Mátéék evangéliuma

Az Õrült, az Orvos, a Tanítványok és az Ördög címû elõadás a jól ismert pintérbélai dramaturgia újabb variációja: a kisközösséget egy váratlan és csodásan baljós esemény bolygatja fel, ezúttal Isten lányának születése.
"Ismét mondom: ne tartson engem senki eszetlennek, de ha mégis, fogadjatok be, mint eszetlent is, hogy egy kicsit én is dicsekedhessem." (2Kor11,16).

A Pintér Béla Társulatnak újfent Darvas Ferenc készített zenei kíséretet, Friedenthal Zoltán szintetizátoron játszik, később az Allegri, Pergolesi és Mozart ihlette komolyzenei hangzásvilágot csellójáték kíséri. Ez a zenei előkép meghatározza a játék stílusát: az opera buffa népi komédiázását karácsonyi dallamok variációi és liturgikus miseénekek ellenpontozzák. Gyakori a recitálás, a prózai szöveget kórusénekek tagolják.
Nem olvastál véletlenül Bulgakovot? - kérdezik az előadásban, bár a felismerés jobban hatott volna, ha nem vezetnek kézen fogva a könyvespolcig. De igen, olvastuk a Mestert. Így amikor Pintér Béla az előadás elején, a kör alakú színpad közepére lépve narrálni kezdi a történetet, regényes leírása nyomán megjelenik lelki szemeink előtt az ismerős kép: a napsütés áztatta fasor, a padon üldögélő három alak, amit Jézus létéről vitatkozik. Az előadásban a pszichiáter, a nagybácsi és a katolikus pap között folyik a szó, Máté Edináról, aki felett ítélni kell. Őrült, avagy az Anyaisten megtestesült leánya? A tét, hogy kiszabadulhat-e az idegszanatóriumból, avagy örökre lakójává lesz.
Pintér Béla atya szerepébe lép, és immár Máté Edina élettörténetét olvassa tovább. A színpadon flashback-szerűen megjelennek a három királyok, vagyis napkeleti üzletasszonyok egy isten háta mögötti kis magyar faluban, ahol a polgármester hiába várja tőlük az áhított konjunktúrát, mert őket csak egy bizonyos csecsemő érdekli. Máté Marika (Enyedi Éva) a szeplőtelenül megfogant béranya és Máté József (Quitt László) a zsidó nagybácsi épp ekkor érkezik a község vonatállomására, ahol nem várja őket a gyerek megrendelője, akit talán Marika fizimiskája riasztott el, pedig nem is cigány, csak a haja fekete. Így születik meg egy hotel garázsában (karácsonykor nincs szabad szoba) a kisded. Szentképpé merevedik körötte a család, míg be nem toppan a polgármester ördögi szeretője, hogy halálos madárinfluenza-vakcinával álljon bosszút a csecsemőn a japán üzletemberek hóbortja miatt. Azt mesélik, 13 gyereket beoltott, ám a kis Edina megmenekül. Ekképpen csavarodik ki a szuzai menyegző története is, ahol a 20 éves Edina tanítványokat toboroz, és borrá változtatja a vizet.

A Biblia és az evangéliumok ironikus aktualizálásnál azonban érdekesebb a Mester és Margarétából (olykor szó szerint) megidézett Pilátus - Jézus diskurzus beleszövése a történetbe. A Színművészeti Egyetem zenésszínész osztályában tavaly végzett (a Korcsulában már Pintérrel együtt dolgozó) főszereplők: Roszik Hella Máté Edina szerepében, Friedenthal Zoltán pedig az Orvost alakítva tökéletesen teremtik meg azt az emelkedett, mégis izzó légkört, amely a bulgakovi szituációt idézi. Bár Roszik figurájának köze sincs a jézusi alázathoz; akaratos, olykor ellenséges lány, aki makacsságát - csak azt hall meg, amit akar - valóban az őrületig fokozza. Elnyűtt rózsaszín sportpapucsában, kinyúlt világoskék pulóverében, mely hanyagul takarja intézeti hálóingét, sebezhető, de érinthetetlen próféta. Rettenetes migrén kínozza, remegő szájába újabb és újabb cigarettát illeszt, miközben szórakozottan tapogatja öltözetét: öngyújtót keres, mániás mozgása a meggyötört elme tünete. Az orvos a tudomány embere, amolyan ateista Berlioz, pilátusi, sorsdöntő szerepében több pálfordulaton megy keresztül, míg végül kénytelen kimondani a lányra a halálos ítéletet: az úgynevezett hitesek közé záratja.

Az ördög, vagyis Angyal Hajnal, a polgármester szeretője sánta settenkedésével és féltékeny ármánykodásával Máté Edina vesztére tör. Szalontay Tünde megjelenése expresszív, nem lehet tudni jobb, vagy bal lábára sántít, az egyiken magas sarkú vörös csizma, a másik csupasz, vörösre festett körmök díszítik, szalma haja az égnek mered, falatnyi flitter fedi a mellét. Munkálkodása ellenére mégis inkább saját szavai, tettei és tanítványai kergetik pusztulásba Edinát. Hajdú László a megtért polgármester, apostoli nevén: Szürke Galamb, kissé kiszínezi a lány cselekedeteit. Edina éppúgy megtagadja a neki tulajdonított tanítást, melyet Hajdú László papírra vetett, mint Bulgakov Jézusa Lévi Máté sorait. Thuróczy Szabolcs kefebajuszos vámszedő-polgármestere energikus játékú és remek dikciójú. Karakterébe vegyül még Péter, a hű tanítvány jelleme is, aki bár megtagadja úrnőjét, amikor a kakas szólal, de vele együtt megy a hitesek közé. Átveszi a narrátor szerepét Béla atyától, aki gyerekkora óta szerelmesen istápolja most rossz útra tért tanítványát, és hite erejével küzd a gonosz őrület ellen. A bicebóca és együgyű anyát, ki saját lánya tanítványa lesz, Enyedi Éva szeretetreméltó alakításában láthatjuk. A harmadik tanítvány, a leszbikus Júdás (Szamosi Zsófia) áhítozza leginkább a női istent, a nők uralmának utópiáját, de mindhiába. Edina hirdeti, hogy az Isten nő, és ötven év múlva a béke fog uralkodni a nők által vezetett Földön, de kerüli, mint a pestist a feminizmus bélyegét, és kegyetlenül ellöki magától a szerelmes tanítványt.
Női istene elkerülhetetlenül feláldozza Edinát, hiába álcázza őt az orvos jézusi körszakállal, szűzi teste áldozatul esik a férfiúi mohóságnak a hitesek intézetében. Megelevenednek az Írás szavai: "aki eszi az én testem és issza az én vérem, örök élete van annak". A csellók elnémulnak, sötétség borul a zárt osztályra, a hitük beteljesedését tébolyultan követelő szőrös férfiak felkötik a lányt a kosárlabdapalánkra. De az ördög sem alszik, Angyal Hajnal - kihasználva a ziccer-helyzetet - élő kapcsolásban közvetít híradást a világnak újabb győzelméről, a megdöbbentő halálesetről. A holtestet azonban nem találják, csak egy kitaposott rózsaszín papucs hull alá az égből. A húsvéti körmenet hangjai messze zengenek a Műszaki Egyetem folyosóin, Krisztus zászlaja mögött magasba emelkedik egy vállfán Máté Edina kinyúlt türkiz pulóvere. Mindegy ki vált meg minket, csak a hitünk tartson ki odáig.


Fehér Anna
Fotók: Perjéssy Gábor
/port.hu

süti beállítások módosítása