Patthelyzet Nagyváradon

A Nagyváradi Állami Színház Szigligeti Társulatának színmûvészei megerõsítik azt a hírt, miszerint beadvánnyal fordultak a színház fõigazgatójához, Lucian Silaghihoz és a színház fenntartójához, a Bihar Megyei Tanácshoz, amelyben kérik Meleg Vilmos jelenlegi mûvészeti igazgató felmentését tisztsége alól, tekintve a színház folyamatos mûvészi hanyatlását illetve a belsõ szervezés és fegyelem fokozatos romlását.

Miután Meleg Vilmos szóban többször is jelezte lemondási szándékát, a társulat művészeti személyzete megnevezte az általa erre a tisztségre megfelelőnek tartott személyt, akinek személyében garanciát látott a változás elindítására. Következésképpen Lucian Silaghi főigazgató társulati gyűlést hívott össze, ahol megjelent a társulat művész személyzete, technikai- és kiszolgálószemélyzete. A fent említett indítványozók nem fogadták el a főigazgató ajánlatát, mely szerint az évad végéig halasztaná Meleg Vilmos művészeti igazgató leváltását és Meleg Vilmos sem erősítette meg azonnali lemondási szándékát. Miután a művészek nyomatékosan kérték a probléma azonnali megoldását patthelyzet alakult ki, a főigazgató indulatában sértő megjegyzésekkel illette a művész személyzetet, minek következtében a társulat művészei tiltakozásul elhagyták a gyűlést.

A helyzet megoldására a döntés Lucian Silaghi főigazgató úr kezében van, a társulat reményét fejezi ki, hogy a szervezetlenég és a további botránykeltés elkerülése érdekében, a változás elindításához elkerülhetetlen lépések megtétele mellett dönt, ezzel is biztosítva a 2008-2009. évad befejezését normális körülmények között és a következő évad zavartalan előkészítését.

A Szigligeti Társulat művész személyzete

• Csak Meleg Vilmos lemondását tartják elfogadhatónak
Dimény Levente a lehetséges utód

Továbbra is kitart a Nagyváradi Állami Színház Szigligeti Társulatának jelentős része amellett, hogy Meleg Vilmos társulatvezető lemondása az egyetlen lehetséges megoldás a jelenlegi helyzetben. Mint ismeretes, a társulat színművész tagjainak többsége beadvánnyal fordult a megyei tanácshoz, illetve a színház főigazgatójához Meleg Vilmos leváltását kérve. Erre vonatkozó szándékukat ma sajtótájékoztatón erősítették meg a színművészek a színház lépcsőjén, ugyanis a színházba - feltehetően a főigazgató utasítására - nem engedték be az újságírókat. Az említett beadványt, illetve a színészek álláspontját az alábbiakban olvashatják.

A Nagyváradi Állami Színház Szigligeti Társulatának színészei, figyelembe véve a megjelent sajtóhíreket és Lucian Silaghi főigazgató sajtónak adott nyilatkozatait, nyilvánosságra hozták a Meleg Vilmos művészeti igazgató felmentését kérő beadványukat. Hangsúlyozzák, hogy beadványt a megjelent hírekkel ellentétben nem egy kisebb csoport, hanem a művész személyzet 27 tagja írta alá. Tudomásul vették, hogy jelenleg törvényes keretek között a művészeti igazgató csak társulati tag lehet, ezért egyöntetű szavazattal megválasztották ennek a funkciónak a betöltésére Dimény Levente színészt, akinek a személyében garanciát látnak arra, hogy az évad hátralévő részében a zavartalan átadás-átvételt lebonyolítsa és az általuk kért változásokat előkészítse.

Elutasítják azt az indokot miszerint a színház pénzügyi gondokkal küzd, tekintve, hogy ez a kérdés nem érinti közvetlenül a művészeti arculat kialakítását, továbbá azt az indokot is miszerint az évad végéig továbbra is Meleg Vilmos, mint tapasztalt vezető kell, hogy ellássa ezt a tisztséget, egyúttal egy esélyt kapva a problémák megoldására. A színészek ragaszkodnak az azonnali váltáshoz, tekintve, hogy éppen évadból hátralévő idő szükséges az átadás átvétel lebonyolításához és a következő évad előkészítéséhez, továbbá nyomatékosan kijelentik, hogy Meleg Vilmos vezetői kompetenciáját és tekintélyét három hónap alatt nem látják helyreállíthatónak. Tekintve, hogy a színház statútuma szerint a művészeti igazgatóság nem egy önálló posztot, hanem egy megbízatást jelet, Meleg Vilmos színészként továbbra is a társulat tagja marad. Nem látják alátámasztottnak és érthetetlen számukra, hogy a főigazgató miért ragaszkodik Meleg Vilmos személyéhez.

Éppen ezért felszólítják Meleg Vilmos művészeti igazgatót, hogy szóban tett ígéretéhez híven adja be a lemondását, illetve Lucian Silaghit, hogy a lemondásnak helyt adva és a színészek kérésének megfelelően a versenyvizsga kiírásáig nevezze ki Dimény Levente színészt a társulat művészeti vezetőjének.


------------

BEADVÁNY

A Bihar Megyei Tanács
és
Lucian Silaghi vezérigazgató úr
figyelmébe

Tisztelt Megyei Tanács!
Tisztelt Vezérigazgató úr!

Alulírottak, a Nagyváradi Állami Színház Szigligeti Társulatának színészei azzal a kéréssel fordulunk önökhöz, hogy hivataluk által biztosított jogkörüknél fogva, vizsgálják felül a Szigligeti Társulat jelenlegi művészeti igazgatójának az elmúlt hat évben végzett munkáját, annak eredményességét, illetve az alább felsorolt indokok alapján vonják vissza megbízatását, és írjanak ki versenypályázatot a társulat művészeti igazgatói funkciónak a betöltésére.
Meleg Vilmos jelenlegi művészeti igazgatót, aki 2002. május 31-től vezeti  társulatot, a továbbiakban sem szakmai, sem vezetői kvalitásai miatt nem tartjuk alkalmasnak arra, hogy ezt a funkciót betöltse.

1.  Elsősorban amiatt, hogy az ő vezetése alatt a társulat megítélése, presztízse mind szakmai körökben, mind a közönség részéről folyamatosan romlott, a váradi magyar színjátszás deklaráltan minden szempontból utolsónak számít a többi erdélyi magyar társulat között. Lezüllesztette a színházat a középszerre, amatőr, haknizó társulat lettünk, pedig úgy érezzük, hogy jobb sorsa vagyunk érdemesek. Évek óta nem veszünk részt rangos fesztiválokon, hogy a díjak, elismerések hiányát ne is említsük, illetve azokon a fesztiválokon, amelyeken alanyi jogon részt vesz a társulat (pl. a kisvárdai Határon Túli Színházak Fesztiválján) szinte mindenik előadás megbukik. Szakmai, kritikai körökben, színészkollégákban szánakozás és erős előítélet alakult ki a a társulat munkája iránt, amit méltatlannak és megalázónak találunk. Nem akarunk igénytelenséget, esztétikailag, erkölcsileg beszűkült értékrendet és kapcsolatrendszert szolgálni.

2. Nincs a jelen kihívásainak, követelményeinek megfelelő szakmailag megalapozott művészeti programja a vezetésnek, továbbá professzionálisan megtervezett intézményszervezési stratégiája sem. Az erre vonatkozó döntéseket - az évadtervezés, vendégművészek meghívása, pénzügyi gazdálkodás - jórészt az igazgató hatáskörébe és felelősségébe tartozik. Nem látunk határozott célokat, rövid- és hosszútávú terveket, amelyek stabilitást, a határozott művészeti- és intézményi arculat kialakulását tartanák szem előtt. A évadok tervezése esetlegesen történik, a produkciók színvonala nagyon ingadozó, ezért színházszerető közönség sem tud kialakulni. Ha egy színházi társulat munkája jól szervezett és jól teljesít, akkor az abban mutatkozik meg, hogy a közönség honorálja azzal, hogy egyre nagyobb létszámban megy el az előadásokra, szakmai fórumokon pozitívan értékelik a produkciókat, meghívják azokat, illetve ha a vezetés jól gazdálkodik a szellemi és anyagi javaival. Ebből a szempontból egyetlen pozitív eredményt sem tud felmutatni a művészeti igazgató.

3. Szinén méltatlannak, az intézmény rangján alulinak tartjuk, hogy igénytelenül kivitelezett, az olcsó szórakoztatást vagy éppen az értelmetlen kísérletezést szolgáló produkciókban vegyünk részt. A minőségi szórakoztatás nem feltétlenül pénzkérdés, hanem elsősorban kompetenciát igényel. Bármilyen műfajról is van szó, egy előadás minősége nagyon sokban függ a rendező szakmai felkészültségétől, koncepciójától és attól, hogy hogyan tud együtt dolgozni a színészekkel, hogy azok a lehető legtöbbet nyújthassák. Éppen ezért a munkánk és a közönség iránti érzett tiszteletből és felelősségből ezeknek a feltételeknek megfelelő rendezőkkel szeretnénk dolgozni.

4. Egy művészeti igazgatónak nem feladatköre az, hogy rendezzen. Meleg Vilmos igazgató évek óta rendez, a 2007-2008-as évadban négy előadásnak volt a rendezője, pusztán ez a tény is megkérdőjelezi, hogy igazgatói teendőit el tudja-e látni.

5.  A fentiekben megfogalmazott hiányosságok miatt a váradi magyar színházba járó közönség száma drasztikusan csökken, csak az elmúlt évadban 300 bérletes pártolt el a színháztól. Az értelmiségi réteg szinte egyáltalán nem jár színházba, a fiatalok a középiskola befejeztével szintén távol maradnak az előadásoktól, mert nem alakul ki bennük fogékonyság, kíváncsiság a színházi élmények befogadására. Azok a rétegek, amelyek minden más városban a közönség gerincét alkotják, a váradi színházban hiányoznak érdektelenné váltak a színház iránt. Ennek az okát szintén a megfelelő vezetés, közönségépítési szándék és terv hiányában látjuk. A színház közintézmény így elsőrendű felelőssége és feladata a fenntartó közösség minden rétegének a szolgálata.

6.  Rossz a belső szervezés, a művészi és kiszolgáló személyzet munkájának a vezetése. Pontatlanság, a fegyelem hiánya, igénytelenség és felelőtlenség uralkodik a társulatban, sem a jól elvégzett munkának, sem az hiányosságoknak nincs következménye. A művészeti igazgatónak feladata lenne a társulatépítés, hogy a társulat tagjait ne engedje emberileg, szakmailag elzülleni. Tekintély, határozottság, következetesség hiányában ez teljesen lehetetlen.

7. Annak ellenére, hogy a jelenlegi évadban történt elmozdulás a változás irányába, tekintve, hogy neves vendégrendezőkkel volt alkalmunk dolgozni, a próbafolyamatok alatt ők is a munka ellehetetlenítésébe, igénytelenségbe, szervezetlenségbe ütköztek.  Változtatási szándékunkkal színházi szakmai közösség  jelentős része egyetért és támogatásáról biztosít.
A színház statútuma lehetővé teszi a művészeti tanács felállítását és tanácsadói testületként való működését. Az elmúlt hat évben a művészeti tanács fokozatosan megszűnt létezni, a továbbiakban szeretnénk biztosítani annak megválasztását és rendszeres összehívását.
A fentiek miatt ismételten kérjük Meleg Vilmos felmentését művészeti igazgatói megbízása alól és pályázat alapján történő versenyvizsga kiírását a funkció betöltésére.
Úgy gondoljuk, hogy jelen körülmények között a társulat nem képes belülről megújulni tehát kérjük, hogy az objektivitás érdekében a pályázó ne lehessen társulati tag.
Kérjük, hogy a művészeti igazgató mandátumát max. 5 gazdasági évben határozzák meg.
Kérjük, hogy a pályázatok elbírálását szakmai és pártatlan bizottság lássa el, a jelentkezés feltétele legyen:
- a koherens, szakmailag megalapozott és a közönség szolgálatát szem előtt tartó művészeti program
- szakmai és vezetői tapasztalat
- intézményi managmentben való jártasság.

Tisztelettel:
a Nagyváradi Állami Színház Szigligeti Társulata

Nagyvárad, 2009. március 5.

Jelen kérvény kelt három példányban, egy átadásra került Lucian Silaghi vezérigazgatónak,  egy a Bihar Megyei Tanácsnak, egy maradt a társulatnál


Forrás: Nagyváradi Állami Színház - Szigligeti Társulat 

süti beállítások módosítása