Kossuth- és Széchenyi-díjak

A hagyományoknak megfelelõen március 15-én adták át a mûvészeti tevékenységért járó Kossuth- és a tudományos munkáért járó Széchenyi-díjakat. A kitüntetéseket a miniszterelnök elõterjesztésére a köztársasági elnök adja.

• Kossuth-díjat adományoztak:

- nemzetközileg is elismert művészi életútja elismeréseként, az operairodalom koloratúr-szoprán szerepeinek művészi tolmácsolásáért ÁGAI KAROLA Liszt Ferenc-díjas magánénekesnek, a Magyar Állami Operaház Örökös tagjának, Kiváló Művésznek;

- negyedszázados, főleg egyházi és oktatási épületek tervezése terén végzett építészeti munkásságáért, szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként BALÁZS MIHÁLY Ybl Miklós-díjas építészmérnöknek, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Középülettervezési Tanszék egyetemi docensének;

- sokoldalú, stílus- és műfajgazdag művészi munkásságáért, klasszikus és kortárs művekben egyaránt maradandó élményt nyújtó alkotó, kiváló jellemábrázoló szerepformálásaiért GÁSPÁR SÁNDORNAK, az Új Színház Jászai Mari-díjas színművészének, Érdemes Művésznek;

- a kortárs zene megszólaltatásában betöltött, új művek alkotására ösztönző úttörő szerepéért, valamint hangszerének lehetőségeit fáradhatatlanul kutató és ezt pedagógiájában is megvalósító munkájáért GEIGER GYÖRGY Liszt Ferenc-díjas trombitaművésznek, Érdemes Művésznek, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyetemi docensének;

- sokoldalú, elmélyült, méltán sikeres művészi munkássága elismeréseként HEGEDŰS D. GÉZÁNAK, a Vígszínház Jászai Mari-díjas színművészének, Kiváló Művésznek;

- lenyűgözően gazdag művészi munkásságáért, határainkon túl is számon tartott életművéért HETEY KATALIN szobrász-, festő- és grafikusművésznek;

- a magyar jelmeztervezést méltón reprezentáló alkotásaiért, fantáziadús, elképzelésekben gazdag tervezőművészetéért JÁNOSKÚTI MÁRTÁNAK, a Vígszínház Jászai Mari-díjas jelmeztervezőjének, Érdemes Művésznek;

- a kortárs magyar táncművészet nemzetközi hírnevének öregbítéséért, előadóművészi és koreográfusi tevékenysége elismeréseként JURONICS TAMÁS Harangozó Gyula-díjas táncművésznek, koreográfusnak, a Szegedi Kortárs Balett művészeti vezetőjének, Érdemes Művésznek;

- színházi és filmszerepekben egyaránt emlékezetes alakítást nyújtó, méltán népszerű művészetéért KOVÁTS ADÉLNAK, a Radnóti Miklós Színház Jászai Mari-díjas színművészének;

- elmélyült alakításaiért, kiváló rendezéseiért, sokoldalú, méltán nagyra becsült művészi munkásságáért MÁTÉ GÁBORNAK, a Katona József Színház Jászai Mari-díjas színművészének, főrendezőnek, Érdemes Művésznek, a Színház- és Filmművészeti Egyetem rektorhelyettesének;

- sokoldalú művészi - különösen építészeti - munkássága, számos film- és színházi produkcióban való tevőleges részvétele, nagyra becsült látványtervezői tevékenysége elismeréseként RAJK LÁSZLÓ építésznek, díszlettervezőnek, a Magyar Televízió Közalapítvány kuratóriuma tagjának;

- nagy közönségsikert arató filmjeiért, több évtizedes művészi életútja elismeréseként RÓZSA JÁNOS Balázs Béla-díjas filmrendezőnek, producernek, Érdemes Művésznek;

- az egyetemes és a hazai filmművészetet egyaránt gazdagító alkotásaiért, sokoldalú művészi pályája elismeréseként SÁNDOR PÁL Balázs Béla-díjas filmrendezőnek, Kiváló Művésznek, a Hunnia Filmstúdió igazgatójának, művészeti vezetőnek;

- a nagy európai zenei hagyományokhoz kapcsolódó műfajgazdag alkotómunkája, művészetoktatói tevékenysége elismeréseként SÁRI JÓZSEF Erkel Ferenc-díjas zeneszerzőnek, Érdemes Művésznek, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyetemi tanárának;

- a természetvédelem, különösen a madárvédelem terén végzett alkotómunkája, népszerűsítő publicisztikai, oktató-nevelő tevékenysége elismeréseként SCHMIDT EGON írónak;

- az európai színvonalú zenés színjátszás megteremtése érdekében végzett tevékenységéért, az újszerű és hagyományos rendezői módszereket magas szinten elegyítő művészetéért, művészetpedagógiai munkásságáért SZIRTES TAMÁSNAK, a Madách Színház igazgatójának, Jászai Mari-díjas főrendezőnek, a Színház- és Filmművészeti Egyetem egyetemi docensének;

- a magyar művészet megújításában vállalt szerepéért és egyetemes jelentőségű életművéért TÓT ENDRE festőművésznek;

- nagyhatású lírai életművéért, valamint a költészet fáradhatatlan kritikai propagálásáért, folyóirat- és kiadói szerkesztői munkásságáért, műfordításaiért VÁRADY SZABOLCS József Attila-díjas írónak, költőnek, műfordítónak, a Holmi szerkesztősége versrovat vezetőjének;

- temperamentumos, drámai erővel megformált alakításaiért, nagy népszerűségnek örvendő, sokoldalú művészi életútja elismeréseként VÁRI ÉVÁNAK, a Budapesti Kamaraszínház Jászai Mari-díjas színművészének, Kiváló Művésznek;

- irodalmi munkásságáért, különös tekintettel szépprózai műveire, művészi esszéire, esszéregényeire és naplóira, amelyek a kisebbségi-vajdasági lét megragadó epikus felidézését egyesítik a politikai gondolkodó elmélyült és szenvedélyes érvelésével VÉGEL LÁSZLÓ írónak, újságírónak, szerkesztőnek.

• Széchenyi-díjat adományoztak:

- irodalomelméleti és történeti munkáiért, nagyhatású és sarkalatos jelentőségű francia teoretikusok (Barthes, Derrida) magyarországi meghonosításáért, kritikai esszéisztikájáért és vezető irodalombírálói munkásságáért, valamint kiváló tanári munkájáért ANGYALOSI GERGELYNEK, az irodalomtudomány kandidátusának, József Attila-díjas irodalomtörténésznek, kritikusnak, az MTA Irodalomtudományi Intézete osztályvezetőjének;

- több évtizedes tudományos és művészetszervezői munkásságáért, a magyar művészet nemzetközi megismertetése érdekében végzett sokoldalú tevékenysége elismeréseként BEKE LÁSZLÓ Munkácsy Mihály-díjas művészettörténésznek, a művészettörténeti tudomány kandidátusának, az MTA Művészettörténeti Kutatóintézete igazgatójának, a Magyar Képzőművészeti Egyetem címzetes egyetemi tanárának;

- a XVII. századi racionalista rendszerek nemzetközi színvonalú kutatásáért, a francia-magyar és a magyar-német filozófiai kapcsolatok előmozdításáért és a filozófiai oktatás terén végzett kiemelkedő tevékenységéért BOROS GÁBOR filozófiatörténésznek, az MTA doktorának, az ELTE BTK Újkori és Jelenkori Filozófiai Tanszék tanszékvezető egyetemi tanárának;

- a számítástudomány alapjai és alkalmazásai terén végzett kiemelkedő jelentőségű kutatásaiért, a gyakorlatban is kiválóan hasznosítható eredményeiért és iskolateremtő munkásságáért CSIRIK JÁNOSNAK, a matematikai tudomány doktorának, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara tanszékvezető egyetemi tanárának;

- a kondenzált anyagok fizikája számos területén végzett, határainkon túl is elismert kutatásaiért, valamint a nemzetközi szintű mérnökfizikus-képzés létrehozása érdekében végzett meghatározó tevékenységéért JÁNOSSY ANDRÁSNAK, az MTA rendes tagjának, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fizikai Intézete tanszékvezető egyetemi tanárának;

- a XIX. századi magyar irodalom történetét új megvilágításba helyező alapvető kutatásaiért, a műfajt megújító irodalombírálói munkásságáért, valamint jelentős tanári tevékenységéért MARGÓCSY ISTVÁN József Attila-díjas irodalomtörténésznek, kritikusnak, az ELTE BTK tanszékvezető egyetemi tanárának;

- az emberekben és számos állatfajban gyakori emésztőszervi bántalmak kórokozóinak eddig nem ismert kórfejlődéstani és molekuláris biológiai tulajdonságainak felismeréséért, a kórokozók kimutatása módszertanának kidolgozásáért, új típusú, szabadalmi oltalmat kapott vakcinák előállításáért NAGY BÉLA állatorvosnak, mikrobiológusnak, az MTA rendes tagjának, az MTA Állatorvos-tudományi Kutatóintézet kutatóprofesszorának;

- Wittgenstein és a nyelvfilozófia kutatása terén elért eredményeiért, a hazai és nemzetközi filozófiai kutatások és együttműködés előmozdításáért, valamint több évtizedes tudományszervezői tevékenységéért NYÍRI JÁNOS KRISTÓF filozófiatörténésznek, az MTA rendes tagjának, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műszaki Pedagógia Tanszék egyetemi tanárának;

- a gazdasági unió, a gazdaságpolitikai koordináció, az integráció témakörében végzett tudományos kutatómunkájáért, nagyhatású nemzetközi oktatási és tudományos testületi tevékenységéért PALÁNKAI TIBORNAK, az MTA rendes tagjának, a Budapesti Corvinus Egyetem Európai Tanulmányi és Oktatási Központja igazgatójának, egyetemi tanárnak;

- a magyar kőolaj- és földgáztelepek hatékony kitermelésének és művelésének megalapozásáért, ezzel kapcsolatos gazdaságilag is eredményes magas műszaki színvonalú elemzési-tervezési innovációs tevékenységéért, a szakterület tudományos továbbfejlesztéséért, valamint a hazai szakember-utánpótlás neveléséért PÁPAY JÓZSEF olajmérnöknek, az MTA rendes tagjának, a Miskolci Egyetem egyetemi tanárának;

- a hazai peptid- és fehérjekutatás területén végzett, nemzetközileg is elismert munkásságáért, a Szegedi Tudományegyetem Proteomikai Laboratóriumának létrehozásáért, valamint több évtizedes eredményes oktatói tevékenységéért PENKE BOTONDNAK, az MTA rendes tagjának, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi tanárának;

- a magyarországi szervtranszplantáció immunológiai feltételeinek megteremtéséért, a habituális, visszatérő vetélések megszüntetése érdekében kidolgozott hatékony immunoterápiás eljárás bevezetéséért PETRÁNYI GYŐZŐ Állami-díjas immunológusnak, az MTA rendes tagjának, professor emeritusnak;

- számos középület rekonstrukciós, rendezési tervéért, több évtizedes oktatói munkássága elismeréseként PLESZ ANTAL Ybl Miklós- és Steindl Imre-díjas építészmérnöknek;

- sikeres, nemzetközileg is elismert iskolateremtő kutatói, oktatói, vezetői és közéleti tevékenységéért, az igazságügyi orvostanban alkalmazott biológiai és nem biológiai anyagok kimutatására szolgáló eljárások kidolgozásáért SÓTONYI PÉTERNEK, az MTA rendes tagjának, a Semmelweis Egyetem Igazságügyi Orvostani Intézete egyetemi tanárának, az Országos Igazságügyi Orvostani Intézet igazgatójának;
- a magyar népzene, a zenetörténet, a paleográfia és az európai gregorián kultúra kutatása terén végzett közel négy évtizedes munkássága, karnagyi tevékenysége elismeréseként SZENDREI JANKA zenetörténésznek, karnagynak, a zenetudomány kandidátusának, az MTA Zenetudományi Intézete osztályvezetőjének, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyetemi tanárának;

- iskolateremtő tanári tevékenységéért, irodalomelméleti és kritikusi munkásságáért, a modern irodalom- és művészelméleti szakirodalom magyar nyelvű gyűjteményeinek létrehozásában játszott alapvető szerepéért THOMKA BEÁTÁNAK, az irodalomtudomány doktorának, a Pécsi Tudományegyetem BTK egyetemi tanárának, a PTE Irodalomtudományi Doktori Iskola vezetőjének.

A Széchenyi-díjat megosztva adományozták az M0-ás körgyűrű és kiemelten a Megyeri-híd megvalósításában végzett tervezőmérnöki tevékenységéért:
    HUNYADI MÁTYÁS építőmérnöknek, a CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő Zrt. hídtervezési igazgatójának;
    DR. KISBÁN SÁNDOR építőmérnöknek, a CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő Zrt. híd szakági főmérnökének;
    KŐRÖSI GÁBOR építőmérnöknek, az UNITEF '83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt. irodaigazgatójának.

• A magyar köztársasági érdemrend nagykeresztje (polgári tagozata) kitüntetést kapta:

- a magyar irodalom közösségi elvű hagyományainak folytatásáért, az erdélyi kisebbségi lét mindennapjait az anyanyelv megtartó erejével ábrázoló irodalmi munkássága elismeréseként KÁNYÁDI SÁNDOR Kossuth-díjas írónak, költő.

• A magyar köztársasági érdemrend középkeresztje a csillaggal (polgári tagozata) kitüntetést kapta:

   - a művészettörténeti kutatások, a műemlékvédelem, a felsőfokú művészettörténeti oktatás és a kortárs művészet népszerűsítése területén végzett munkássága elismeréseként MAROSI ERNŐ Széchenyi-díjas művészettörténész, az MTA rendes tagja, az MTA Művészettörténeti Kutatóintézete kutatóprofesszora;

  -  a magyar és a nemzetközi színházművészetet egyaránt gazdagító munkásságáért, rendezői, színházvezetői és művészetoktatói életpályája elismeréseként MARTON LÁSZLÓ Kossuth-díjas rendező, Kiváló Művész;

   - az 1956-os forradalom eszméihez és célkitűzéseihez való hűségéért, emlékének következetes ápolásáért, a Magyarország felemeléséért és demokratizálásáért folytatott több évtizedes áldozatos munkássága elismeréseként MÉRAY TIBOR Kossuth-díjas újságíró, író;

   - a minőségi felsőoktatás és a tehetséggondozás érdekében végzett fél évszázados tevékenysége, nemzetközileg is számon tartott alkotói, tervezői, tudományos és oktatói életpályája elismeréseként DR. SZENDRŐ PÉTER gépészmérnök, az MTA doktora, a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Mechanikai és Géptani Intézete nyugalmazott egyetemi tanára, professor emeritusa;

   - a magyar irodalom megújításában való tevőleges részvételéért, sokoldalú, rendkívül termékeny alkotói, műfordítói munkásságáért TANDORI DEZSŐ Kossuth-díjas író, költő, műfordító;

   - előadóművészként és karmesterként maradandó élményt nyújtó, a magyar és az egyetemes zenekultúrát egyaránt gyarapító művészi életútja elismeréseként VÁSÁRY TAMÁS Kossuth-díjas zongoraművész, karmester.

• A magyar köztársasági érdemrend középkeresztje(polgári tagozata) kitüntetést kapta:

- a magyar sport területén, annak érdekében végzett több mint négy évtizedes sokoldalú munkássága elismeréseként DR. AJÁN TAMÁS, a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség elnöke;

  - a műszaki informatika területén és a felsőoktatásban végzett nemzetközileg is nagyra becsült oktatói, kutatói és tudományos munkássága elismeréseként GYŐRFI LÁSZLÓ Széchenyi-díjas matematikus, az MTA rendes tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számítástudományi és Információelméleti Tanszék egyetemi tanára;

  - a hazai szervátültetés, az orvosutánpótlás nevelése és oktatása terén végzett nemzetközileg is elismert munkásságáért, szakmai-közéleti tevékenységéért DR. JÁRAY JENŐ, az orvostudomány doktora, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Transzplantációs és Sebészeti Klinika Állami díjas igazgatója, egyetemi tanára;

   - a hazai klinikai kémia önálló diszciplínaként történő elismertetése érdekében végzett tudományos és kutatói munkássága elismeréseként JOBST KÁZMÉR Széchenyi-díjas orvos, az MTA rendes tagja, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Laboratóriumi Medicina Intézete professor emeritusa;

   - a Magyar Köztársaság európai integrációs érdekeinek érvényesítése érdekében végzett több évtizedes diplomáciai pályafutása, vezetői tevékenysége elismeréseként KISS TIBOR, a Magyar Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövete;

   - a bányászati tudományok oktatásában és kutatásában, a Miskolci Egyetem fejlesztésében, oktatási-kutatási profilja bővítésében és szakmai kapcsolatainak erősítése terén végzett több évtizedes, nemzetközileg is számon tartott munkássága elismeréseként KOVÁCS FERENC, az MTA rendes tagja, a Miskolci Egyetem Műszaki és Földtudományi Kar Bányászati és Geotechnikai Intézet egyetemi tanára, Állami díjas;

  -  művészi életútja, valamint a Budapesti Operabarátok Egyesületének elnökeként végzett munkássága elismeréseként KÜLKEY LÁSZLÓ, a Magyar Állami Operaház nyugalmazott magánénekese, Érdemes Művész;

   - sokirányú zeneszerzői életútja, művészetpedagógiai munkássága elismeréseként LÁNG ISTVÁN, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem nyugalmazott egyetemi tanára, Erkel Ferenc-díjas zeneszerző, Érdemes Művész;

    - a modern magyar film nyelvének kialakulása, formálása és fejlődése érdekében végzett sokoldalú művészi életpályája elismeréseként MAÁR GYULA Balázs Béla-díjas filmrendezőnek;

   - a tájépítészet szakterületének hazai elismertetése és egyetemi oktatása bevezetése, valamint a településtudomány és az urbanisztika fejlesztése érdekében végzett sokoldalú tudományos és oktatói életútja elismeréseként DR. MŐCSÉNYI MIHÁLY, a mezőgazdasági tudomány doktora, a Kertészeti Egyetem nyugalmazott rektora, professor emeritusa;

  - több évtizedes, nemzetközileg is nagyra becsült tudományos és kutatói munkásságáért, szakmai-közéleti és vegyész-generációkat felnevelő oktatói tevékenysége elismeréseként ORBÁN MIKLÓS Széchenyi-díjas vegyészmérnök, az MTA rendes tagja, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Kémiai Intézete Analitikai Kémiai Tanszéke egyetemi tanára;

   - a Magyar Köztársaság európai integrációs érdekeinek érvényesítése érdekében végzett több évtizedes diplomáciai pályafutása, vezetői tevékenysége elismeréseként DR. PEISCH SÁNDOR, a Magyar Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövete;

  - Magyarország kulturális öröksége megóvása érdekében végzett több évtizedes sokoldalú munkássága elismeréseként RÁDAY MIHÁLY Kossuth-díjas operatőr, rendező, szerkesztő, a Magyar Televízió Zrt. főmunkatársa;

   - műfajteremtő, a maga nemében egyedülálló, több mint négy évtizedes művészi pályafutása elismeréseként SÁNDOR GYÖRGY, a Budapesti Kamaraszínház Jászai Mari-díjas előadóművésze.

Forrás: ORIGO

süti beállítások módosítása