Edward Bond-hétvége

A huszadik század egyik meghatározó színházi személyisége, Edward Bond vendégeskedik két napig Budapesten. Miért mondja a színészeknek, hogy „stop acting!"? Miért állítja az elidegenítő hatásról, hogy az Auschwitz színháza? Miért gondolja, hogy nem lehet igazi demokrácia színház, illetve dráma nélkül? Miként segíthetik szélsőséges történetek, hogy megértsük önmagunkat? Edward Bond beszél, darabot elemez és színészekkel demonstrálja színházelméletét december 11-12-én Budapesten, a Marczibányi Téri Művelődési Központban.

edwardbondMartinGodwin372
Edward Bond

 

STOP ACTING!
- Részletes program -

December 11. péntek

17.00 Dráma és társadalom - Edward Bond előadása
18.30 Edward Bond: Tizenegy trikó - a Kerekasztal Színházi Nevelési Központ színházi előadása
20.00 Beszélgetés a szerzővel

December 12. Szombat

10.00 Bond elméletének alkalmazása klasszikus drámák rendezésénél - Chris Cooper műhelymunkája (Big Brum TIE Company, Birmingham)
13.00 Ebédszünet
14.00 „Acting" vs „enactment" - a színészi munka Bond színházában - Edward Bond demonstrációja színészekkel
17.30 Fórum a színház társadalmi felelősségéről


teto_01
Jelenet a Kerekasztal Színházi Nevelési Központ
Edward Bond: Tizenegy trikó című előadásából

 

Részvételi díj:
Péntek 1500,-
Szombat 2500,-
Mindkét napra 3500,-

A résztvevők száma korlátozott, regisztrálni (név, intézmény, email cím megadásával) a kerekasztal@kerekasztalszinhaz.hu címen lehet. A program angol nyelven, tolmácsolással folyik.


lecke_01
Jelenet a Kerekasztal Színházi Nevelési Központ
Edward Bond: Tizenegy trikó című előadásából


Edward Bond színházelmélete

Edward Bond drámái fordulópontot jelentettek a társadalmi problémák színpadi megjelenítésben, nem véletlen, hogy Saved (Kinn vagyunk a vízből) című darabjának bemutatásával hozzák kapcsolatba a brit színházi cenzúra 1968-as megszűnését.

Bond azonban nem botránykeltő provokátor, drámái mögött elmélyült vizsgálódás és összefüggő, komplex színházelmélet áll.

konyv_01
Jelenet a Kerekasztal Színházi Nevelési Központ
Edward Bond: Tizenegy trikó című előadásából

 

A Kerekasztal Színházi Nevelési Központ által szervezett másfél napos esemény lehetőséget teremt arra, hogy megismerkedhessünk a radikális társadalomkritikájáról és szélsőséges emberi helyzeteket vizsgáló drámáiról ismert alkotó által kínált új színházi irányzattal.

Bond abból indul ki, hogy a drámának - ő a görögökhöz visszanyúlva a színház helyett inkább ezt a kifejezést használja - fontos társadalmi feladata van. A dráma nem válhat a politikai eszmék közvetítőjévé, sem egyének pszichológiai problémáinak vizsgálójává, hanem lehetőséget kell teremtenie arra, hogy a néző magának keresse a válaszokat a dramatikusan feltett kérdésekre, elsősorban arra, hogy mit jelent emberként létezni.

Hogy mindezt miként csinálja Bond?
Erre igyekszik választ adni ez a hétvége.

felderites_01
Jelenet a Kerekasztal Színházi Nevelési Központ
Edward Bond: Tizenegy trikó című előadásából

 

„Nem tudunk magunkról, magunkból, sem magunkkal beszélni. Hamlet bírt beszélni magával (monológjaiban) és a sírásókkal is. A mi némaságunk önmagunk felé szól - ami azt eredményezi, hogy képtelenek vagyunk megteremteni az énünket. A darabjaimban megpróbálom az embereket (a karaktereket és nézőket) szélsőséges szituációkba helyezni, amelyekben kénytelenek szóba állni önmagukkal és így, egyenként, elkezdik megteremteni saját énjüket." Edward Bond


torony_01
Jelenet a Kerekasztal Színházi Nevelési Központ
Edward Bond: Tizenegy trikó című előadásábólEdward Bond (1934-)

A kortárs drámairodalom egyik legkiemelkedőbb és egyben legellentmondásosabb figurája. George Steiner a Tragédia halála c. művében vérbeli tragédiaírónak tartja a szó eredeti értelmében. Darabjaival a zsarnokság, a mindennapivá lett erőszak, a faji megkülönböztetés, a társadalmi-politikai egyenlőtlenségek ellen emeli fel szavát. Edward Bond drámái fordulópontot jelentettek a társadalmi problémák színpadi megjelenítésben, nem véletlen, hogy Saved (Kinn vagyunk a vízből) című darabjának bemutatásával hozzák kapcsolatba a brit színházi cenzúra 1968-as megszűnését.

n28218602269_763089_9218
Edward Bond

 

1934-ben született egy észak-Londoni munkás családban. A II. világháborúban kitelepítették vidékre, ahol megtapasztalta a háború és az erőszak borzalmait. Ezek az élmények a későbbiekben jelentősen hatott a munkásságára. 15 évesen abbahagyta az iskolát, és gyári és irodai munkásként dolgozott, majd 2 évig szolgált brit hadseregben.

1958-ban csatlakozott a londoni Royal Court Színházhoz. Első színpadra állított darabja a Pápa lakodalma, amelyet 1962-ben mutattak be a Royal Court-ban. A mű a társadalom, a történelem, az osztályellentétek és az agresszió kérdését vizsgálja. Ezek a témák végigkísérik munkásságát egészen máig. Valamint foglalkozott többek között a melegek jogaival, a rasszizmussal, a terrorizmussal és a kapitalizmussal.

Bond új színházstruktúra elméletet dolgozott ki és alkalmazott a darabjaiban. Elutasítja Brecht elidegenítés elméletét, mivel ezzel a módszerrel szerinte a néző csak intellektuálisan tudja megragadni a darabban felvázolt társadalmi problémákat, nem fogja felelősnek érezni magát a társadalomban zajló folyamatokért. Ehelyett Bond drámáiban arra tesz kísérletet, hogy a néző egyesítse önmagában az értelmet és az együttérzést, belássa saját felelősségét a jelen világ állapotában, és változást idézzen elő.

Az 1980-as évek közepén megszakadt a kapcsolata a brit színházzal (A National Theatre-rel, a Royal Shakespeare Company-val és a Royal Court-tal), mivel elfogadhatatlan volt számára a darabjai színpadra állítása. A 70-es évektől kezdve egyre ismertebbé vált Európában, ezért ekkortól inkább ez irányú kapcsolatait erősítette.

Bond a 90-es években tért vissza a brit színházi életbe, de a nagy színházak helyett főként a színházi nevelési program egyik legjelentősebb képviselőjével a birminghami Big Brum-mal dolgozik együtt immár 12 éve. Számukra írta a Tizenegy trikó című darabot is 1997-ben.

Bond mindig is fontosnak tartotta, hogy a színház megszólítsa a fiatal generációkat, hiszen őket tartja a jövő, a társadalmi változás letéteményeseinek.

„Csak akkor lesz valódi demokrácia a világban, ha a gyermekeink szabadon gyakorolhatják a kritikai gondolkodás képességét, ha engedjük, hogy szabadon gondolkodjanak, és a félelemtől vezérelve nem büntetjük meg őket ezért."

Bond művei főként Európában népszerűek, Magyarországon ritkán játszott szerző.

---------

Szervező:
Kerekasztal Színházi Nevelési Központ
+36 30 2749066
kerekasztal@kerekasztalszinhaz.hu; www.kerekasztalszinhaz.hu
Támogatók:
ENSZ Demokrácia Alapja (UNDEF); Polgár Krisztina Emlékalap
Partnerek:
Marczibányi Téri Művelődési Központ; Krétakör; www.szinhaz.hu, Magyar Drámapedagógiai Társaság


előadás fotók: Erdély Mátyás
forrás:
Kerekasztal Színházi Nevelési Központ

süti beállítások módosítása