Ionesco tegnaptól máig

A Marosvásárhelyi Színházművészeti Egyetem 2009. december 4-5-én X. alkalommal szervez Nemzetközi Színháztudományi Konferenciát a következő címmel: Az abszurd kihívás. Ionesco tegnaptól máig.

 

slide_ion
Eugène Ionesco

 

Az abszurd dráma és színház az 1950-60-as évek európai kultúrájának felforgató, radikális művészi mozgalma volt. Bár az abszurd kísérlet eredményei egyes kutatók szerint „bevonult a fősodorba", és az irányzat „klasszicizálódott", az abszurd alkotók legnagyobbjai - Beckett, Ionesco - ma is kihívást jelentenek a színpad számára.

Konferenciánk az avantgárd műveknek a kortárs posztmodern diskurzusokkal való találkozását tartja izgalmas kérdésnek, az abszurd alkotók, illetve kiemelten Eugène Ionesco életművének kortárs recepcióján keresztül. Kutatásmódszertani kérdések mellett - pl. hogy az avantgárd-abszurd művészet a modernitáson belüli kísérlet-e, vagy azon kívül helyezendő el, valamint, hogy milyen értelmű az abszurd klasszicizálódása, milyen a kapcsolata a realizmussal, a polgári színházzal, másrészt pedig a posztmodern színház formáival - feltevődik a kérdés, hogy mennyire összeegyeztethető a posztmodern szemléleti és formagazdazgsága, illetve az egyes állásápontok kizárólagossága, az ideológiai-politikai szemléletmód; hogyan jelentkezik ez az abszurd színház amerikai változatában és az „Európa utáni" kulturális kontextusban, illetve, van-e még helyük, szerepük a radikális színházi formáknak a posztmodern kultúrában. További kérdések, hogy mennyire változott az abszurd esztétikája, művészi tapasztalata az 50-60-as évek óta, a döntő módon vizuális kultúra korában? Mennyire tudja meghaladni az abszurd dráma és színház azokat a drámai kategóriákat és narratívákat, amelyeket tagad? Miféle segítséget jelenthet a tisztázás folyamatában az abszurd egyszerű (mindennapi, színházi) formáinak vizsgálata? És milyen játékmódot tesz lehetővé, illetve ír elő az abszurd drámaszöveg? Ionesco színháza, drámáinak mai színrevitelei a fenti kérdések vitatására alkalmas terepet jelentenek.

A konferenciára egyetemi oktatók, kutatók, doktori iskolák hallgatóinak jelentkezését várjuk. A konferencia nyelve angol, francia, román és magyar. Egy előadás időtartama 15 perc. Külföldi meghívottaink számára szállást és ellátást biztosítunk.

A jelentkezés és a rezümé elküldésének határideje 2009. november 2. Kérjük, max. 200 szavas rezüméjét küldje e-mail-ben magyar/román és angol vagy francia nyelven, a következő címre: csep_zoltan@yahoo.com. A dolgozatokat (szakreferensek elbírálása nyomán) szándékunkban áll megjelentetni a SYMBOLON című színháztudományi periodikában. További információk: Csép Zoltán (csep_zoltan@yahoo.com, uat@uat.ro)

 

Marosvásárhelyi Színházművészeti Egyetem

süti beállítások módosítása