Bozsik Yvette levele a II. Trafó konferencia szervezőihez

Az ybozsik.blogspot.com-on olvasható egy levél, amelyet Bozsik Yvette a II. TRAFÓ – HÁLÓZATBA KÖTVE konferencia szervezőihez címzett. Ezt szemléztük.

Tisztelt Fuchs Lívia, Gáspár Máté, Gulyás Márton, György Péter, Inkei Péter, Mélyi József, Szemerey Samu és Vályi Gábor!

Ez év januárjának utolsó napjaiban, a sajtóval egy időben Önök engem is meghívtak a fenti címmel 2012. február 21-én tartandó konferenciájukra. Tették ezt, mint írták, abban a reményben, hogy ezzel lehetőséget teremtenek a vezetőváltás következtében felmerült kérdések közös, nyílt megtárgyalására.

Megértem és elfogadom az Önökben esetlegesen felmerülő félelmeket a Trafó jövőjével kapcsolatban. Ám Önök is fogadják el, hogy határozottan tisztázni kívánom viszonyulásomat egy olyan helyzethez, mely általam jóhiszeműnek tekintett, ám alapvető félreértésen alapul.

A vezetőváltás a Trafó élén 2012. július 1-én fog megtörténni. Jelen pillanatban nem én vagyok a Trafó vezetője. Önök viszont azt várnák el, hogy leendő szerepemet most játsszam el.

Ha ezt tenném, az formálisan is szerepzavar volna. Nem teszem.

Leendő felelős vezetőként jelenleg nem az a dolgom, hogy az Önökben felmerülő kételyeket eloszlassam, hanem konkrét, elvégzendő feladatok állnak előttem.

Az átadás-átvétel folyamat előkészítésének még csak az elején járunk, nem egyeztettem a Ház jelenlegi dolgozóival, a leendő stáb kialakítás alatt van. Egy ilyen folyamat nagyon érzékeny: szeretném megtartani természetes menetét és a következő negyedévben minden szükséges lépést a maga idejében megtenni.

Ezeknek a feladatoknak a felelősségét Önök közül senki, semmilyen jó szándékú kérdezés formájában nem vállalhatja át, mert a felelősség is olyan, mint a bizalom: vagy személyes és teljes, vagy semmilyen.

Egyetértek a szakmai nyilvánosság Önök által hangoztatott igényével is, ám határozottan kimondom, hogy ugyancsak az én személyes, más által nem vállalható felelősségem, hogy a tényleges, pályázatomat majdan megvalósító munkám során mikor érzem megfelelőnek az időpontot és milyen módot választanék a legátfogóbb szakmai nyilvánosság bevonására.

Aggodalmukat, mint személyes, emberi érzést megértem, de részemről abban osztozni nem tudok. A felkészülést, csapatommal a munkát nem az aggodalomra alapozom, hanem arra a bizonyosságra, hogy a TRAFÓ - KORTÁRS MŰVÉSZETEK HÁZA új korszakában, az előzményekhez szervesen kapcsolódva, betölti majd az integráló, kiteljesítő funkcióját a kortárs művészeti élet egésze számára.

A kortárs művészet érdekében végzett értékes munkájukhoz a továbbiakban is sok sikert kívánok.

Üdvözlettel,

Bozsik Yvette

süti beállítások módosítása