Euro-Néptánc Grand-Prix

2008-ban "Euro-Néptánc Grand-Prix", azaz modern néptánc fesztivál és verseny megrendezésérõl állapodott meg a Hagyományok Háza és az esemény lebonyolításában producer-szervezõ társként résztvevõ
Dr. Média Kft.

A rendezvény alapvető célja a néptáncnak mint a nemzeti hagyományok által megőrzött európai kulturális örökségnek korszerű formában való átörökítése a fiatal generációk számára, s ezáltal az európai tagállamok közötti kulturális párbeszéd új formában történő élénkítése. Első lépésként pályázatot hirdetnek hagyományos népzene modern átiratának elkészítésére.

A 2008. év második felére tervezett "Euro-Néptánc Grand-Prix" (Euro-Folkdance Grand-Prix), azaz modern néptánc fesztivál és verseny nagyszabású rendezvényének szervezését alapvetően az a célkitűzés inspirálta, mely szerint a mai kor igényeihez, stílusához való alkalmazkodás elősegítheti a hagyományos értékeknek a fiatalabb generációkkal való elfogadtatását és átörökítését, valamint ezen értékek ilyen formában való hosszú távú fennmaradását.

Az eseményt támogatásáról biztosította számos közismert és legendás hazai zeneszerző személyiség is: többek között Presser Gábor, sok, a mai napig elévülhetetlen zenemű és feledhetetlen sláger megkomponálója; Frenreisz Károly, filmzenék és egyéb slágerek szerzője; Török Ádám, az egykori Mini együttes tagja és zeneszerzője; Szolnoki Péter és Török Tamás a Bon-Bon együttesből; Molnár Gábor és Németh Miklós, a Fool-Moon együttes tagjai és zeneszerzői, akik révén az együttes a "Vidróczky híres nyája" című népdal modern átiratával első helyezést nyert európai és világ a cappella versenyeken.

Az "Euro-Néptánc Grand-Prix" versenyre meghívást kapnak az Európai Unió tagállamai által delegált néptáncegyüttesek, melyeknek feladatuk lesz saját hagyományos népzenéjük és táncuk a XXI. század elvárásainak megfelelő formában való átdolgozása és előadása. A versengés tárgyát tehát a hagyományos népi zene és táncelemeket megőrizni képes, de egyben a mai kor igényeihez való alkalmazkodás formája és módja képezi.

A versenyzők teljesítményét egy nemzetközileg is elismert, neves tagokból álló szakmai zsűri értékeli. Emellett kiosztásra kerül a nevezett országokból beérkezett szavazatok alapján megítélt közönségdíj is.

A díjkiosztó gálaműsort követően a hazai és külföldi művészek ("Össztánc az értékek reneszánszáért" szlogennel) közös, egész éjszakába nyúló táncba hívják az ún. amatőr zene- és tánckedvelő közönséget. Az esemény célja, hogy elősegítse e régi-új szórakozási lehetőség, az európai hagyományokban gyökerező, de újszerű zene és tánc nyelvén történő kulturális párbeszéd megkedveltetését. 

Az esemény szervezésének első lépéseként a rendezők pályázatot hirdetnek (www.modernneptanc.hu) a magyar, magyarországi kisebbségi, etnikai népzene, népdal XXI. századi modern átiratának zenemű formájában történő elkészítésére.


Pályázati Felhívás

Magyar, magyarországi kisebbségi, etnikai népzene, népdal XXI. századi modern átiratának zenemű formájában történő elkészítésére
2007. 

A népzene a mai populáris zenék múltja. Ennek a múltbeli hagyománynak a jelen életébe való beépítése nem csupán hasznos és felfrissítő hatású, hanem hagyománykövető eljárás is. Ezért a Hagyományok Háza és a Dr. Média Kft. támogatja a magyarországi (magyar és nemzetiségi) népzene mai populáris zenei igényekhez igazodó formában való feldolgozását, hogy ezzel is segítsék a hagyományos értékeknek a fiatalabb generációk számára való átörökítését, a társadalom szélesebb rétegeiben való elterjedését, s általában véve a hazai népzenei hagyományok népszerűsítését.

Ezen szándékuk kifejezéseként pályázatot írnak ki a "népzene XXI. századi modern átiratára", azaz a magyarországi népzene és népdalhagyomány elemeire építkező, korszerű hangzásvilágú, populáris, modern zenemű elkészítésére. 

A pályázat kétfordulós. Az előszűrőben az összes beérkezett pályaművet szakmai zsűri bírálja el, és dönt a három továbbjutó zeneműről. A második fordulóba bejutott pályaművek véglegesítéséhez a pályázók 12 óra stúdióhasználatot kapnak térítésmentesen, mely lehetővé teszi a zeneművek hangszerelését és amennyiben szükséges, feléneklését.
A második fordulóba bekerült, stúdióban feldolgozott zeneműveket szintén a szakmai zsűri bírálja el, és dönt a nyertes pályaműről.

 

Pályázati feltételek

I. Pályázásra jogosultak

Magyar, magyarországi kisebbségi - zeneszerzéssel hivatásszerűen vagy amatőr formában foglalkozó - jogi vagy természetes személy.


II. Általános feltételek

A részvétel alapfeltétele:

-  Egy 5-6 perc közötti újonnan szerzett zenemű elkészítése valamilyen szokásos meghallgatható formátumban (CD-AUDIO, MP3, MIDI, stb.), DEMÓ jelleggel.

-  A pályázó zeneműnek modern tánckoreográfia elkészítésére alkalmasnak kell lennie.

-   Már megjelentetett, nyilvánosságra hozott, elkészített, illetve átdolgozott zenemű nem vehet részt a pályázatban. Amennyiben a pályázó újnak nevezi meg a zeneművet, de arról a későbbiekben kiderül, hogy már létezett, úgy nyertes pályamű esetén köteles visszafizetni a megítélt fődíj összegét.

-  A pályázó zeneművet CD, DVD hordózóra feljátszva kell benyújtani, melyhez a pályázó köteles a zenei kottát csatolni. Csupán zenei kottán megírt zenemű nem elégséges a pályázaton való részvételhez.

-  Beadott pályázati zenemű mellé csatolni kell szerzői műbizonylatot. A műbizonylatnak tartalmaznia kell a szerző nyilatkozatát arról, hogy a zeneművet ő szerezte, valamint amennyiben a zeneműben szerepel zenész(ek), énekes(ek), abban az esetben azok felsorolását, pontos koordinátákkal, hiteles aláírással. 

-  A pályázat részét képezi a szerző írásban benyújtott szakmai önéletrajza.
Az önéletrajz tartalmazza a pályázó eddigi szakmai - művészeti tevékenységének összefoglalását.

A zenemű elkészítése során a pályázó az alábbiak szerint járhat el:

Kötelezően alkalmazandó zenei elemek:

-  hagyományos magyar és magyarországi nemzetiségi, etnikai népzene, népdal zenei műfaj elemei.
-  hagyományos magyar és magyarországi nemzetiségi népzenében, népdalban jellemzően alkalmazott (legalább egy) hangszer (hegedű, cimbalom, furulya, duda, tekerő, tambura, citera, koboz, klarinét, tárogató stb.).

Feldolgozás során alkalmazható zenei műfaj elemek:

Mindenféle zenei műfaji elem alkalmazható az átdolgozás során (pl. blues, jazz, latin, musical, rock, pop, ragtime, reggae, retro, világi, vallásos stb.).


III. Speciális feltételek

A pályázatot benyújtók a benyújtott pályaművet és annak összes felhasználási jogát örökös jogon átengedményezi a pályázat kiíró részére, és hozzájárul annak esetleges átdolgozásához.


IV. A pályázat kiírásának időpontja

A pályázat kiírásának időpontja: 2007. október 8.


V. A pályázatok benyújtása

A pályázatok benyújtási határideje: 2007. november 20.
A pályázatokat a Dr. Média Kft. címére kell eljuttatni (1046 Budapest, Homoktövis utca 1.) postai úton vagy személyesen CD, DVD hordozóra írva.


VI. Az elnyerhető fődíj összege

A nyertes pályamű alkotóját nettó 1.000.000 Ft fődíj illeti meg.

VII. A pályázatok értékelése

A pályázatok értékelése két fordulóban történik.

1. A pályázatok első fordulóban történő értékelése: 2007. december 3., a pályázatot kiírók által felkért neves szakmai zsűri által. A döntésről az értékelést követő 15 napon belül, írásban értesítenek minden pályázót. A döntés felül bírálatát kérni nem lehet.

2. Mindazon pályázók, akik pályaműve bekerül a második fordulóba, az értesítés kézhezvételét követő 2 hetes időintervallumban, egy előre egyeztetett időpontban igénybe vehetik a stúdiót pályaművük további feldolgozása céljából. A második forduló elbírálására várhatóan 2007. december 18-án kerül sor, melyet követően a döntés eredményéről 30 napon belül, írásban értesítjük a pályázókat.


VIII. A pályázatokkal kapcsolatos információk

A pályázatok koordinátora a Hagyományok Háza részéről:

Hagyományok Háza
1011 Budapest, Corvin tér 8.,
Főigazgatói Titkárság
Tel: 06 -1 - 225-1012;
Fax: 06 - 1 201-5017,
hhfoig@hagyomanyokhaza.hu

Technikai koordinátor:
Konorót János
06-20-319-2083

Szakmai koordinátor:
Perger László, 06-30-992-0772

A pályázatok koordinátora a Dr. Média Kft. részéről:

Dr. Media Kft.
1046 Budapest, Homoktövis utca 1.
drmedia@drmedia.hu

Stromajer Andrea
projekt manager
06 20 471 5988
drmedia@drmedia.hu

Szelei Balázs
projekt asszisztens
06 20 471 6601
szelei.balazs@drmedia.hu

süti beállítások módosítása