Napirenden a József Attila Színház adósságállományának kezelése

A József Attila Színház adósságállományának kezelése érdekében szükséges intézkedések is szerepelnek a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésének napirendjén.

A főváros honlapján nyilvánosságra hozott előterjesztés szerint a színház adósságállományának rendezésére, a felmentésekhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítására a közgyűlés összesen 393 millió forint szeptember 20-ig történő átutalásáról dönthet. Ebből - a korábbi igazgatói pályázati kiírásban is szereplő - 120 millió forint kamatmenetes kölcsön. A további 169 millió, és a létszámleépítéshez kapcsolódó kiadásokra szánt 104 millió forintot pedig támogatásként bocsátja a színház rendelkezésre a fővárosi önkormányzat.


A főpolgármester július végén nevezte ki a József Attila Színház Nonprofit kft. ügyvezető igazgatójának - a májusban kiírt pályázat nyomán - Nemcsák Károlyt. Mint az előterjesztésből kiderül, akkor egy megállapodás is született az új vezető és Tarlós István között. Ebben Nemcsák Károly vállalta, hogy kidolgozza a színház július 31-i tényleges adósságállományát, felméri a munkajogi és vállalkozási szerződéses állományt, javaslatot tesz a szerződtetettek továbbfoglalkoztatására, illetve a szerződések felmondásának módjára. 

 

jasz

 

A főpolgármester a megállapodásban vállalta, hogy elkészítteti a most a közgyűlés elé kerülő előterjesztést. A felek megállapodtak abban is, hogy a közgyűlés döntését követően, de legkésőbb szeptember 20-ig az önkormányzat a színház számlájára átutalja a támogatási összeget, amelyről az ügyvezető november 30-ig tételesen elszámol, és a fel nem használt összeget december 15-ig visszautalja az önkormányzatnak.
Az előterjesztés szerint a Nemcsák Károly által kidolgozott adósságállomány augusztus 5-én megérkezett az önkormányzathoz, ennek alapján a társaság teljes, tényleges adósságállománya és a pályázati kiírásban foglaltaktól eltérő többletköltség összesen 289 millió forint.


A pályázati kiírásban meghatározott 120 millió forintos adósságállománnyal kapcsolatban Nemcsák Károly már pályázatában jelezte, hogy ennek rendezését az önkormányzat által biztosított kamatmentes kölcsönből oldaná meg, 2012-ben 10 millió, 2013-ban 20 millió, 2014-ben 40 millió, 2015-ben 50 millió forintot törlesztve. Az ütemezés indoka, hogy idő kell a színház új arculatának, közönségbázisának megteremtéséhez.
Az előterjesztés szerint a pályázati kiírásban foglalt 120 millió forinton felüli minden tartozás rendezése a tulajdonos fővárosi önkormányzat kompetenciájába tartozik.


A létszámcsökkentés fedezetének számításánál a 7 főfoglalkozású dolgozó feletti valamennyi, 82 munkavállaló szerződésének felbontásához kapcsolódó felmentési, végkielégítési összeg, és az ehhez kapcsolódó járulék összege szerepel, amely összesen 104 millió forint.
Az előterjesztésben szereplő 169 millió és 104 millió forintot a tulajdonos a színház és az önkormányzat között fennálló közszolgáltatási szerződés alapján biztosítja a társaság számára.

 

Kapcsolódó anyag:

"Borzasztó nagy érvágás" - színészek a József Attila Színházról

Mi jön a József Attila Színházban?

süti beállítások módosítása