A Színházi Kritikusok Céhe elnökségének levele Halász Jánosnak

A Színházi Kritikusok Céhe elnökségének levelére hívjuk fel a figyelmet, melyet Halász János államtitkár úrnak címeztek.

kritikusok
Tisztelt Államtitkár Úr!

A Színházi Kritikusok Céhének elnöksége megdöbbenéssel értesült arról, hogy Államtitkár úr a független színházi terület pályázatait elbíráló bizottság tagjai közül eltávolította tagtársunkat, Imre Zoltán színháztörténészt, egyetemi oktatót, szerkesztőt, dramaturgot.

Tisztelettel kérjük államtitkár urat, hogy vonja vissza döntését: Imre Zoltán a területet kiválóan ismerő, felkészült szakember, akinek a kompetenciájához nem fér kétség. A kuratórium munkájában való részvételével messzemenőkig biztosítottnak láttuk az L. Simon László volt államtitkár úr 2013. február 14-én keltezett levelében foglalt követelmények teljesülését, vagyis azt, hogy „a szakértői testület átgondolt és szakmailag megalapozott döntési előterjesztést állíthat össze a támogatásokra vonatkozóan.” Szakmai szempontból ugyanakkor értelmezhetetlen az Ön felkérést visszavonó, 2013. március 13-i keltezésű levelében szereplő kitétel, miszerint „a Színházművészeti Bizottság javaslatának teljes körű érvényesülése érdekében” volt szükség e szokatlan lépésre. Arra kérjük, tegye nyilvánossá, milyen szempontrendszer alapján lehet, vagy nem lehet tagja valaki a bizottságnak.

Emlékeztetjük Államtitkár urat arra is, hogy bár 2010-ben három évre nevezték ki a független terület pályázatait elbíráló kuratórium tagjait, 2011-ben hasonló váratlansággal vonták vissza néhányuk megbízatását, figyelmen kívül hagyva a független színházi és táncos szakma tiltakozását.

Meggyőződésünk, hogy a független színházi és táncos terület nemzeti kultúránk egyik legfontosabb pillére, ezért is lényeges, hogy a terület működési pályázatainak elbírálásakor kizárólag szakmai szempontok érvényesüljenek.

Budapest, 2013. március 27.

Tisztelettel,
a Színházi Kritikusok Céhe elnöksége
(Tompa Andrea, Herczog Noémi, Jászay Tamás)

süti beállítások módosítása