Pályázati felhívás

A Magyar Állami Operaház mûvészeti feladatokat ellátó, költségvetési intézmény fõigazgatója pályázatot hirdet - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., a végrehajtására kiadott 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet, az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30) Kormányrendelet alapján -
gazdasági igazgatói állás betöltésére.

A gazdasági igazgató feladatai:
Az intézmény Alapító Okiratában és a Szervezeti Működési Szabályzatában meghatározott célok és feladatok megvalósítása érdekében a gazdasági tevékenység irányítása, a könyvvezetéssel és a beszámolási kötelezettséggel kapcsolatos feladatok megszervezése.
A költségvetési gazdálkodás szabályszerű szakmai vezetése. Vezetői közreműködés a Magyar Állami Operaház működésének modernizálásában a gazdálkodás, a működés és az intézményi átszervezés területén.
A munkakör magában foglalja az Operaház üzemeltetési-műszaki, színpadi-műszaki, produkciós és kommunikációs tevékenységének felügyeletét, melyek közvetlen irányítását megfelelő szakképzettségű, a gazdasági igazgató felügyelete alá tartozó vezetők látják el.

A gazdasági igazgatói állás betöltésének feltételei:
- szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, vagy felsőfokú iskolai végzettség és emellett legalább mérlegképes könyvelői vagy ezzel egyenértékű képesítés,
- szerepelnie kell a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 151. § (3)-(5) bekezdése szerinti nyilvántartások valamelyikében, és rendelkeznie kell ennek megfelelően a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal),
- büntetlen előélet,
- az állás betöltése esetén vagyonnyilatkozat-tétel.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Színházi területen szerzett szakmai-vezetői gyakorlat, MBA (Master of Business Administration) diploma, versenyszférában szerzett-vezetői gyakorlat, angol nyelv tárgyalóképes ismerete, hivatalos referenciák.

A pályázathoz csatolni kell:
- részletes szakmai önéletrajzot,
- végzettséget, szakképzettséget tanúsító okirat másolatát,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
- szakmai vezetői elképzelést.

A szakmai vezetői elképzelés tartalmazza az intézmény gazdasági- és működési területeinek korszerű vezetői koncepcióját, annak érdekében, hogy a Magyar Állami Operaház gazdálkodása és működése az Európai Unió szellemének megfelelő, modern, racionális és hatékony irányban fejlődjön.

A gazdasági igazgatót sikeres pályázati eljárást követően, közalkalmazotti jogviszony keretében - közalkalmazotti kinevezéssel létesülő, illetve közalkalmazotti jogviszonyának fenntartása alapján - magasabb vezetői beosztással, a Magyar Állami Operaház főigazgatójának javaslatára a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának minisztere (határozatlan időre) bízza meg. A vezetői megbízás, visszavonás, fegyelmi jogkör kivételével továbbiakban felette a munkáltatói jogot a főigazgató gyakorolja. Közalkalmazotti besorolása és illetményének megállapítása a Kjt., illetve végrehajtásáról rendelkező jogszabály és a felek közötti megállapodás alapján történik. Az állás betölthető az elbírálást követően azonnal.

A pályázatot a kiírásnak a Kulturális Közlönyben való megjelenésétől (február 13.) számított 30 napon belül, "MÁO gazdasági igazgató" jeligére kell beküldeni az alábbi címre: Magyar Állami Operaház Humánpolitikai Osztály 1061 Budapest, Hajós u. 11.
A pályázatok a benyújtási határidőt követő 30 napon belül a Magyar Állami Operaház főigazgatója által felkért szakmai bizottság véleménye alapján (szükség esetén a pályázó és a bizottság személyes találkozásával) elbírálásra kerülnek.
A pályázat tartalmát a megbízón és az elbíráló bizottság tagjain kívül más személlyel nem közöljük. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak.

További információkat a pályázó a Magyar Állami Operaház főigazgatójának személyi asszisztensétől az alábbi telefonszámon kérhet: (00-36-1) 312-4642.


Budapest, 2006. február 13.

Hegyi Árpád Jutocsa
főigazgató

süti beállítások módosítása