Jenő muzsikus, zenekarvezető,Tamási Zoltán szinész, rendező, Forgács Bálint fotói, Kautzki Dávid kocsmáros, Bence Judit, Vajda Robi szinházcsináló, Szilágyi Lenke archív fotói, Kovács Katalin könyvelő, Szilvási István muzsikus, zenekarvezető, Sediánszky Nóra dramaturg, és a leendő produkciók terveivel megismertető alkotók, személye, gondolatai, tanácsai,időt nem kímélő önzetlen munkája.

Szalai-Szabó István
Városi Szinház
ügyvezető

süti beállítások módosítása