Mûvészeti ösztöndíjak

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma meghirdette a 2005. évre szóló mûvészeti ösztöndíjait, köztük az Örkény István drámaírói ösztöndíjat.

Bővebb információ a www.kultura.hu vagy a www.muveszosztondij.hu honlapon olvasható.

-----------------------

Örkény István drámaírói ösztöndíj 2004.


A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma pályázatot hirdet fiatal drámaírók részére a 2004-es évre. (Az ösztöndíj naptári évre szól.)
Az ösztöndíj célja, hogy segítse új magyar színművek létrejöttét, valamint lehetőséget adjon azon fiatal pályakezdő drámaírók részére, akik eddig irodalmi vagy színházi munkájukkal igazolják vonzódásukat a műfajhoz.
Az ösztöndíjak odaítéléséről a nemzeti kulturális örökség minisztere által felkért szakmai kuratórium dönt.
Ösztöndíjban részesülhet: évente 5 fő
Pályázhatnak: 1964. január 1. után születettek
Az ösztöndíj bruttó összege: 70.000 Ft/hó
Az ösztöndíjat egy évre szóló tervvel lehet megpályázni. Az ösztöndíjasok munkatervük megvalósításáról, eredményeikről az év végén nyilvánosan kötelesek beszámolni, valamint részt vesznek egy - a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által biztosított - nyilvános kulturális rendezvényen.
A pályázati kérelemhez két példányban csatolni kell:
• szakmai önéletrajzot,
• a pályázó irodalmi és/vagy színházi működésének dokumentációját, eddig megjelent vagy bemutatott műveinek listáját (bemutatott mű hiányában egy korábban írt alkotás teljes szövegét)
• két elismert pályatárs (drámaíró ill. színházi szakember) ajánlását,
• a megírandó mű alapos ismertetését, valamint a készülő drámából egy részletet.
• adatlapot
A pályázatokat a Hungarofest Kht. irodájában kell benyújtani személyesen munkaidőben vagy postai úton. Felelős munkatárs: Gárdos Bernadett.
Cím: 1072 Budapest, Rákóczi út 20.
Telefon: 266 2669, 266 1357
Beadási határidő: 2004. február 27.
Az elbírálás határideje: a beadástól számított legfeljebb 40 munkanap.
Az ösztöndíj megvonható, ha az ösztöndíjas vállalt kötelezettségének nem tesz eleget.
A pályázati kiírás és adatlap beszerezhető a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma ügyfélszolgálati irodáján és letölthető a minisztérium honlapjáról (www.nkom.hu).
Budapest, 2004. január
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma


----------------

Pécsi József fotóművészeti ösztöndíj 2004.

Pályázati határidő: 2004. február 16.-17.
Pályázati felhívás a Pécsi József fotóművészeti ösztöndíj elnyerésére

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma pályázatot hirdet fiatal, alkotó fotográfusok részére a 2004. évi PÉCSI JÓZSEF FOTÓMŰVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJ elnyerésére.
Az ösztöndíj célja, hogy segítse a formanyelvében és tartalmában korszerű, színvonalas művek alkotóinak a pályáját, művészi fejlődését.

A pályázatot a miniszter által kinevezett, a Képző-és Iparművészeti Lektorátus által működtetett szakértői kuratórium bírálja el, amely folyamatosan figyelemmel kíséri az ösztöndíjasok alkotói tevékenységét.
Az ösztöndíj odaítéléséről, meghosszabbításáról vagy visszavonásáról a kuratórium dönt.
Az ösztöndíj megvonható, ha az ösztöndíjas a vállalt kötelezettségének nem tesz eleget.

Ösztöndíjkeret: 4 fő
Pályázati korhatár: 35 év
Az ösztöndíj bruttó összege: 70.000Ft/hó

Az ösztöndíj időtartama egy év, amelyet a kuratórium az év elteltével benyújtandó beszámoló anyag megtekintése alapján további két alkalommal, összesen három évre meghosszabbíthat.
Az ösztöndíj visszavonható. Az ösztöndíjat elnyerők a második év elteltével kötelesek a Magyar Fotográfusok Házában rendezett kiállításon számot adni az elvégzett munkáról.

A pályázati kérelemhez csatolni kell:
1) A pályázó eddigi alkotói munkásságát ismertető szakmai önéletrajzot.
2) Az ösztöndíj időtartamára tervezett alkotói elképzelés rövid leírását (munkatervet), amelynek megvalósításához a pályázó a támogatást kéri.
3) Az eddigi művészi tevékenységet reprezentáló 5-7 fotót (méret és technikai kötöttség nélkül), illetve katalógust vagy portfoliót. Fotósorozat egy műnek számít.

A beadás időpontjai: 2004. február 16-17, (hétfő és kedd) 10-16 óra között.

A pályázatokat személyesen vagy postai úton a Magyar Fotográfusok Háza titkárságára kell benyújtani. Cím: 1065 Budapest, Nagymező u. 20. III/1. (Felvilágosítás kérhető Csizek Gabriella művészeti titkártól a 473-2667 telefonszámon.)


A műtárgyak visszaadása 2004. február 19-20-án (csütörtökön és pénteken) 10-16 óra között lesz az I. emeleti Nagy Kiállítóteremben.

A pályázati kiírás megtalálható a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma ügyfélszolgálati irodáján, letölthető a minisztérium (http://www.nkom.hu">www.nkom.hu), valamint a Képző-és Iparművészeti Lektorátus (http://www.lektoratus.hu">www.lektoratus.hu) honlapjáról.

Budapest, 2004. január Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma


--------------------

Kodály Zoltán zeneszerzői, zenetudósi, zenekritikai ösztöndíj 2004.
2004.

pályázati kiírás

Pályázati felhívás a Kodály Zoltán zenei alkotói ösztöndíj elnyerésére
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma ösztöndíjas pályázatot hirdet fiatal zeneszerzők, zenetudósok, zenekritikusok részére a 2004-es évre.(Az ösztöndíj naptári évre szól.)
Az ösztöndíj célja: hogy tehetséges fiataloknak segítséget nyújtson a pályakezdéshez, kedvező feltételeket teremtsen a magas színvonalú alkotótevékenységhez.

Az ösztöndíjak odaítéléséről a nemzeti kulturális örökség minisztere által felkért szakmai kuratórium dönt.
Ösztöndíjban részesülhet évente 10 fő
Pályázhatnak: 1969. január 1. után születettek
Az ösztöndíj bruttó összege 2004-ben: 70 000 Ft/hó

Az ösztöndíjat egy-három éves programmal lehet megpályázni. Az ösztöndíj több személynek megosztva is adományozható, egy pályázó legfeljebb három alkalommal nyerheti el. Az ösztöndíjasok munkatervük megvalósításáról, eredményeikről évente kötelesek beszámolni. A beszámoláshoz a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium nyilvános lehetőséget is biztosít. A kuratórium a beszámoló alapján, évente dönt az ösztöndíj további folyósításáról vagy megvonásáról. Minden évre új pályázat nyújtandó be!
Az ösztöndíjas vállalja a művészeti ösztöndíjasokról szóló kiadványban való megjelenést, illetve a Művészeti Ösztöndíjasok Fesztiválján való fellépést, valamint az ösztöndíj időtartama alatt készített művek publikálásánál, előadások alkalmával feltünteti, hogy Kodály Zoltán ösztöndíjas

A pályázati kérelemhez csatolni kell:
1./ szakmai önéletrajzot,
2./ az egyetemi diploma másolatát,
3./ az eddigi szakmai tevékenység dokumentációját, egy partitúrát vagy tanulmányt,
4./ részletes munkatervet,
5./ tájékoztatót arról, hogy a pályázó milyen más ösztöndíjban részesül vagy részesült, illetve mire nyújtott be pályázatot,
6./ adatlapot.

A pályázatokat a Hungarofest Kht. irodájában kell benyújtani személyesen munkaidőben vagy postai úton. Felelős munkatárs: Haffner Viktória.
Cím: 1072 Budapest, Rákóczi út 20.
Telefon: 266 1357, 266 2669
Beadási határidő: 2004. február 26.

Az elbírálás határideje: a beadástól számított legfeljebb 40 munkanap.
Az ösztöndíj megvonható, ha az ösztöndíjas vállalt kötelezettségének nem tesz eleget.

A pályázati kiírás és adatlap beszerezhető a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma ügyfélszolgálati irodáján és letölthető a minisztérium honlapjáról (www.nkom.hu).

Budapest, 2004. január Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma


---------------------

Fülöp Viktor táncművészeti ösztöndíj 2004.
2004.

Pályázati felhívás

Pályázati felhívás
a Fülöp Viktor táncművészeti ösztöndíj elnyerésére

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma ösztöndíjas pályázatot hirdet fiatal előadó-, alkotóművészek, valamint tánctudományokkal - elméleti, szakírói, pedagógiai tevékenységgel - foglalkozók részére a 2004-es évre. (Az ösztöndíj naptári évre szól).

Az ösztöndíj célja: hogy tehetséges fiataloknak segítséget nyújtson a pályakezdéshez.

Az ösztöndíjak odaítéléséről a nemzeti kulturális örökség minisztere által felkért szakmai kuratórium dönt.
Ösztöndíjban részesülhet évente 7 fő
Pályázhatnak: előadóművész esetén: 1979. január 1. után születettek
alkotóművész és egyéb tevékenység esetén: 1969. január 1. után születettek
Az ösztöndíj bruttó összege: 70.000 Ft/hó

Az ösztöndíjat egy éves programmal lehet megpályázni. Pályázhatnak a táncművészet bármely ágában (balett, néptánc, alternatív tánc- és mozgásszínház) dolgozó előadó-, alkotóművészek, tánctudománnyal és táncpedagógiával foglalkozók, akik eddigi tevékenységükkel igazolták kiemelkedő képességeiket választott táncművészeti irányzatukban. Az ösztöndíj kisebb művészi közösségeknek megosztva is adományozható, egy pályázó legfeljebb három alkalommal nyerheti el.
A pályázatban nem vehetnek részt nappali tagozatos diákok.
Az ösztöndíjasok munkatervük megvalósításáról, eredményeikről évente kötelesek beszámolni. A beszámoláshoz a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma nyilvános lehetőséget is biztosít.
Az ösztöndíjas vállalja a művészeti ösztöndíjasokról szóló kiadványban való megjelenést, valamint azt, hogy fellép egy - a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által biztosított - nyilvános kulturális rendezvényen, továbbá az ösztöndíj időtartama alatt készített publikációk illetve fellépések alkalmával feltünteti, hogy Fülöp Viktor ösztöndíjas.

Az ösztöndíjas kötelezettségei:

A balettművészet területén műkődő ösztöndíjas felkészül és benevez egy nemzetközileg elismert balettversenyre vagy szakmai továbbképzésre hazánkban vagy külföldön.

A kortárs, alternatív táncművészet területén működő ösztöndíjas részt vesz legalább egy magyar koreográfus által komponált koreográfia bemutatásában, részt vesz legalább egy tanfolyamon, amely művészi formanyelvének gazdagítását szolgálja.

A néptáncművészet területén működő ösztöndíjas részt vesz legalább egy gyűjtőúton a Kárpát-medencében, amely a magyar néptánc vagy a magyar közösséggel együtt élő népek táncainak gyűjtését szolgálja, és erről dokumentálhatóan számot ad.

A koreográfus az ösztöndíj által nyújtott lehetőséget felhasználja arra, hogy az általa ismert formanyelveken kívül megismerje a táncművészet általa nem ismert korszerű nyelvezetét: (pl. Graham, Limón, kontakt technika, stb.) Az ösztöndíj ideje alatt egy minimálisan 15-20 perces koreográfiát készít és betanítja azt (amennyiben máshol lehetősége nincs a Táncművészeti Főiskola növendékeinek).

A tánctudományok területén elméleti és szakírói tevékenységet folytatónak az év során legalább két tanulmány vagy más publikáció készítésével kell tevékenységéről számot adnia.

A pedagógiai területen működő ösztöndíjasnak dokumentálható szakmai gyakorlatot kell végeznie közép- vagy felsőfokú szakmai oktatási intézményben.


A pályázati kérelemhez csatolni kell:

1./ szakmai önéletrajzot
2./ művészi teljesítményt bemutató videokazettát
3./ a pályázó művészi területén dolgozó két kiemelkedő alkotó- illetve előadóművész ajánlását
4./ a pályázó repertoárjának, illetve eddig megvalósított műveinek listáját
5./ pályázati adatlapot

A pályázatokat a Hungarofest Kht. irodájában kell benyújtani személyesen munkaidőben vagy postai úton. Felelős munkatárs: Haffner Viktória. Telefon: 266 1357, 266 2669
Cím: 1072 Budapest, Rákóczi út 20.
Beadási határidő: 2004. február 26.

Az elbírálás határideje: a beadástól számított legfeljebb 40 munkanap.
Az ösztöndíj megvonható, ha az ösztöndíjas vállalt kötelezettségének nem tesz eleget.

A pályázati kiírás és adatlap beszerezhető a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma ügyfélszolgálati irodáján és letölthető a minisztérium honlapjáról (www.nkom.hu).Budapest, 2004. január

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

----------

további információk: www.muveszosztondij.hu

süti beállítások módosítása