Jónás Tamás: Lélekvesztő

2007. október 20-án mutatták be a Kolibri Pincében Jónás Tamás Lélekvesztõ címû, félhomályos putriban játszódó drámáját. A fiatal roma költõ-író a gyerekeit vérfertõzõ kapcsolatra kényszerítõ anya zsarnoksága alatt szenvedõ családtagok egymáshoz fûzõdõ viszonyait fejtegeti a szellemileg sérült kisebbik fiú gondolatvilágának visszatekintõ aspektusából.


Fotó: Szlovák Judit/Kolibri Színház

A szürreális előadásban mesefigurákká átváltozó szereplők, illetve az antropomorf alakokban megjelenő Véletlen, Remény, Fekete- és Fehér Manó lírai párbeszédeiben sajátos magyarázat születik az érzelmi mozgatórugókra...

ÉVA  Ma hogy alszunk?
ANYA Hogy aludnánk?
ÉVA  Ki kivel? Figyelni kellene egész éjjel Sanyira! Hátha rosszul lesz. Vagy rosszakat fog álmodni.  Belső vérzése is lehet. Ilyenkor kell valaki, aki megnyugtassa. Egy anya!
PÉTER Én szívesen alszom Sanyival.
ANYA Dehogy alszol! Majd... majd Éva!
ÉVA  Én? Én aludjak Sanyival, hogy te Péterrel alhass?

Jónás Tamás művét Tóth József adaptálta színpadra. A Jászai Mari díjas színész a Kolibri színész-, bábszínész-képző stúdiójának vizsgaelőadásaiban többször kipróbálta magát a direktori székben. A Lélekvesztő szövegkönyvének pontosításán és az előadás előkészítésén egész nyáron dolgozott - "hivatalos" értelemben vett rendezői debütálásával nem titkoltan az ifjúsági darabok határát feszegeti.


Kolibri - ifjúsági színház
Jónás Tamás: Lélekvesztő
"felnőtt ifjaknak - ifjú felnőtteknek"
 
Éva/Hófehérke: Alexics Rita
Anya/Királynő: Erdei Juli
Péter/Királyfi: Krausz Gábor
Sanyi/Bolond: Ruszina Szabolcs
Orvos/Fehér Manó/Földiszony: Gazdag László
Gyámügyes/Fekete Manó/Tűziszony: Sallai Virág
Rendőr/Véletlen/Víziszony: Mészáros Tamás
Remény: Kormos Gyula

Író: Jónás Tamás
Dramaturg: Kovács Kristóf
Zene: Bornai Szilveszter
Bábjelenetek: Szívós Károly
Mozgás: Horváth Veronika
Tervező: Orosz Klaudia
A rendező munkatársa: Tolnai Edina
 

Rendező: Tóth József


Előadás időpontok:
Október 29., hétfő 19.00 h
November 03., szombat 19.00 h
November 30., péntek19.00 h

Helyszín:
Kolibri Pince
(Budapest VI., Andrássy út 77.)


A Lélekvesztő szinopszisának olvasásakor Novák János, a Kolibri igazgatója ismerte fel, hogy a mű a színház ifjúsági darabjainak sorába illeszthető. A Semmiség, a Mama kerestetik, a Csatárok, a Kócsag , vagy a kihelyezett előadásokon játszott Kövek olyan, sokszor tabuként kezelt témákról szólnak, mint a hajléktalanság, az alkoholizmus, a drog, a szegénység vagy a rasszizmus. A Nyugaton régóta elterjedt ifjúsági színházi szemlélet tudományos kutatásokon alapszik. Ezek eredményei azt bizonyítják: a fiatalok hormonális érésével ellentétben a homloklebeny csak huszonhárom éves korra fejlődik ki. Az egyéni és társadalmi konfliktust okozó jelenségek színművészeti feldolgozása az előadásokhoz kapcsolódó drámapedagógiai foglalkozásokkal ezért segítségül szolgálhat a kamaszok empátiájának, kommunikációjának, és konfliktuskezelő készségének fejlesztésében.

Az ifjúsági színjátszást illetően a skandináv országok járnak az élen. Speciálisan drámapedagógiai célra készített darabjaikból több is szerepel a színház műsorán. "Az anya elvesztéséről szóló Mama kerestetik például nem csupán felveti a problémát, de választ is kínál rá. A tragikus téma így akár a tízévesek számára is érthető, feldolgozható. Ugyanakkor Kapolcson, ahol hatszáz ember előtt játszottuk, az előadás alatt a felnőtt nézők is elfelejtették, hogy ifjúsági darabot látnak."    

"Sok év tapasztalatával is nehéz azonban megjósolni, hogy valóban alkalmas lesz-e egy nem kifejezetten ifjúsági célra írt darab a kiválasztott korcsoport számára" - hangsúlyozza Novák. Egyik korábbi produkciójuk készítésekor úgy ítélték meg, hogy a szülők válásának témáját a 12-15 évesek érthetik igazán. Néhány előadás után azonban a gyakorlat azt mutatta, a 7-12 évesekhez közelebb áll a darab színpadi nyelve.

Az oidipuszi témájú Lélekvesztő az első, magyar szerző által írt ifjúsági előadás lehet. Lírai nyelvezetével, szürreális, olykor groteszk jeleneteivel a legérettebb, 16-18 éves korcsoportot, vagy ahogy az igazgató fogalmaz, a "felnőtt ifjakat - ifjú felnőtteket" célozva szélesíti a Kolibri ifjúsági darabjainak körét.            


Első rendezés

Novák a Dajka Margit színész-, bábszínész-képző stúdió vizsgaelőadásainak rendezőjeként többször bizonyított Tóth Józsefet kérte fel a szövegkönyv színpadra vitelére. "A vizsgákon megmutatta, hogy színészi tapasztalatával minden szereplőből a legtöbbet képes kihozni. Ezen túl, szoros baráti viszony fűzi a Lélekvesztő dramaturgjához, Kovács Kristófhoz - az együtt-, egyként gondolkozás pedig elengedhetetlen feltétele a sikeres adaptációnak" - indokolja.

Tóth József nem törekedett arra, hogy a mű élét, durvaságát tompítsa. Mint mondja, az alkotóknak a fiatalokat is normálisan gondolkozó lényeknek kell felfogni, komolyan kell hozzájuk fordulni, nem lehet "lebutítani" miattuk egy darab mondanivalóját. Ha a családi kiszolgáltatottság témájának és a dráma nyelvezetének befogadása korai számukra, az majd a gyakorlatban kiderül - az első előadások mindig ennek tesztelésére szolgálnak. "A Lélekvesztő bemutatásával azonban mindenképpen fontos tapasztalatot szerzünk arra vonatkozóan, hol húzódik az ifjúsági színjátszás határa." 

Tóth első rendezésének nehézségeivel kapcsolatban a színészek instruálását említi. Sokszor kényelmetlennek érezte dirigálni kollégáit, akikkel más darabokban együtt szerepel. "Ilyen szempontból idegenekkel bizonyára könnyebb lenne dolgozni, de azzal meg elveszne a munka öröme."


Színészek a Lélekvesztőről

A Sorstalanságban és a Boldog születésnapot-ban is látható Ruszina Szabolcs játssza Sanyi/Bolond szerepét. A Kolibriben 2001 óta dolgozó színész több ifjúsági darabban is szerepel. Mint mondja, elkötelezett a drámapedagógiai koncepció mellett: az előadásoknak konfliktusokat, problémákat kell felvetniük, ezeket szembesíteni a fiatalokkal, majd a kibeszélés alkalmával megoldást találni rájuk. "Bár a Lélekvesztő komolyabb, líraibb darab, mint a többi ifjúsági előadás, alkalmas e célra" - véli Ruszina.    

A Péter/Királyfi szerepét alakító, elsősorban gyerekdarabokban játszó Krausz Gábor szerint a 14-18 éves korosztályt elhanyagolják a színházak. "Néhány előadástól eltekintve az ő problémáikkal nem nagyon foglalkoznak. Pedig a fiataloknak szükségük és igényük van, illetve lenne rá." Krausz úgy hiszi, ha a Lélekvesztő 16 éves nézője lenne, nem élvezné a darab minden részét. Sőt néhány szituációban kényelmetlenül ülne székében. "Bizonyára nagy hatással lenne rám, és utána még sokáig gondolkodnék rajta." 

Az Anyát/Királynőt alakító Erdei Juli a Lélekvesztő humorát emeli ki, ami nemcsak mint kifejezőeszköz funkcionál az előadásban, hanem segít megélni a történet drámaiságát anélkül, hogy feloldaná a feszültséget. "A rengeteg szimbólum, játékosság, a sajátos "élménydömping" a fiatalok kognitív többrétűséget, rugalmasságát, kreativitását aknázza ki. A darab fő erénye, hogy valóban szellemi tornára készteti a nézőt - még a felnőtteket is."


Első színpadra írt dráma

A visszatérő témáit versben, kisprózában és regényben publikáló Jónás Tamást barátja, Zalán Tibor beszélte rá színdarab írására. A szerző a dráma valamennyi szereplőjét néhai és valahai ismerőséről, rokonáról mintázta, a történet azonban fiktív. "Törekedtem a hatáskeltésre, ugyanakkor őszinte művet írtam. Nem színpadban gondolkodtam, hanem papírban" - mondja.

Jónást izgatja, vajon élvezhető lesz-e az előadás azon nézők számára, akik semmit sem tudnak róla és történeteiről. Ugyanis lenyűgözte, ahogy a darab alkotói, mint fogalmaz, elkezdték megélni a szöveget, és hozzáálmodtak ezt-azt, hogy az meg is jelenhessen. "Eddig nem találtam semmilyen nézőpontot, ahonnan értelme lenne az elégedetlenségemnek."      
 

Kolibri - drámapedagógiai program és klubhálózat

A Kolibri az ifjúsági darabjaihoz tartozó drámapedagógiai foglalkozások vezetésére harminc órás, akkreditált pedagógus-képzés formájában készíti fel a jelentkező tanárokat, pedagógusnak tanuló főiskolai-, egyetemi hallgatókat. A szakemberek bevonásával tartott képzés lehetővé teszi, hogy a részvevők "felismerjék és hatékonyan kezeljék a tanulók életvezetési problémáit, krízishelyzeteit, megelőzve az áldozattá válást, a bűnelkövetést valamint  a deviáns viselkedés, a válsághelyzetek és az önpusztító magatartás kialakulását" - fogalmaz a tájékoztató.

A színház, új kezdeményezése keretében a kerületi önkormányzatokkal együttműködve teremt lehetőséget a harminc órás tananyag támogatott elsajátítására, illetve az ifjúsági darabok fiatalok számára kedvezményes megtekintésére. A program első partnere a Terézvárosi Önkormányzat lehet. 

A VI. kerületi önkormányzat által létrehozott Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány (TEKA) bűn- és baleset-megelőzési programjában korábban már szerepeltek fiataloknak szóló színházi előadások. "Régóta kerestünk azonban szervezettebb, a gyakorlatban alkalmazhatóbb formát a drámapedagógiai elvek hasznosítására. A Kolibri darabjainak, képzésének letisztult konstrukciója, felépítettsége jó alapot biztosít céljaink megvalósításához" - mondja Balázs Zoltán, a TEKA szakreferense. Ha a tizenkét terézvárosi pedagógus támogatott képzésére szóló egy éves együttműködés tervezetét a kuratórium támogatja, a konkretizált megállapodás után, 2008 januárjától már csak a részvevő tanárokon múlik a program adaptációjának sikere.

A Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház az önkormányzati együttműködés függvényében a Susanne Osten által szervezetthez hasonló klubhálózat létrehozását tervezi megvalósítani. A modern gyerekszínház svéd úttörője tapasztalta, hogy új típusú, tabu-témákat feldolgozó gyerek-darabjai után komoly igény támad a felnőttekben egymással is megbeszélni az ifjúsággal kapcsolatos nevelési problémákat. "Ezért - a hetvenes évektől kezdve - előadásainak bemutatóit követően a kényes problémákat a művészet eszközeivel tematizáló, széles körű klub-hálózatot hozott létre, elősegítve ezzel annak a társadalmi konszenzusnak a kialakulását, melyet manapság gyakran irigyelünk az északi országoktól" - fogalmaz Novák.

A "Mindenről lehet beszélni" névre keresztelt projekt budapesti elindulásában a színház már bevált előadásai játszanák a döntő szerepet. Később a helyi bűnmegelőzési szakemberek és a Kolibri segítségével képzett pedagógusok vinnék tovább a kezdeményezést.


 
Tóth József

1955. június elsején született. A 25. Színház Stúdiójában végzett színészként 1977-ben, ettől az évtől a 25. Színházban, a Várszínházban és a Stúdió "K"-ban is szerepel. 1981-től a Győri Kisfaludy Színház, majd 1983-tól a Szolnoki Szigligeti Színház tagja. 1991-től a Budapesti Kamarában és a Katona József Színházban játszik, majd 1997-2000-ig a Bárka Színház színésze. 2001 óta a Kolibri Színház és Pintér Béla társulatának tagja, utóbbival számos nemzetközi fesztiválon vesz részt. Nyaranta a Zsámbéki Nyári Színház részvevője.

Díjak:
- Tallin Teater Treff - 2007.06.02 - " To József Tóth for sincere and hearty communication with the public"
- Kolibri Úr címet kapta 2005/2006
- Jászai Mari-díj 2004


Jónás Tamás

Ózdon született 1973-ban. Nyolc éves korában kezd írni. Saját versei és prózái mellett több kötetet szerkeszt. A dokk.hu irodalmi portál alapítószerkesztője, a Holmi, az ÉS, a Népszabadság, a Mozgó Világ hozza legfrissebb írásait, de szinte az összes fontosabb, nagy lapban publikált és publikál. Esterházy Péter így jellemezte: "Jónás Tamás tele van történetekkel a szegénységről, kiszolgáltatottságról, fájdalomról, szerelemről, testről, a gazdagságról és da capo: a szegénységről - tele van történetekkel, és tele van tehetséggel."

Díjak, elismerések:  
- A Cigányidők című kisregénnyel a Magyar Rádió "NAPLÓ"-pályázatának nyertese, illetve a "Them Romano" című itáliai lap nemzetközi pályázatának 3. helyezettje próza kategóriában
- 1999 Artisjus-Arany János-díj a Bentlakás című verskötetért
- 2001 Soros-ösztöndíj
- 2002 Esterházy Péter javaslatára Herder-ösztöndíj, egy éves bécsi egyetemi tanulmányok
- 2003 Nizzai Kavics Díj Lackfi Jánostól
- 2005 Móricz Zsigmond-ösztöndíj
- 2006 Katona József drámaírói alkotói támogatás a Lélekvesztő című drámához
- 2006 Artisjus Irodalmi Ösztöndíj érzékeny költői és novellaírói teljesítményért
- 2006 Writers in Residens alkotói ösztöndíj Bécsben az Apáimnak, fiaimnak című prózakötetért

süti beállítások módosítása