Operaház - pályázati részlet

Hegyi Árpád Jutocsa is a pályázók között van. Az alábbiakban olvashatunk pályázati céljairól, sõt, kérésünkre egy részletet is közzétesz pályázatából. 

 

Ön szerint kinek való az Operaház?

Hegyi Árpád Jutocsa: Az Operaház elsősorban színház. Igen speciális színház, de színház, mindennapi színházi probléma-halmazzal, színházi működési zavarokkal,  színpadi, alkotás-beli dilemmákkal, társulati, művészeti, műszaki, játékrendi, zenekari, közalkalmazotti...stb., stb. problémákkal.

Az Operaház meglehetősen bonyolult szervezet, egy nemzetközileg elterjedt rítus (opera) rituális temploma,  kulturtörténeti korszakok alatt  egymásra rakódott sajátosságokkal és elavultságokkal - de akkor is "csak" egy színház. Teatrum, a maga komplex, zárt, kegyetlen és teremtő világával.

Egy teátrumot pedig kizárolag  színházi szaktudással,  színházismerettel, a színházcsinálás közben felhalmozódott speciális tapasztalatok alapján, színházi gyakorlattal és a színház mindenáron való szeretetével  lehet rendbe tenni, ápolni és fejleszteni, őrizni a hagyományait és modernizálni.

Csak aki színházban éli az életét, az értheti meg a színházi problémák gyökereit, legyenek azok finanszírozási, szcenikai, akkusztikai, társulatfejlesztési problémák. Férfi és női primadonnák lelki és szakmai kérdései,  műszaki túlórák szükségessége, énekkari túlszolgálatok szakmai indokai, karmesterek és rendezők ellentétének természetrajza - mind mind színházi  (dalszínházi) kérdés, a maga specialitásában.

Aki benne él a színházi, a zenés-színházi, az operai világban és tud opera-színházat vezetni, szervezni, átalakítani, sikerre vinni, átszervezni, bukást átvészelni, annak van értelme Operaházat vezetni és annak van joga operaházi pályázatot nyerni. Fesztiválok, operagálák, szervezőirodák praxisa merőben más, mint egy nagy ház, színház vezetése az év 365 napján keresztül, a házban nagy társulattal, minden este előadással, napközben próbákkal...

Mindezek fényében olyan ember lehet egyedül sikeres az Operaház vezetésében, aki színházvezető és operaértő egíszemélyben. Meg kell nézni, van-e ilyen a pályázók mezőnyében... 

 

Idézne a pályázatából egy részletet?

Hegyi Árpád Jutocsa:  Szívesen adok egy szerkesztett részletet a bevezetésből:  

"I. Bevezetés

Magyarország kulturális örökségének egyik világraszóló attrakciója a Magyar Állami Operaház, falai között a százhúsz éves nemzeti operával.

Az operaház nagyhatású kultuszhely, nemzeti kultúránk élő zarándokhelye. Az opera művészete ugyanakkor globális kultusz, amely összekapcsol Európa és a világ kultúrájával. 

Az opera műfaja élő és megújuló világszenvedély. A színház- és a zeneművészet összeolvadásából létrejött, speciális műforma szenvedélyes élvezetét modern, nagyvárosi kultuszként kell kezelni. Az opera kultuszát egy magyar világvárosban a nemzeti hagyományokon át a világ opera-kultuszával kell összekapcsolni. Budapestnek minden adottsága megvan egy nyitott, nemzeti világ-opera megteremtésére.

Az operajátszás a színházművészet legösszetettebb és legköltségesebb formája, fellegvára Magyarországon az Állami Operaház melyet az állam finanszíroz. Ez a tény történelmi lehetőséget kínál arra, hogy megfelelő kultúrpolitikai iránnyal (Kultuszminisztérium, mint fenntartó) és ezzel harmonizáló, modern operai gondolkodással (Operaház, mint alkotóműhely) az Operaházat a globalizálódó világkultúra egyik kiemelkedő, nemzeti operaházává fejlesszük.

Pályázatunk célja, hogy kijelöljük azt az utat, amely az adott feltételek között elvezet egy modern Állami Operához.

Két irányból közelítünk a modernizálás felé.  

Egyfelől a művészeti-szakmai terület, másfelől a működési terület felől.

Olyan művészeti programot kínálunk, amely korszerűen áll összhangban operaházi hagyományainkkal, ugyanakkor a világ opera-művészetének megújulási folyamatába is bekapcsol.

Olyan működési programot kínálunk, amely biztosítja a perfekt és professzionális szakmai körülményeket a művészeti program megvalósításához, ugyanakkor hatékonyabb és gazdaságosabb  a mainál.

Pályázatunk ideájának lényege, hogy az Operaházban a művészeti és a működési dimenzió egymásból következően, egymással harmonikus összhangban, komplex színházi egységben  jelenjen meg. Olyan szisztémát javasolunk, melyben az Operaház korszerű működését ugyanúgy meghatározza a művészeti program, mint ahogyan a művészeti programot meghatározza a működés.  Jó színházban ez a két minőség mindig összetartozik.

A javasolt rendszerben megmarad az Állami Operaház világviszonylatban egyedülálló "világöröksége", a páratlan gazdagságú repertoár. Ugyanakkor, a világ korszerűen működő operaházainak magas szakmai színvonalat és a leggazdaságosabb működést biztosító  "en suite"- szisztémája is érvényesül.


Az új szisztéma tömörré és áttekinthetővé, hosszú távon biztonságosan tervezhetővé és rendszeressé teszi a játékrendet. Javítja a működés biztonságát.  Az Operaház teljes "logisztikáját" áttekinthetővé teszi és egységes, optimális kihasználtságon alapuló foglalkoztatás-politikát tesz lehetővé. A társulat élete rendszeressé, kiszámíthatóvá és tervezhetővé válik.  Lesz idő és lehetőség arra a  kiegyensúlyozott, koncentrált szakmai munkára,  amelyet ma nélkülöz a ház és amely az egyetlen út a művészi színvonal emelkedéséhez. 

Összességében: az új szisztéma alkalmas ara, hogy annak alapján modernizáljuk a Magyar Állami Operaházat...."


Hegyi Árpád Jutocsa, DLA

süti beállítások módosítása