Bábszínházigazgató kerestetik Zalaegerszegen

Zalaegerszeg Megyei Jog- Város Közgyűlésének oktatási, kulturális és sport bizottsága pályázatot hirdet a Griff Bábszínház igazgatói állásának betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

Az igazgató feladatát munkaviszonyban látja el, a munka törvénykönyve vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelékezései alkalmazásával. A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a színház művészeti, gazdasági, pénzügyi és munkaügyi tevékenységének megszervezése, irányítása, ellenőrzése, az intézmény céljainak megfelelő működés feltételeinek széles körű biztosítása, az alapító okiratban meghatározott feladatok végrehajtása.
Pályázati feltételek: szakirányú felsőfokú végzettség (felsőfokú oktatási intézményben szerzett, az intézmény alaptevékenységének megfelelő diploma vagy oklevél), továbbá jogász, illetve közgazdász végzettség, büntetlen előélet, legalább 5 év szakirányú (valamely előadó-művészeti szervezetnél, a szervezet alaptevékenységének megfelelő és ahhoz közvetlenül kapcsolódó munkakörben, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetében pedig az ilyen feladatkörben eltöltött) szakmai gyakorlat. A pályázathoz csatolni kell: - 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, az iskolai végzettséget igazoló okirat közjegyző által hitelesített másolatát, a pályázó szakmai önéletrajzát, az intézmény szervezetére és működésére vonatkozó szakmai koncepciót, vezetői programot, nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázat tartalmát megismerhetik, nyilatkozatot az előírt vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettség vállalásáról, hozzájárulást a személyes adatok pályázattal összefüggő kezeléséről, bérigény megjelölését.

griffA munkavégzés helye: Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 3.
A színház 2009 éves költségvetésének
irányszámai:
alkalmazottak száma: 17 fő
összköltségvetés: 101 405 E
állami támogatás: 43 800 E
önkormányzati: 32 453 E
saját bevétel: 17 026 E
Kiadások:
személyi: 48 407 E
járulékok: 12 201 E
dologi: 44 151 E
A fenntartó által meghatározott tartalmi követelmények: olyan szakmai program, melyben egyszerre összpontosul a színház kulturális értékeket közvetítő és ízlésformáló - felelősségteljes - feladatának magas színvonalon történő tervezése és teljesítése, a közönség változatos összetételéből adódó sokféle igény kielégítésére való törekvés a műfaji sokszínűség jegyében, az intézmény működtetésének és kihasználtságának optimális tervezése a gazdasági viszonyok alakulásának figyelembe vételével, a színház a megye és az ország kulturálisezen belül színművészeti- életében betöltött szerepének pozicionálása, erősítése, a szakmailag felkészült, összetartó, kiegyensúlyozott intézményi kollektíva szerepének szem előtt tartása, 2012/2013-as évadterv elkészítése és bemutatása, továbbá pénzügyi mutatókkal történő részletes alátámasztása. Munkabér és egyéb juttatások: munkabér és egyéb juttatások közös megegyezés alapján. 
A pályázatok benyújtásának határideje: a minisztérium honlapján való közzétételtől számított 30 nap.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2012. május 15. A pályázatok elbírálásának rendje: az igazgató kinevezéséről bizottsági és közgyűlési meghallgatások után a közgyűlés dönt.

A munkakör ellátásának kezdő időpontja, és a munkába lépés napja 2012. június 24-e. Az igazgatói kinevezés 5 év határozott időtartamra, 2017. június 23-ig szól.

A pályázatokat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város polgármesteréhez (Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.) kell benyújtani: írásban: 3 példányban (egy eredeti, kettő másolat) és elektronikus úton a bartlandrea@ph.zalaegerszeg. hu címre megküldeni. A pályázati kiírással kapcsolatban Velkey Péter Oktatási, Művelődési és Sportosztályvezetőnél, a 92/502-190-es telefonon lehet érdeklődni.

süti beállítások módosítása