Örkény István drámaírói ösztöndíj

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet pályázatot hirdet fiatal drámaírók
részére a 2009-as évre. (Az ösztöndíj naptári évre szól.) Az ösztöndíj célja, hogy segítse új magyar színmûvek létrejöttét, valamint lehetõséget adjon azon fiatal pályakezdõ drámaírók részére, akik eddigi irodalmi vagy színházi munkájukkal igazolják vonzódásukat a mûfajhoz. Az ösztöndíjak odaítélésérõl az oktatási és kulturális miniszter által felkért szakmai kuratórium dönt.

Pályázati felhívás az Örkény István drámaírói ösztöndíj elnyerésére

Ösztöndíjban részesülhet: évente 5 fő
Pályázhatnak: 1969. január 1. után születettek
Az ösztöndíj bruttó összege: 80 000 Ft/hó
Az ösztöndíjat egy évre szóló tervvel lehet megpályázni. Az ösztöndíjasok
munkatervük megvalósításáról, eredményeikről az év végén kötelesek
beszámolni.

A pályázati kérelemhez csatolni kell:
1. a pályázati adatlapot
2. szakmai önéletrajzot
3. a pályázó irodalmi és/vagy színházi működésének dokumentációját, eddig
megjelent vagy bemutatott műveinek listáját (bemutatott mű hiányában egy
korábban írt alkotás teljes szövegét)
4. két elismert pályatárs (drámaíró vagy színházi szakember) ajánlását,
5. a megírandó mű alapos ismertetését, valamint a készülő drámából egy
részletet

A pályázatokat 3 példányban és elektronikus formában (CD) az Országos
Színháztörténeti Múzeum és Intézethez kell benyújtani személyesen
munkaidőben (hétfő-péntek: 8-16.30) vagy postai úton.
További információ az OSZMI címén vagy a 375-1184 telefonszámon kérhető Horváth Herminától.

Cím:
Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet
1013 Bp. Krisztina krt. 57.
Beadási határidő: 2009. február 28.

Az elbírálás határideje: a beadástól számított legfeljebb 40 munkanap.
A pályázók a döntésről a bírálattól számított 10 munkanapon belül írásban
kapnak értesítést az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet részéről.
Az ösztöndíj megvonható vagy részlegesen visszatartható, ha az ösztöndíjas vállalt kötelezettségének nem tesz eleget. Az ösztöndíjat a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus folyósítja.
A pályázati felhívás beszerezhető az Oktatási és Kulturális Minisztérium
ügyfélszolgálati irodáján, letölthető a minisztérium

(http://www.okm.gov.hu) és az OSZMI (http://www.oszmi.hu) honlapjáról.

Forrás: PÁLYÁZAT.SZÍNHÁZ.HU

süti beállítások módosítása