Zongorakísérőket keres a Táncművészeti Főiskola

A Magyar Táncművészeti Főiskola álláshirdetése.

Magyar Táncművészeti Főiskola a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Táncművészképző Intézet 
2 fő zongorakísérő művésztanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1145 , Columbus utca 87-89.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Zongorakíséret ellátása a klasszikus balett-, spicc-, repertoár-, történelmi társastánc – és karakter órákon.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, Zongora vagy korrepetitor szakirány,

 

§         - eredményes gyakorlati vizsga (szabadon választott, 2-3 perces zongoramű bemutatása; növendékek által demonstrált balett gyakorlat, kombináció zongorakísérete; lapról olvasás, a klasszikus és romantikus összhangzattan ismerete és alkalmazása az improvizációk során

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         - hasonló munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

Elvárt kompetenciák:

§         Jó szintű - megfelelő improvizálási, rögtönzési készség,

§         Jó szintű - jó hallás és elméleti felkészültség,

§         Jó szintű - stressztűrő képesség,

§         Jó szintű - kommunikációs készség,

§         Jó szintű - tanulékonyság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         - részletes szakmai önéletrajz, mely tartalmazza a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolását, eddigi szakmai, oktatói, művészeti munkásságát, annak eredményeit

§         - a szakképzettséget tanúsító okiratok másolata

§         - nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és a főiskolai szabályzatokban rögzített bizottságok és testületek megismerjék

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2012. augusztus 27. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. július 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Teszter Nelli koordinátor, Zongorakísérő Csoport nyújt, a 06 20 321 1921 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Táncművészeti Főiskola címére történő megküldésével (1145 Budapest, Columbus utca 87-89. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: REKT-2012-001080 , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő zongorakísérő művésztanár.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati kiírásnak megfelelő pályázók a gyakorlati vizsga időpontjáról külön értesítést kapnak. A nyertes pályázókat a Táncművészképző Intézet igazgatójának javaslatára a rektor nevezi ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

§         a MTF honlapja - 2012. június 21.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat postai úton a Főiskola rektorának címezve kell benyújtani.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mtf.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2012. június 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

süti beállítások módosítása