Ügyelő, súgó, kellékes képzés indul a Színművészetin

2012 februárjában új színházi képzések indulnak a Színház- és Filmművészeti Egyetemen.

Ügyelő, kellékes, súgó

sugoA Színház- és Filmművészeti Egyetem az alábbi két akkreditált szaktanfolyamot indítja egyetemi oktatók és a színházi szakmában elismert gyakorlatvezető tanárok részvételével:

Színházi asszisztens, ügyelő, súgó (2 féléves képzés)

Színházi kellékes, pirotechnikus (1 féléves képzés)

A tanfolyamok alapos elméleti képzés mellett különböző színházi műhelyekben végzett gyakorlati foglalkozásokat is magukba foglalnak. A február elején induló oktatás mindkét képzés esetében heti egy napot vesz igénybe, délelőtt színházi gyakorlati, délután pedig elméleti órákkal. Az elmélet és gyakorlat aránya 50/50%.

A színházi asszisztens, ügyelő, súgó 2 féléves képzés során 4 tananyagmodult kell teljesíteni a hallgatóknak. FAT akkreditációs lajstromszáma: PL-5872. A képzés díja: 100.000 Ft/félév + 10.000 Ft vizsgadíj. A színházi kellékes, pirotechnikus 1 féléves képzés során 3 tananyagmodult kell teljesíteni a hallgatóknak. FAT akkreditációs lajstromszáma: PL-5873. A képzés díja: 150.000 Ft/félév + pirotechnikai szakvizsga.

A 2012-es keresztféléves tanévre az I. évfolyam jelentkezési határideje: 2012. január 16. hétfő

 

Színházi Műszaki Tanfolyam

Az egyetem a 2009/2010-es tanévben már az új OKJ modulos rendszere szerint indította a következő színházi műszaki képzéseket:

techAlap szakképesítés:
Színháztechnikus, szcenikus (OKJ azonosító száma: 54 521 04 0000 00 00)

Részszakképesítések:
Hangosító (OKJ azonosító száma: 54 521 04 0100 52 01)

Színpadmester (OKJ azonosító száma: 54 521 04 0100 52 02)

Világítástechnikus (OKJ azonosító száma: 54 521 04 0100 52 03)

A képzés megkezdésének előfeltétele az érettségi bizonyítvány megléte. A tanfolyam a Hangosító, a Színpadmester és a Világítástechnikus szakon középfokú, a Színháztechnikus, szcenikusi szakon pedig emelt szintű szakképesítést ad. Az emelt szintű Színháztechnikus, szcenikus képesítés két év alatt szerezhető meg, ebben 5 szakmai követelménymodult kell teljesíteni a hallgatóknak. Az itt megszerezhető további középfokú szakképesítésekhez - Hangosító, Színpadmester és Világítástechnikus -, a szcenikus öt követeménymoduljából három, illetve két modulból kell vizsgázni. Ezeknek a szakoknak a képzési ideje másfél év. Az oktatás heti egy napot vesz igénybe, az órákat 10-16.30-ig tartjuk. Az egyetem alapvető célja olyan színházi szakemberek képzése, akik képesek a folyton változó műszaki környezet és az új művészeti elvárások között összhangot teremteni. A tanfolyamon oktató neves színházi szakemberekből álló tanári kar erre feltétlenül garanciát nyújt.

Az egyetem új évfolyamot 2012 februárjában indít. A képzés díja 115.000 Ft/félév + vizsgadíj
. A 2011/2012 tanévre az I. évfolyam jelentkezési határideje:
   2011. december 15. szfe.muszakitanfolyam@gmail.com

szfe

Pedagógusok, bölcsészek és művészeti tárgyakat oktatók részére pedig 

SZÍNHÁZI NEVELÉS címmel 300 órás szakirányú továbbképzési szakot indít az egyetem.

theA színházi nevelés szakirányú továbbképzés a színházművészet és a pedagógia közös alkotói és tudományos területeire fókuszálva olyan, elsősorban tanári szaktudást nyújt, mely a hagyományos pedagógia eszköztárát bővítve a művészeti nevelés kreatív technikáival ismerteti meg a hallgatókat. Az Egyetem elméleti és gyakorlati oktatóinak irányításával a hallgatók a drámapedagógia, a dramaturgia, a dráma- és előadás-elemzés, a színpadi látvány, a művészi beszéd, a színészi játék legfontosabb kérdéseivel szembesülnek, kipróbálják magukat színészként, produkciók rendezőjeként, írójaként, de színházi szakíróként is. Elméleti ismereteiket bővítik és rendszerezik, a gyakorlati tárgyakban kreatív képességeiket (íráskészség, vizualitás) fejlesztik, ismereteik későbbi sikeres alkalmazásához a drámapedagógiai tárgyak segítik őket. A kurzus célja, hogy saját alkotói adottságaikkal tisztába jött, speciális tudással bíró és módszertanilag felkészült szakembereket képezzen, akik szerzett ismereteiket a színházi nevelés bármely területén sokrétűen hasznosíthatják.

Jelentkezés: 2012. január 6.ig, A következő kurzus 2012 februárjában indul.  szfe.szinhazikepzesek@gmail.com


A jelentkezési lapot és a csatolt mellékleteket a 1088 Budapest, Vas u. 2/c címre kérjük megküldeni! A borítékra írják rá: Színházi nevelés 2012.

Nyilvántartási szám: OH–FHF/715–4/2009.

Érdeklődni lehet e-mail-ben a pasztor.brigitta@szfe.hu címen.

süti beállítások módosítása