Állásfoglalás a "6-osok" ügyében

A Magyar Színházi Társaság Elnökségének állásfoglalása a független színházak helyzetéről, annak ismeretében, hogy néhány napja nyilvánossá váltak a VI. kategória pályázati eredményei és a kifizetések ütemezése.

 

 

mszt-copy

 

A Magyar Színházi Társaság elnöksége elfogadhatatlannak és törvénybe ütközőnek tartja a VI. kategóriába sorolt, független társulatok és más előadó-művészeti szervezetek 2010 évi finanszírozása ügyében történteket.
A független társulatok a nemzeti színi kultúra meghatározó elemei, az elmúlt húsz esztendő, a legújabb kori magyar demokrácia szülöttei. A kormányzat úgymond takarékossági intézkedése, mellyel működési támogatásukat hónapok óta visszatartja, s mellyel annak egyharmadát „zárolta", egyszerre támadja e társulatokat és egyéb, ide sorolt színházi szervezeteket, a magyar kultúra iránt elkötelezett nézőket, s a demokratikus játékszabályokat.
A független színházak és együttesek „függetlensége" nemcsak szervezeti formájuknak, hanem szellemiségüknek és a művészetről alkotott elképzeléseiknek is lényege. Eredményeik és tapasztalataik a magyar színházi kultúra és a magyar színháztörténet jelentős értékeit képezik. A színházi struktúrán belüli szerepük és feladatuk mással nem pótolható, ezért minden őket érintő intézkedés rendkívüli hatással van a színházi struktúra egészre is. Megújító törekvéseik, értékteremtő munkájuk alapfeltétele az az állami intézményrendszeren kívüli létforma, amely alkotói függetlenségüket és szabadságukat biztosítja. Ezt felismerve a 2008 évben elfogadott Előadó-művészeti Törvény az átlátható finanszírozásukhoz elengedhetetlen, a VI. kategóriában való regisztrálás feltételeit pontosan szabályozza.

A 2008. évi XCIX törvény 1. fejezetben rögzített alapelvek szerint a magyar állampolgárok Alkotmányban rögzített művelődéshez való jogát, sok más törekvés mellett, az előadó-művészeti tevékenység megújítását és sokszínűségét szolgáló és létrehozó szervezetek támogatásával is segíti. A független szervezetek évi működési pénzének megvonásával, redukálásával, visszatartásával és zárolásával, a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma az állampolgárok teljes körű művelődéshez való jogától vonja meg a támogatást. Az egész nemzet kulturális fejlődésének feltétele a művészeti élet szabadságának megvalósulása, a művészeti kifejezés sokszínűségének kiteljesedése, az állampolgárok hozzáférése a színház-, tánc- és zeneművészeti alkotásokhoz és előadásokhoz, a színház-, tánc- és zeneművészet hazai és nemzetközi mobilitásának segítése. Mindezek feltétele az előadó-művészeti szervezetek munkájának törvényileg szabályozott, átlátható, ellenőrizhető és kiszámítható támogatása. A 2008. évi XCIX törvény 1. fejezetének 1. §-ban kifejtett célok megvalósítása nemzeti érdek.

A Magyar Színházi Társaság tisztában van az Előadó-művészeti Törvény hibáival és minden lehetőséget megragad azok kijavítására. Javasoljuk, hogy a Minisztérium minél előbb ismertesse az érintett szakmai szervezetekkel módosítási elképzeléseit és minél szélesebb körben tárgyaljuk meg azokat.
Mivel azonban mind az Előadó-művészeti-, mind a Költségvetési Törvény jelenleg is hatályos, a Magyar Színházi Társaság elnökségének véleménye szerint a Nemzeti Erőforrás Minisztériumnak az e törvényekben meghatározottak szerint kell eljárnia.
Természetesen a pályázati pénzek - különös tekintettel a kompenzációs pályázatra - zárolása is megrázza a színházi struktúra egészét, de az általános intézkedés arányaiban a VI. kategóriába sorolt szervezeteket érinti a legsúlyosabban, a legtöbb esetben más jelentős támogatási forrásuk nem lévén. Éppen ezért kérjük, hogy a szakmai kuratórium előterjesztése és az Előadó-művészeti Tanács véleményezése alapján megítélt, két részletben kifizetésre kerülő pénzösszeg zárolását a minisztérium oldja fel, s intézkedjen annak haladéktalanul folyósításáról. Az érintett szervezetek már e „virtuális támogatást" költik fennmaradásuk érdekében hónapok óta. Továbbá vállaljon garanciát a Tárca a VI. kategóriába besoroltak számára a megítélt működési támogatás költségvetési év végéig történő átutalására.

Magyar Színházi Társaság
elnökség

 

Kapcsolódó anyagok:

- Döntés a VI. kategóriában
- Hangsúlyeltolódás - Interjú Vidnyánszky Attilával

- 66 fix a hatosoknak
- Nyílt levél Vidnyánszky Attilának
- "Necces" a 6-osok ügye
- "Szabadságjog a tét"
- "Fokozódik" a függetlenek helyzete
- Ma kiderülhet a függetlenek sorsa

süti beállítások módosítása