A színészmesterség alapismeretei

A hazai középfokú színészképzés gyakorlata eddig, tankönyv jellegű kézikönyv híján működött. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet kiadásában jelent meg az e hiányt pótlandó  kiadvány.

2_N

Az első százötven kérdés

A színházművészet kollektív tevékenység. A színész, hol alkalmi, hol állandó alkotóközösség keretei között gyakorolja mesterségét. Már csak ezért is természetesnek vélem, hogy e mesterség alapismereteit áttekintő - mindenekelőtt a középfokú színészképzés résztvevőit megszólító - kötet is alkotóközösség munkájából szülessen. Az egyes - szakmai szempontból körülhatárolható - fejezeteket ebből adódóan az érintett szakterületen nemcsak alkotóművészi, de oktatói tapasztalattal, eredményességgel és tekintéllyel bíró színészpedagógusok készítették. Tankönyv jellegű vállalkozásunk szerkezete, megállapításai, hangsúlyai mögött ilyenformán a színészképzés több évtizedes gyakorlata húzódik.

Nem általánosan alkalmazandó, receptszerűen használható utasításokat szándékoztunk azonban megfogalmazni, a hasonlókat magunk is kétkedéssel fogadnánk, inkább mester-tanítvány viszonyokban érlelődő, s letisztuló tapasztalatokat. Az egyes fejezetek sajátos stílusát, olykor személyes hangvételét épp ezért nem megszüntetni, hanem megőrizni igyekezett a szöveg végső változata.

A színészmesterség szerteágazó és komplex ismereteket feltételez. Gyakorlása során nem válik szét szakmai elmélet és gyakorlat, a színészi alkotásban egyik a másikban ölt ugyanis formát. Indokoltnak tűnt ezért, együtt megjeleníteni az egyes kompetenciák kialakításához kötődő elméleti és gyakorlati ismereteket. A kötet szemlélete, tagolása, ekképpen tükrözi a jelenleg hatályos Szakmai és vizsgakövetelmények feltételrendszerét, valamint a -kompetencia nézőpontú - friss Központi program tananyagelemeit.

Módszertani szempontból, az általánosan elfogadott, „kanonizált" színházi ismeretek megjelenítését tekintettük feladatunknak, nem pedig azok esszészerű narrálását. Ebből eredt a szerkezetre vonatkozó szándék, hogy az alapismeretek mellett, a külső hasábban jelenjenek meg - az ismeretközlő szövegekkel szinkronban - a vonatkozó lexikális elemek. Az oldal-párok jelezni hivatottak a színházművészet összetettségét, s remélhetően, ösztönzik az olvasót a további szakirodalmi tájékozódásra. Ez utóbbit megkönnyítendő, felhasznált, illetve ajánlott irodalomjegyzék, valamint az egyes ismeretrészekre vonatkozó kérdés-, és fogalomsor zárja a fejezeteket. A hozzávetőlegesen százötven kérdés megválaszolása pedig - reményeink szerint - közelebb segíti, az összetettsége folytán igényesen elmélyült tanulmányokat feltételező, ám varázslatosan vonzó mesterség alapismereteihez az érdeklődőt.

A könyv DVD-melléklete gyakorlatban igyekszik demonstrálni a leírtakat. Felépítésében a szöveg fejezeteinek sorrendjét, témáit követi. A beszéd, az ének, a mozgás, valamint a színpadi és filmszínészi mesterség alapismereteire vonatkozó gyakorlatokat jelenít meg, kiegészítve néhány - professzionális színpadi környezetben sorra került - záróvizsga részletével.

A mozgóképes anyagok a Pesti Magyar Színházban kerültek rögzítésre, a Színiakadémia tanárainak, egykori és jelenlegi növendékeinek közreműködésével. A Tánc fejezet felvételei a Magyar Táncművészeti Főiskolán, a főiskola növendékeinek közreműködésével készültek.

Kovács Gábor Dénes
Alkotó szerkesztő


Forrás és további információk a Magyar Színház honlapján >>>>

 

 

süti beállítások módosítása