Csokonai: Cultura

December 9-én és 10-én este 7 órától lesz látható a kolozsvári színházban nemrég elindított Klasszikus magyar drámák felolvasószínházi sorozat második része: Csokonai Vitéz Mihály Cultura című vígjátéka.

csokonai
Csokonai Vitéz Mihály
(1773-1804)

 

A második részt, akárcsak a sorozat nagy sikernek örvendő nyitódarabját, a Szép magyar komédiát, Salat Lehel színművész rendezi meg.

Az 1799-ben írt Cultura című vígjáték Lehelfi, magyar gavallér és Petronella, egy Tisztes nevű úri ember lánya szerelmének ürügyén mutatja be, illetve teszi nevetség tárgyává korának sznobériáját. Szászlaki, németes gavallér szavaival élve: „Ha csak a kert nem ánglus, az einrigtung nem németes, a konyha és ebédlő nem franciás, csínos embernek mindjárt fáj a gusztusa. (...) Mihelyt valami nem auszlendis, vagy nem ollyan, mint az auszlendis, előttem kedvet nem talál."

A Cultura sokak szerint a „drámai dikciók konfliktusa", mivel egymástól nagyon különböző dikciók, azaz beszédmódok jellemzik a karaktereket. Lehelfi replikái például a szentimentális irodalom „minta"mondatai, Petronella nyelve az irodalmi műveken kupálódott „culta" nyelv, Tisztes, a „tudós és okos Hazafi," népnyelvi fordulatokat használ, Firkász secretarius a jogászi latin nyelvvel él. Csokonai a Pofók, Kanakúz és Fenekes társadalmi hovatartozását is népnyelvi fordulatokkal pontosítja, az idegeneket, Conradot, Szászlaki inasát német-magyar nyelvi torzításokkal, Ábrahámot, a zsidó zsibvásárost pedig a hangok hehezetes ejtésével egyéníti.

Az előadásban Váta Loránd, Galló Ernő, Orbán Attila, Pethő Anikó, Laczkó Vass Róbert, Szűcs Ervin, Köllő Csongor, Farkas Loránd, Balla Szabolcs és Buzási András színészek lesznek láthatóak.

Azoknak a nézőinknek, akiknek még nem volt lehetőségük megtekinteni a sorozat első részét, Balassi Bálint: Szép magyar komédiáját, csütörtökön, december 3-án délután 5 órakor megismételjük

A Szép magyar komédiában Salat Lehel mellett Farkas Loránd, Skovrán Tünde, Vindis Andrea, Orbán Attila, Albert Csilla és Buzási András működnek közre. A produkciót követően részletek lesznek levetítve egy, Balassi műve alapján 26 évvel ezelőtt létrejött marosvásárhelyi vizsgaelőadásból.

A felolvasószínházi sorozat célja „leporolni" a magyar drámairodalom népszerű és kevésbé ismert műveit, újra megszólaltatni Balassi, Vörösmarty, Petőfi, Molnár Ferenc és mások műveit és megvizsgálni ezek befogadásának lehetőségeit napjainkban.

A belépőjegyek ára: 5 RON.

kolozsvar_logo


forrás: Kolozsvári Állami Magyar Színház

süti beállítások módosítása