Színháztudományi konferencia

A Marosvásárhelyi Színmûvészeti Egyetem konferenciát szervez Színház - Mûvészet - Kultúra: Interkulturális és interetnikus megközelítések címmel. A Nemzetközi színháztudományi konferencia 2008. december 12-14. között zajlik, helyszíne a Marosvásárhelyi Színházmûvészeti Egyetem. A színháztudományi szekció tematikája: Interkulturális dramaturgia.

Az interkulturalitás a 20. század és a globalizálódott világ kultúrájának sajátos létmódja. Konferenciánk ebben az összefüggésben igyekszik vizsgálni az interkulturális dramaturgia jelenségét, olyan fogalmak tisztázása és alkalmazása mentén, mint a különböző drámai és színházi nyelvezetek interkulturális találkozása; a hibriditás és/vagy multikulturalitás a színházban és a drámában; a Másik, az Idegen az európai dramaturgiában; hatalom és ideológia az interkulturális (illetve interetnikus) drámában, a posztkoloniális diskurzusban; a média szerepe az interkulturális színházban. Kiemelt területként kezelnénk Keleti és Nyugat színházi kultúrájának interferenciáit, illetve a kelet-európai és nyugat-európai színház kölcsönhatását, a dráma- és a színházfordítás, valamint a fordíthatóság problémáját, a posztkoloniális diskurzus elemeinek alkalmazhatóságát a kelet-európai diktatúrák, majd az 1990 utáni időszak interkulturális és interetnikus jelenségeire. 

A gondolatmenetek közelítése és a minimális módszertani koherencia érdekében honlapunkon szakirodalmi jegyzéket közlünk, amely a témakör főbb csatlakozási pontjait segít áttekinteni.

A konferenciára egyetemi oktatók, kutatók, doktori iskolák hallgatóinak jelentkezését várjuk. A konferencia nyelve angol, román és magyar. Egy előadás időtartama 15 perc. Külföldi meghívottaink számára szállást és ellátást biztosítunk. 

A jelentkezés és a rezümé elküldésének határideje 2008. november 17. Kérjük, max. 200 szavas rezüméjét küldje e-mail-ben magyar/román és angol nyelven, a következő címre: uat@uat.ro, csep_zoltan@yahoo.com. A dolgozatokat (szakreferensek elbírálása nyomán) szándékunkban áll megjelentetni a SYMBOLON 14. számában.

További információk: Csép Zoltán (csep_zoltan@yahoo.com, uat@uat.ro)

Forrás: Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetem

süti beállítások módosítása