Villanófény est a Sufni G'ART'N színházában

Február 28-án Szöllősi Mátyás Lassan, visszatartva című színművének felolvasását tartják a Sötétkamrában, a Sufni G'ART'N színházában.

Szöllősi Mátyás Lassan, visszatartva című darabja abba a sorba illeszkedik bele, amely a verses dráma újjászületését jelzi a 2000-es évek elejétől kezdődően – de nyelviségében és történetiségében azonban elüt a hasonló műfajú drámáktól. A darab központi figurája egy válságba jutott zongorista. A légkör kissé fojtogató; nagyságrendileg minden egy térben – vagy nagyon hasonló terekben – játszódik. A szöveg sajátossága, hogy az alaptörténet mellett, vagy azzal párhuzamosan, egy mitológiai szál is kibontakozik, mely a Thébai mondakört idézi meg bizonyos formában, és Oidipusz figurájához hasonlóan a főszereplő ebben az esetben is komoly fogyatékossággal bír. A harmadik szál, ami erősen összefüggésbe hozható az előbb említettel; Beethoven életére és zenéjére ráírt, azt áttematizáló alaphang.

Részlet a darabból:

Beethoven ötvenévesen már teljesen
Süket volt – tudtad ezt? Semmit se hallott.
Én lassan megőrülök a saját
Szuszogásomtól éjszaka, ahogy veszem
A levegőt, a lüktetés, ahogy
Monoton működik a szervezet,
Egyszerűen… idegesít.
Ő meg semmit se hallott, szusszanást se…
És… nemcsak ez a különbség közöttünk.

szollosi_matyasSzöllősi Mátyás

Kritikus szemmel:

„Szöllősi Mátyás versszemlélete korosztályában meglehetősen eretnek jelenség. Dehogy kívánom, hogy mindenki úgy lásson, úgy írjon, ahogy ő. Írni sok mindenről és sokféleképpen lehet. (...) Úgy tetszik, a huszonévesek nemzedéke újra felfedezte a lírai epikát. Hézagosan, töredezetten, olykor a vershez való kulcsot elhajítva elbeszélnek egy történetet, az olvasó elé vetítenek egy helyzetet, s ráhagyják a vers köznapi elemeire és közbe-közbeiktatott homálymezsgyéire, hogy kiadjanak valamit, ami megérintheti-ütheti az olvasót. Szöllősi Mátyás versciklusának is epikai természete van. De az ő, különben szintén hézagos, töredezett képsorának súlyos, sokunknak ismerős matériája, tragikus-egzisztenciális, s hadd tegyem hozzá: metafizikai hangoltsága van. Arról beszél, amibe nehéz beletörődni: az elháríthatatlan szenvedésről, a lefeléről, a pusztulásról. Nemcsak erősen megvilágított részleteivel, hanem üres tereivel is hat.” (Lator László)

Az íróról:

Szöllősi Mátyás költő, drámaíró, szerkesztő 1984-ben született Budapesten. 2004 óta publikál különböző folyóiratokban. 2006-ban alapító szerkesztője volt az Ártér című irodalmi, képzőművészeti és kulturális folyóiratnak, valamint szerkesztője az Újnautilus irodalmi és kulturális portálnak. Két drámája (Kánikula; Lassan, visszatartva) szerepelt a Pécsi Országos Színházi Találkozó keretein belül, évente megrendezésre kerülő Nyílt fórumon. 2010-ben Örkény István drámaírói ösztöndíjat nyert.

A felolvasó színház ideje: 2012. február 28. 19:00
Helye: Sufni G'ART'N (1072 Budapest, Akácfa utca 47.)
Jegyár: 1000 Ft

süti beállítások módosítása