[MISSION STATEMENT – AVAGY MI A FESZ]

A FESZ küldetése, hogy többszintű érdekvédelmi képviselettel, illetve facilitátori jelenléttel ösztönzőleg hasson a hazai független és kortárs színházi nevelésre, báb-, cirkusz-, tánc-, színház- és zeneművészetre, elősegítve a terület egészének a folyamatos modernizációját, a társadalmi változásokkal összhangban.

Társadalmi küldetése, hogy az előadó-művészetek közhasznúságának bizonyítékát adva erősítse az előadó-művészetek és a közösségépítés, illetve az előadó-művészetek és a pedagógiai kezdeményezések közötti kapcsolatokat. A FESZ feladata túlmutat az egyes tagok működésének és érdekképviseletének biztosításán; a szervezet a terület egészének reprezentációjáért és szakmapolitikai képviseletéért felel. Éves programja és ezen belül az egyes projektek is ennek a célnak a teljesülését szolgálják.

A FESZ számára a függetlenség egyrészt sajátos működési forma, másrészt sajátos alkotói pozíció, esztétikai alapvetés, program.


Mint működési forma

Az alkotók tekintetében feltételezi az állami/önkormányzati szerepvállalás hozzájárulás-jellegét a tagok működésében (a normatíva-jellegű fenntartás helyett) illetve kizárja a tartós és kizárólagos elköteleződést egy adott állami-önkormányzati vagy éppen privát fenntartású intézmény felé.

Az infrastrukturális, forgalmazói szereplők tekintetében az állami/önkormányzati szerepvállalás együttműködési formában is megjelenhet a működésben. A profil tekintetében egypólusú arculat helyett többfunkciós működést valósít meg, ami jelenti az előadó-művészetek széles spektrumának befogadását és bemutatását, a repertoár-szemlélet helyett a projekt-alapú megközelítés előnyben részesítését, a szinergiák serkentését a terület alkotói között közös produkciók létrehozatalán keresztül, széleskörű együttműködést a terület további intézményeivel.

FESZ_2013_400

Mint alkotói pozíció vagy esztétikai program

Az alkotók és az infrastrukturális, forgalmazói szereplők tekintetében egyaránt feltételezi a közvetlenül, interdiszciplináris formában (vagyis a társművészetek és társadalomtudományok eredményeinek minél szélesebb körű használatával megvalósuló), konkrét, lokális közösséget megszólítani kívánó produkciók létrehozatalát, a kockázatvállaló attitűd érvényesítését a művészeti program minden szintjén. A független előadóművész munkája során innovatív megoldásokat keres, avantgarde eszközökkel él. Elkötelezettje a demokratikus értékrendnek, azon belül is leginkább a szólás szabadságának, ezen értékeket képviseli, miközben lehetőséget teremt arra, hogy e jogokat mások is szabadon gyakorolhassák.

süti beállítások módosítása