Üzemeltetési vezetőt keres a Jászai Színház

A tatabányai Jászai Mari Színház pályázatot hirdet üzemeltetési vezető munkakör betöltésére.

A Jászai Mari Színház
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Jászai Mari Színház, Népház
üzemeltetési vezető
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2015.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:
Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Népház utca 5.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A ház üzemeltetése és üzemviteli rendszereinek felügyelete. (Gyenge és erősáramú elektromos rendszerek, gépészeti rendszerek, tűzjelző- és riasztó rendszer, informatikai rendszer. Vezetékes- és vezeték nélküli telefónia.) A folyamatban lévő karbantartási szerződések nyomon követése. Közüzemi szolgáltatókkal való kapcsolattartás, számláik igazolása. Belső karbantartó személyzet irányítása. Belső karbantartással összefüggő anyagok, gépek, eszközök megrendelése, beszerzése, az elvégzett munka visszaellenőrzése. Az épület gépészeti rendszereinek (fűtés-hűtés, víz-, csatorna, légtechnika, stb.) napi-, heti-, havi szintű karbantartásának valamint üzemeltetésének megtervezése, és végrehajtatása. Gépészeti rendszerek esetében a károsodások, rongálódások esetén a hiba feltárása, illetve annak irányítása. A szükséges javítások elrendelése, anyagszükséglet beszerzése, az elvégzett feladatok visszaellenőrzése.

logo

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
§ Felsőfokú képesítés, gépészeti szakirány,
§ Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
§ Gyakorlott szintű gépészeti rendszerek számítógépes üzemeltetése,
§pontosság, megbízhatóság, rugalmasság, felelősségteljes munkavégzés, terhelhetőség, büntetlen előélet, orvosi alkalmassági vizsgálaton való megfelelés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§ színházi tapasztalat, épületüzemeltetési, gépészeti területen szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§ szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérésének igazolása

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2012. november 5. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

§ Postai úton, a pályázatnak a Jászai Mari Színház címére történő megküldésével
(2800 Tatabánya, Népház utca 5. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
SZI1/795-1/2010, valamint a beosztás megnevezését: üzemeltetési vezető.

és

titkarsag@jaszaiszinhaz.hu

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatok alapján kiválasztott jelentkezőket személyes beszélgetésre hívjuk, és ezt követően döntés születik a felvételről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. október 23.

süti beállítások módosítása