A Magyar Kultúra Napja az OSZMI-ban

Az Oprszágos Színháztörténeti Múzeum és Intézet a Határontúli színházak bemutatkozása sorozat keretében, a Magyar Kultúra Napja alkalmából Symbolon eset szervez január 22-én hétfõn, 16 órai kezdettel. A rendezvény során bemutatásra kerül a Marosvásárhelyi Színmûvészeti Egyetem többnyelvû színháztudományi Symbolon címû szakfolyóirata valamint több szakmai kiadvány. A bemutatásra kerülõ kötetek megjelenése 2000-tõl napjainkig folyamatos és egy igen izgalmas szakmai hiánypótló szerepet tölt be.

Amint már a Symbolon első számban is meghirdették, és amely elveket az elmúlt hét éves periódusban híven megtartottak, a multidiszciplináris szemlélet jegyében fogant tudományos folyóirat a színháztudományi kutatások megújítását célozta meg.
Ösztönzője mindazoknak a szellemi erőfeszítéseknek, amelyek a színháztudományi diszciplínák módszertani perspektívájából közelítik meg a színházi jelenségeket.
A színháztörténeti, esztétikai, antropológiai, szociológiai, szemiotikai, valamint a színészképzéshez kapcsolódó pszichológiai kutatások mellett teret biztosítanak a színpadi nyelvet megújító kortárs kísérleti törekvések bemutatásának is.
A multikulturalitás olyan megkülönböztető védjegye a lapnak,(románul, magyarul és a legfontosabb világnyelveken egyaránt közöl írásokat), amelyet a szerkesztők tudatosan vállalnak.
Az elmúlt évek során kialakult gyakorlat szerint a folyóirat mellett egy kutatóműhely szerveződött, amely nemcsak az egyetem munkatársait és hallgatóit foglalja magába, hanem az egyetem által meghirdetett témakörökkel foglalkozó szakemberek széles spektrumát is.
 
 A 2001/1-2-es számában a Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetem alapításának 55. évfordulójáról emlékeztek meg, valamint ugyanebben a számban adták közre a Színház és színművészeti oktatás címmel szervezett tudományos ülésszak megszerkesztett előadásait.
A kötetetek szerkesztését egy-egy tudományos ülésszaki szakmai konferencia előzte meg, ahol teret kaptak az előadások mellett a viták is. Az egyes számokba az előadások kibővített megszerkesztett változata került.
A 2006-ban tartott tudományos ülésszak a Színház, intézmény, /alkotás/ képzés jegyében született.
Ekkor is, mint mindig, a konferencia egy korszerű, a színházi gondolkodást meghatározó tematikát vetett fel.
“A XX.-XXI. századra az európai színházművészeti trendek és formák sokszínűsödése, differenciálódása következtében megkérdőjeleződtek a színház XVIII. századi szellemiségben fogant intézményes formái.
A színház Nyugat-Európában, illetve térségünkben kialakult formái hogyan képesek megfelelni a kulturális környezet igényeinek, hogyan használják, érvényesítik a bennük rejlő hatalmi szerkezeteket, és hogyan tükröződik ez a dráma-szövegekben. Hogyan fér össze ezekben a formákban az intézményesültség és a kreativitás, és hogyan, milyen struktúrák és technikák által adható át a színházművészettel kapcsolatos tudás?
A színvonalas, két szekcióban zajló konferencia nyomán a kötet 2007 januárjában jelenik meg.

A Symbolon-esten bemutatásra kerülő kiadványok

• Ion Cojar: Színművészeti poétika

"Albert Mária fordításában mutatták be Ion Cojar bukaresti professzor Színművészeti poétika című művét is, amely a színházi logikáról értekezik. Albert Mária az eredetinél racionálisabb és bizonyos fokig célratörőbb nyelvezettel fogalmazta meg a professzor gondolatait."  /Nagy Miklós Kund/
 
“Ion Cojar előadásaiban a gondolatok és érzelmek konkrét anyaggá, életaktusokká változnak. Napjaink színháza nem korlátozódhat pusztán reprezentációra, hanem egy sokkal összetettebb kulturális megnyilvánulás, a szellemi élet egyik lehetséges terévé változott. Számára a színház nem mesterség vagy szórakoztatás, hanem maga az embersége teljében felfedezett ember...
Gazdag tanári tapasztalatának eredményeit foglalja magába ez a kötet. Egy olyan területen, ahol a világ jelentős szakértői számos tanulmányt írtak már, Ion Cojarnak sikerült eredetinek lenni, friss és megrázó szempontból vizsgálni ezt a jelenséget...
A szerepépítés folyamatában jogosan ellenzi a színész lényének kiiktatását célzó módszereket az emberi, az ember kiűzését a színészből, a színész robotizálását" - Írja a neves kortárs, Radu Beligan, a Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetem Kiadójában megjelent 105 oldalas, tetszetős kötet előszavában.


• Ungvári Zrínyi Ildikó: Bevezetés a színházantropológiába


"Ungvári Zrínyi Ildikó Bevezetés a színházantropológiába című kötete, a könyv a mai színházi gondolkodás alapgondolatait próbálja letapogatni. A színházantropológia kibontakozóban levő tudomány, a marosvásárhelyi egyetemen Ungvári Ildikó nevéhez köthető.
 
 A kiadvány struktúrája a tankönyvekre emlékezetet, de annál mégis több. Igény van színházelmélettel és gyakorlattal foglalkozó könyvekre. A most megjelentek hiányterületeket fednek le, és a megszokottól eltérő nézőpontokat mutatnak be. Mindenképp hasznosak a színészek, oktatók és diákok számára, de azok is haszonnal forgathatják, akik nézőként érdeklődnek a színház iránt." Nagy Miklós Kund
A kötet szakmai alapossággal, ritka célzatos módszerességgel építi fel azt a tudást, amely a színház antropológiai megközelítéséhez szükséges. Tartalmazza mindazokat az alapelméleteket, amelyek a tárgyban nélkülözhetetlenek, de azt a sajátos gondolkodást és gyakorlati demonstrációt is, amely a szerző sajátos gondolkodását tükrözi e témában.
A számos fényképpel és ábrával gazdagon illusztrált 143 oldalas kötet a Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetem Kiadójában jelent meg.

 
• Király Kinga Júlia: A rothadás esztétikája

Király Kinga Júlia: A rothadás esztétikája című könyve nemcsak a színművészetben jártas, hanem a laikus embereknek is kellemes olvasmány lehet. A könyv a Gozzi életműre alapoz. Gozzi puritán színpadi nyelvet használó szövegei magyar nyelven, a szerző fordításában olvashatók, szerinte a mi színházunk még nincs megérve az ilyen szövegekre, de esélyt lát arra, hogy a közeljövőben nálunk is színpadra kerüljenek. “ /Nagy Miklós Kund/

süti beállítások módosítása