Hunglish vagy English?

A színházi évad végeztével az IBS Színpad szervezésében Angol Kiejtésiskola indul. Dr. Szabados Márta szakmai körökben elismert módszere szerinti oktatás a magyar anyanyelvûek angol kiejtésének javítását célozza. 

Közismert Illyés Gyula anekdotája a magyar professzorról, aki Párizsban “somogyi tájszólással" beszél franciául. Ez azonban még csak a kisebbik baj az idegen nyelvet beszélő magyarok esetében: a külföldiek általában türelmesek a nyelvüket hibásan beszélő idegenekkel szemben. Sokkal nehezebb helyzetbe kerül az a honfitársunk, aki hite szerint elég jól beszéli az idegen nyelvet, ám amikor az illető nyelvterületre kerül, nem érti meg a “bennszülöttek" beszédét - egyszerűen a kiejtési problémák, nem megfelelő fonetikai felkészültsége miatt.

Könnyű a dolga az angol szakos bölcsészhallgatóknak. Ott vannak kitűnően megírt, elmélettel és gyakorlattal foglalkozó könyveik. De mit tegyen az az ambiciózus diák, aki mint az Európai Unió polgára nagyon jól tudja, hogy ma már jó nyelvtudás nélkül nem valósíthatja meg a terveit, de az angol kiejtéssel nemigen, vagy egyáltalában nem foglalkozott tanulmányai során. Dr. Szabados Márta, az International Business School (IBS) tanára kész a válasszal:

"Hányszor hallottuk, hogy egy nyelv tanulásához ’jó fenék’ kell. És ha már órákat kell ülnünk az íróasztal, vagy éppen a számítógép előtt, miért ne legyen az egy kellemes, szórakoztató foglalatosság. És hogy mit tegyünk a gépbe? Ugorjunk át a nyolcadik kerületbe, és kapjuk fel a műfajában egyedülálló Angol Kiejtésiskola című könyvet és audio CD-t a pesti Libra könyvesboltban. Ragadjunk meg egy mikrofont, csatoljuk rá a számítógépre, és ismételjük szorgalmasan az angol anyanyelvű bemondók szövegeit. Ha előtte gondosan elolvastuk a magyarázatokat, gyakoroltuk a feladatokat, akkor a képernyőn megjelenő hanghullámok összehasonlításából látni fogjuk, hol van még probléma. Ha egyáltalán volna még."

Dr. Szabados Márta, az Angol Kiejtésiskola szerzője, kiterjedt tudományos munkássággal és hosszú éves tanítási gyakorlattal rendelkező szakember a kiejtéstanítás területén. Elképzeléseit nemzetközi konferenciákon népszerűsítette és képernyőre is vitte. Többek között a hANGOLka című zenés televíziós nyelvlecke írója és műsorvezetője. "Mitől egyedülálló a müfajban az Angol Kiejtésiskola"? - kérdezzük a szerzőt.

"A módszer. Ahhoz, hogy rájöjjünk, mit is kell tennünk, ha a hangképzésünket egy másik nyelv hangjaira akarjuk átállítani, összehasonlításra és gondos magyarázatokra van szükségünk. A könyv ezt kínálja nekünk. Ezen kívül abban is segít nekünk, hogy megértsük, akkor értenek meg bennünket jól és mi másokat, ha az angol  ritmust, az angol nyelv zenéjét, dallamát jól tudjuk, érezzük, mondjuk. Ezért olyan módszereket alkalmaz, mint a zenetanárok a zeneiskolában, tehát kopogás, taps, kórusban ’éneklés’ stb. Határozottan állítom, hogy az érthető, jó kiejtés megtanítható és megtanulható, és minél korábban foglalkozunk vele, annál látványosabb az eredmény." 

A gyerekek különösen nyitottak és motiváltak a  számítógép használatára, és örömmel üdvözölnek minden olyan tananyagot, amelynek elsajátítása számukra inkább játéknak tünik, mint fáradságos tanulásnak. Bodóczky Caroline, az International Business School nyelvi modulcsoport vezetője és tanártovábbképzési szakértője így nyilatkozik: “Az angol nyelvoktatás egyik legmostohább területe a kiejtésoktatás, annak ellenére, hogy a kiejtési, különösen az intonációs és hangsúlyhibák súlyos kommunikációs zavarokat okoznak. Sokéves tanítási gyakorlatom során, -  amelynek jó részét gyerekek nyelvoktatásával is töltöttem, - tapasztaltam, hogy lehetséges az angol  kiejtést csaknem anyanyelvi szinten megtanítani nekik, egészen a pubertás korig, amikor már elfogódottak és gátlásosak lesznek. Alapvető igény tehát, hogy még a középiskolai évek előtt  biztos alapozást kapjanak a helyes kiejtéshez. Sok általános iskolai, nem angol anyanyelvű nyelvtanár azonban, érthető módon, nem szívesen vállalkozik olyan feladatra, amihez nincs elég önbizalma, éppen ezért  rendkívül fontos, hogy jó kiegészítő tananyagok álljanak rendelkezésükre, hogy ezt megtegyék.  Nagyon kevés tananyag van jelenleg a piacon a kiejtés tanulásához és tanításához, különösen nagy a hiány magyar tananyagokban, magyar gyerekek számára."

Az Angol Kiejtésiskola elméletet és gyakorlatot egyaránt tartalmaz. A CD-n több száz szó, szó-pár és szövegrészlet található, amelyet anyanyelvi bemondók olvasnak fel. Mikrofon segítségével felvehetjük saját hangunkat, és összehasonlíthatjuk a bemondókéval. Természetesen ha már elhatároztuk, hogy nem Hunglish-t, hanem English-t akarunk beszélni.

forrás: IBS Színpad

süti beállítások módosítása