Ügyvédi felszólításra helyesbítést közlünk

A minap ügyvédi felszólítást vettünk kézhez, amelyben az állt, hogy Dörner kirúgja Galkó Balázst - Naplóbejegyzést közlünk című írásunkban valótlan tényeket állítottunk. Mivel nem szeretnénk sem valótlan tényeket állítani, sem összekülönbözni semmiféle hatósággal, a helyreigazítást a felszólításnak megfelelően ezennel lehozzuk. Szintén közöljük a teljes levelet amit kaptunk, olvassák el ha kedvüket lelik benne. 


 

Színház.hu szerkesztősége

fax: 302-1986

1085 Budapest, Stáhly utca 13. IV. em. 1.

 

Tárgy: sajtó-helyreigazítási kérelem

 

Tisztelt Szerkesztőség!

 

Ügyfeleim – az Új Színház Nonprofit Kft. és Dörner György – képviseletében és megbízásából az alábbiakban fordulok Önökhöz.

 

2012. év február hó 15. napján www. szinhaz.hu online weboldal „Hírek” című rovatában „Dörner kirúgja Galkó Balázst - Naplóbejegyzést közlünk” címmel Ügyfeleimmel kapcsolatosan cikk jelent meg, amely a mai napig megtalálható.

 

A cikk címe, valamint annak alábbiakban kifogásolt részei minden ténybeli alapot nélkülöző valótlan tényállítást, illetve híresztelést tartalmaznak az Ügyfeleimre nézve:

 

Dörner kirúgja Galkó Balázst - Naplóbejegyzést közlünk

„Dörner György, az Új Színház igazgatója beszélgetésre hívta be Galkó Balázst, ahol a színész állítása szerint közölték vele, hogy felmondják határozatlan idejű szerződését”

Nem felel meg a valóságnak, erről a megbeszélésen szó sem volt, a cikk által hivatkozott naplóbejegyzés is ellentétes ezzel:

 

„- Ezek szerint nem akartok szerződtetni.
- De, csak más formában. Mint darabszerződésest.”

„Dörner György egyes darabokban még lehet, hogy alkalmazná a színművészt, de Galkó naplója szerint az Új Színház társulatában ezentúl olyanok dolgoznak majd, akik, hisznek Istenben, és akik tudják, hogy léteznek másfajta dimenziók, amiket nem tudunk tapasztalni.

Galkó a Színház.hu-hoz és az Indexhez eljuttatott naplóbejegyzése szerint Dörner irodájában azt mondta neki, hogy itt más színház lesz. "Itt mostantól csupa olyan ember lesz a társulat tagja, aki hisz Istenben, aki tudja, hogy léteznek másfajtadimenziók, amiket nem tudunk tapasztalni, olyanok is..."

Galkó Balázs naplója

2012-02-10. – péntek

Itt mostantól csupa olyan ember lesz a társulat tagja, aki hisz Istenben, aki tudja, hogy léteznek másfajta dimenziók, amiket nem tudunk tapasztalni, olyanok is…”

Nem hangzott el a megbeszélésen az, hogy csak olyan ember lesz a társulat tagja, csak olyanok fognak dolgozni a színházban, akik hisznek Istenben, akik tudják, hogy léteznek más dimenziók. Galkó Balázs állításai valótlanok. A cikk valótlan állításokat híresztel. A híresztelés más személy nyilatkozatának közreadása. Maga a híresztelés is jogsértésnek minősül.

 

Önök a cikk megjelenésével a sajtószabadságról és médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV törvény 12. § (1) bekezdésében foglalt jogsértést követtek el cikkben foglalt valótlan tény híresztelése és állítása révén.

 

A hivatkozott törvényi rendelkezésre tekintettel ezúton kérem, hogy haladéktalanul, de legkésőbb a fenti törvényhely (2) bekezdésében írt határidőben, azaz levelem kézhezvételétől számított 5 napon belül szíveskedjenek helyreigazítani az általam kifogásolt állításokat.

 

Az alábbi közlemény közzétételét kérem:

 

Valótlanul, megalapozatlanul állítottuk a 2012. év február hó 15. napján kelt „Dörner kirúgja Galkó Balázst - Naplóbejegyzést közlünk” című cikkben, hogy 2012. év február hó 15. napján kirúgta volna Galkó Balázst. Nem hangzott el a megbeszélésen az, hogy csak olyan ember lesz az Új Színház társulatának tagja, csak olyanok fognak dolgozni a színházban, akik hisznek Istenben, akik tudják, hogy léteznek más dimenziók.

 

Amennyiben legkésőbb jelen helyreigazítási kérelem kézhezvételét követő 5 napon belül nem tesznek kérésemnek eleget, úgy a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 343. § (1) bekezdése alapján sajtó-helyreigazítási pert fogok indítani.

 

Bízva az ügy békés rendezésében, kérem, hogy helyreigazítási kötelezettségüknek szíveskedjenek a jogszabályban előírt módon, azaz a weblap „Hírek” című rovatában a közlemény megjelentetésének határidőben eleget tenni.

 

Budapest, 2012. év február hó 17. napja

 

Tisztelettel:

 

DULIN Ügyvédi Iroda

dr. Dulin Zsolt

ügyvéd

 

Melléklet: Ügyvédi meghatalmazás

süti beállítások módosítása