Médeia

fotó: Koncz Zsuzsa

Nagy este a Katonában Zsámbéki rendezésében Euripidész Médeiája. Régi színireferensek tudatták olvasóikkal, hogy perces taps volt a felvonások végén és hányszor hívták a színészeket függöny elé. A Katonában az elõadás hatása a nézõtéri elnémuláson mérhetõ. Három bronchitiszes köhintést hallhattunk egész este. Lélegzetvisszafojtva néztük az ókori modern szerzõ tragédiáját. Zsámbéki 22 éve a Katona megnyitásakor Euripidész Oresztészének színrevitelénél még Kerényi Grácia filológiai precizitású szövegével bajlódott, a Médeiát azonban már Rakovszky Zsuzsa szabadabb, hajlékony, fenséges dagályt a közbeszédhez hajlító igaz költõiségére, színészszájra szabott, nézõfülnek befogadható szépségeire cserélte fel.

szerzõ: MGP forrás:mgp.szinhaz.hu
Kapcsolódó fórum >>
Jegyvásárlás >>

Nagy este a Katonában Zsámbéki rendezésében Euripidész Médeiája. Régi színireferensek tudatták olvasóikkal, hogy perces taps volt a felvonások végén és hányszor hívták a színészeket függöny elé. A Katonában az előadás hatása a nézőtéri elnémuláson mérhető. Három bronchitiszes köhintést hallhattunk egész este. Lélegzetvisszafojtva néztük az ókori modern szerző tragédiáját. Zsámbéki 22 éve a Katona megnyitásakor Euripidész Oresztészének színrevitelénél még Kerényi Grácia filológiai precizitású szövegével bajlódott, a Médeiát azonban már Rakovszky Zsuzsa szabadabb, hajlékony, fenséges dagályt a közbeszédhez hajlító igaz költőiségére, színészszájra szabott, nézőfülnek befogadható szépségeire cserélte fel.


fotó: Koncz Zsuzsa

Zsámbéki Gábor fölényes szövegértelmezése áthatja a legapróbb szerepe alakítóját is. Kidolgozott, világos, pontos, tiszta, megrendítő előadás. Fullajtár növendékként Csalogh Zsolt szociológiájából dramatizálta monodrámában hontalan csikkszedő-nőként nagy tragikát ígért. Most megkapta a tehetségéhez mért anyagot. Zeneileg és érzelmileg egyértékűen megvalósított bődülései a városszéli viskóba meghúzódhatott átejtetten megcsalatottnak egy nagy lélek akusztikus előjátékát megrettentő erővel hozzák létre. Bebőgi magát a színre, égre jajongó altjával. Kilépvén az ipari hulladékokból összetoldott kunyhón (Khell Csörsz díszlete a zúzalékkövekkel beszórt járhatatlan színpadon álló kalyibája halványan súrolja a korinthoszi oszlopú palota homlokzatát) plasztikus szövegmondása úgy emelkedett, hogy nem lépi túl a középhangon beszélt mindennapi beszéd Herz-számát. A próza közelben mondott vers mégsem tragikai szavalás, de nem is elszürkített naturalista motyogás. Fullajtár az egész előadás égi és földi arányérzékkel szárnyaló ábrázolásának középpontja. Pátosza nem a zengetett szavak és verssorok technikájából ered - holott szépséges orgánuma kiszolgálná a nézők fülbéli igényeit -, hanem hitelesített roppant szenvedélyekből, a gondolkodó nő józanul végiggondolt bosszújából. Nem barbár varázslónő. Varázsos autonóm személyiség. Öntörvényű emberi lény. A női emancipáció vad harcosa. Kispolgári közegből növekszik a latolgató, sorminták szerint élő törpék fölé a lángoló szenvedélyű, okos, fortélyos, önérzetes, kiemelkedő emberi méretű asszony, aki elsodróan tud szeretni és gyűlölni is. Máté Gábor fölékszerezett, önző puhánya, rutinból hazudó Iaszonja a gyönge férfi bús kakaskukorékolása az erős nő mellett. Bezerédi éjjeliőrbe ojtott uralkodója, Szirtes Ági kétségbeesetten engedelmeskedő józan dajkája, Szacsvay életből kifáradt, rezignált fegyelmű tanférfiú, Elek Ferenc biztonságos őszinteséggel megélt megszeppent Aigeusza, Hajduk Károlynak a hivatalos higgadtságon áttűző megrendültsége (két pontos kézmozdulata megjeleníti a színfalak mögötti gyilkosságot) a Hírnök szerepében. A korinthoszi nők kara - mint Gaál Erzsi várszínházbeli Médeiájában is - a felsőproletárság három magatartásával véleményezi a cselekmény szakaszait: Bodnár Erika városszéli kirándulásra termosszal, széthajtható turistaszékkel felszerelkezett sopánkodóként, Pelsőczy Réka diszkólányként, és Tóth Anita gótikus S-alakban tartott testtel várandós, más fazekába belekukkantó, rosszindulatú vicinéként.

Kispolgári, értetlen törpe-világ keretezi a nagy személyiség önpusztítását.

Jegyvásárlás >>itt>>
szerző: MGP forrás:mgp.szinhaz.hu
Kapcsolódó fórum >>

süti beállítások módosítása