Interkulturális dramaturgia

Kilencedik alkalommal rendez nemzetközi színháztudományi konferenciát a marosvásárhelyi Színházmûvészeti Egyetem. Az interkulturális dramaturgia tematikája köré csoportosuló elõadássorozat keretében ötven szakember mutatja be kutatását angol, magyar és román nyelven (illetve szinkrontolmácsolással).

A marosvásárhelyi konferencia rendszeres résztvevőinek számító romániai és magyarországi előadók mellett idén újdonságnak számít a kiugróan magas külföldi részvétel. Első alkalommal jön Marosvásárhelyre szakmai előadással Miruna Runcan (Babeş-Bolyai Tudományegyeten, Kolozsvár, RO), Nicolae Mandea (I.L. Caragiale Nemzeti Színház- és Filmművészeti Egyetem, Bukarest, RO), vagy Katja Krebs (Glamorgan Egyetem, Cardiff, UK), Bryce Lease (Kenti Egyetem, Kent, UK), Philip Crispin (Hulli Egyetem, Hull, UK).
Az interkulturalitás a 20. század és a globalizálódott világ kultúrájának sajátos létmódja. Konferenciánk ebben az összefüggésben igyekszik vizsgálni az interkulturális dramaturgia jelenségét, olyan fogalmak tisztázása és alkalmazása mentén, mint a különböző drámai és színházi nyelvezetek interkulturális találkozása; a hibriditás és/vagy multikulturalitás a színházban és a drámában; a Másik, az Idegen az európai dramaturgiában; hatalom és ideológia az interkulturális (illetve interetnikus) drámában, a posztkoloniális diskurzusban; a média szerepe az interkulturális színházban. Kiemelt területként kezeljük a Kelet és a Nyugat színházi kultúrájának interferenciáit, illetve a kelet-európai és nyugat-európai színház kölcsönhatását, a dráma- és a színházfordítás, valamint a fordíthatóság problémáját, a posztkoloniális diskurzus elemeinek alkalmazhatóságát a kelet-európai diktatúrák, majd az 1990 utáni időszak interkulturális és interetnikus jelenségeire.


INTERKULTURÁLIS DRAMATURGIA
Nemzetközi színháztudományi konferencia, Marosvásárhely
2008. december 12-13.
A konferencia helyszíne: a Színházművészeti Egyetem Stúdió Színháza

 

2008. DECEMBER 12., PÉNTEK

Plénumelőadások
9.00-10.30

Katja Krebs (Bristoli Egyetem, Bristol, UK)
     Kultúraépítés: színháztörténetek és fordítói gyakorlatok
Dan Vasiliu (I.L. Caragiale Nemzeti Színház- és Filmművészeti Egyetem, Bukarest, RO)
     Interkulturális cselekvési modellek mint az ozmózis lehetséges formái
Balkányi Magdolna (Debreceni Egyetem, Debrecen, HU)
     Idegen dráma hazai színpadon. Egy sajátos kulturális transzferfolyamat elméleti aspektusai
Miruna Runcan (Babeş-Bolyai Tudományegyeten, Kolozsvár, RO)
    A romániai román és magyar színház
Vita, kávészünet


11.00-12.00
Moderál: Miruna Runcan
Sorin Crişan (Színházművészeti Egyetem, Marosvásárhely, RO)
    Multikulturalizmus: a színházi előadás etikája és az identitás-politikák között
Nicolae Mandea (I.L. Caragiale Nemzeti Színház- és Filmművészeti Egyetem, Bukarest, RO)
    Az emlékezés színháza és a csoport kulturális identitása
Saiu Octavian (Otago Egyetem, Új-Zéland, NZ)
    Samuel Beckett: az identitás paradoxonai
Liviu Dospinescu (Laval Egyetem, Québec,  CDN)
    A politikai színház csírái: egy (inter-, transz-) kulturális tanulmány
Vita, kávészünet

12.20-13.20
Várszegi Tibor A BOT című előadása


EBÉDSZÜNET


15.00-16.00
Moderál: Sőregi Melinda
Czékmány Anna (OSZMI, Budapest, HU)
    A Múzeum és a másik. Történet és elmélet
Sőregi Melinda (Színház- és Filmművészeti Egyetem, Budapest, HU)
    Térszínház - a hely keresése
Musca Szabolcs (Kolozsvár, RO)
    Törmelékből épülő világ. Kulturális montázs Matthias Langhoff két rendezésében
Heather Strochschein (Firelands Collage, Huron, Ohio, USA)
    "I really, really, really want to put my chima on!": Interkulturális előadás Északnyugat-Ohióban
Vita, kávészünet


16.20-17.05
Moderál: Albert Mária
Killár Kovács Katalin (Színházművészeti Egyetem, Marosvásárhely, RO)
    Játék és interkulturalitás
Várszegi Tibor (Szent István Egyetem, Jászberény, HU)
    Amint az előadás-szöveg írja önmagát
Kulcsár Viktória (OSZMI, Budapest, HU)
    Jelmeztelenség mint internacionális médium a kortárs színpadon
Jeffrey Sichel (Amerikai Katolikus Egyetem, Washington, USA)
    Az ellenállás leküzdése az interkulturális és interdiszciplináris felsőfokú színészoktatásban
Vita, kávészünet


17.20-18.35
Bryce Lease (Kenti Egyetem, Kent, UK)
    A dramaturg szerepe a kultúra nélküli egyetemességben
Raluca Bălan (Színházművészeti Egyetem, Marosvásárhely, RO)
    Az emberiség költői története - a Mahābhārata
Minier Márta (Glamorgan Egyetem, Cardiff, UK)
    Kulturális turizmus vagy határok nélküli újító előadás? Peter Brook Mahābhārata - előadásai az  interkulturális színházról szóló vita kontextusában
Adriana Boantă (Színházművészeti Egyetem, Marosvásárhely, RO)
    Új formák a kortárs kísérleti színház nyelvében
Ungvári Zrínyi Ildikó (Színházművészeti Egyetem, Marosvásárhely, RO)
    Két világ polgára: Beckett
Vita, kávészünet
 

20.00  SZÍNHÁZI ELŐADÁS

2008. DECEMBER 13., SZOMBAT


9.00-10.00
Moderál: Ungvári Zrínyi Ildikó
Raluca Sas (Kolozsvár, RO)
    Multikulturalizmus a román drámairodalomban
Bodó Márta (Kolozsvár, RO)
    Pilinszky és Robert Wilson találkozása
Miklós Eszter Gerda (Debreceni Egyetem, Debrecen, HU)
    A (be)tolakodó idegen. (Bernard-Marie Koltčs: Visszatérés a sivatagba)
Albert Mária (Színházművészeti Egyetem, Marosvásárhely, RO)
    Érez és sír. Nyelvek keveréke  a drámai szövegben
Vita, kávészünet


10.20-11.20
Lázok János (Színházművészeti Egyetem, Marosvásárhely, RO)
    A hódító és a meghódított idegen
Szabó Attila (OSZMI, Budapest, HU)
    Töréspontok: sztereotípia, topológia, fétis. Posztkolonialista tekintet Brian Friel és     Sütő András drámáira
Gáspár Kinga (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest, HU)
    Caragiale Farsangja a magyar színpadon. A fordíthatóság színe és visszája
Cristian Stamatoiu (Színházművészeti Egyetem, Marosvásárhely, RO)
    Caragiale gallicizmusainak hatása a francia nyelvű közönségre
Vita, kávészünet


11.40-12.25
Moderál: Szabó Attila
Nagy Imre (Pécsi Tudományegyetem, Pécs, HU)
    Rejtekajtó a kultúrák metszéspontjában (A Bánk bán egy vitatott helyéről)
Kovács Levente (Színházművészeti Egyetem, Marosvásárhely, RO)
    Variáció a Nagy-Csehov kísérletre: "erdélyi magyar három nővér". Egy átdolgozás     története
Dorina Pogăcean (Színházművészeti Egyetem, Marosvásárhely, RO)
    Átalakulások: az írott szövegtől az előadásig
Vita, kávészünet


EBÉDSZÜNET


15.00-16.00
Moderál: Minier Márta
Philip Crispin (Hulli Egyetem, Hull, UK)
    Sziget-emancipáció Londonban
Balási András (Színházművészeti Egyetem, Marosvásárhely, RO)
    A Tragédiáról. Madách Imre: Az ember tragédiája - egy interkulturális projekt története
Bíró Béla (Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszereda, RO)
    Az asszimiláció bosszúja
Kós Anna (Színházművészeti Egyetem, Marosvásárhely, RO)
    Nemzeti és globalizálódó trendek szembenállása a tévészínház formanyelvében
Vita, kávészünet


16.20-17.20
Németh Éva (OSZMI, Budapest, HU)
    A hagyománytól a modernig. Színházi élet a századvégi Budapesten
Zsoldos Emese (Szépművészeti Múzeum, Budapest, HU)
    Kabuki-forma magyar színpadon. Németh Antal 1936-os rendezése a budapesti Nemzeti  Színházban
Mizerák Katalin (Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, HU)
    A modernkori európai és a kínai színházi tradíció egymásratalálása
Minorics Tünde (Pécsi Tudományegyetem, Pécs, HU)
    Karneváli küszöbemberek
Vita, kávészünet


17.40-18.40
Moderál: Boros Kinga
Lőrinczi Rozália (Színházművészeti Egyetem, Marosvásárhely, RO)
    A rögzített struktúra átváltozási lehetőségei
Papp Tímea (Pannon Egyetem, Veszprém, HU)
    Az operett mint a közép-európai 20. század első negyedének társadalmi és politikai tükre
Forgács Dávid Péter (Institut für Finno-Ugristik der Universität Wien, Wien, A)
Hatalom és politikum a Czigánybáró változataiban
Bakk-Miklósi Kinga (Színházművészeti Egyetem, Marosvásárhely, RO)
    A beszédértés és a beszédprodukció fejlődése a magyar-román kétnyelvű gyermekek esetén
Vita

ZENEMŰVÉSZET SZEKCIÓ


Helyszín: Tudor Preja-terem

2008. DECEMBER 12., PÉNTEK

15.00 - 16.00
Moderál: Lucian Emil Roşca
Elekes Márta Adrienne (Színházművészeti Egyetem, Marosvásárhely, RO)
    "Barbár" nyomok a Glanes de Woronice című Liszt-műben
Carmen Mihăescu (Színházművészeti Egyetem, Marosvásárhely, RO)
    Színház és zene kortárs találkozásai
Molnár Tünde (Színházművészeti Egyetem, Marosvásárhely, RO)
    Terényi Ede geometrizáló megszállottságának kulcsa orgonaműveiben
Paul Miereanu (Színházművészeti Egyetem, Marosvásárhely, RO)
    A cigányzenei stílus - európai interkulturális kapcsolódási pontok
Vita, kávészünet

 

16.20-17.00
Marin Marian-Bălaşa (Színházművészeti Egyetem, Marosvásárhely, RO)
    A World Music Romániában
Ramona Preja (Színházművészeti Egyetem, Marosvásárhely, RO)
    A művészi igazság énekesei
Lucian Emil Roşca (Színházművészeti Egyetem, Marosvásárhely, RO)
    Zenei egyéniség Olivier Messiaen művészetében
Vita

Forrás: Marosvásárhelyi Színházművészeti Egyetem

süti beállítások módosítása