Ifjúsági Szekciót alakít a FESZ - Vitafórumot szerveznek

A Független Előadó-művészeti Szövetség Ifjúsági Szekció megalakítását kezdeményezi, amelynek első lépéseként vitafórumot szervez május 25-én 11.00 órai kezdettel a MU Színházba.

Közlemény:

 

FESZ – IFJÚSÁGI SZEKCIÓ, ALAKULÓ VITAIRAT

[BEVEZETÉS] Magyarországon jelenleg egyetlen nagy, országos és meghatározó előadó- művészeti-szakmai érdekképviseleti szervezet (Magyar Színházi Társaság, Magyar Teátrumi Társaság, Magyar Táncművészeti Szövetség, etc.) programjában sem jelennek meg az ifjúsági csoportok problémái, szempontjai. A professzionális, akadémiai képzésben részesült pályakezdő fiatalok nincsenek kapacitálva a szakmai munkába történő bekapcsolódásra. Az ifjúsági előadó-művészeti kezdeményezéseket sem integrálják ezek a szövetségek, sőt több esetben stigmatizálják és tudatosan szorítják ki, „amatőrnek” bélyegezve őket. A fél-amatőr, amatőr és professzionális diákszínjátszó, gyermekszínjátszó kezdeményezésekkel a hivatalos szcéna tagjai csak szórványosan és rendszertelenül tartanak kapcsolatot. Ezzel szemben ma egységes, a szakma egészét kezelni és átlátni képes szemléletmódra lenne szükség. A jelen helyzet legnagyobb veszélyei, hogy 

  1. 1) A legfiatalabb generációk színházi érzékenyítése és nevelése, a direkt, élő előadó-művészeti találkozások és részvételi alkalmak (pl.: színjátszó szakkörök, ODE, etc.) a szakmai fősodortól elzárva, a „hivatalos” szcénától távol tartva jönnek létre. 
  2. 2) Nem jön létre az organikus bekapcsolódás lehetősége, ezért törésvonalak egész sora húzódik abban a folyamatban, amikor valaki kisdiákként színházzal kezd foglalkozni, majd előre haladva bekapcsolódik valamelyik diákszínjátszó műhely munkájába, és esetleg hivatásául választja az előadó-művészetek valamelyik ágának valamely szegmensét. Ezek a törésvonalak szakmai viszonyokat mérgeznek, és a tudásátadás folyamatosságát, a generációk békés és egymásra épülő, egymás mellett élését lehetetlenítik el. 
  3. 3) A legfiatalabb, hivatásos pályakezdők későn, és általában kizárólag a vészhelyzetek során szembesülnek választott szakmájuk jogi szabályozásával, a foglalkoztatás és munkavállalás összes vonatkozó körülményével. Az információhiány okán az önállóságuk nem tud kialakulni, nincsenek meg az elemi ismereteik a pályázás, egy saját produkció létrehozatalával kapcsolatban. Ma a pályakezdő előadó-művészek légüres térbe érkeznek: képzésük során nem kaptak tudást az elindulásra vonatkozóan, és tapasztalataik sincsenek arra vonatkozóan, hogy milyen lehetőségekkel élhetnének (bekapcsolódás meglévő hálózatok munkájába, együttműködés impresszáriókkal és ernyőszervezetekkel, etc.)
Összefoglalva: a szakmai megújulás folyamatosságának, és a generációs feszültségek oldásának érdekében azonnali lépésekre van szükség. Korosztályosan integrált szakmai szemléletmód szükséges az előadó-művészeti utánpótlás biztosítása, illetve a társadalmi pozíciónk megtartása és erősítése érdekében. Ma különösen kiábrándító állapot fiatalembernek lenni Magyarországon: éppen ezért kötelességünk és egyben jól felfogott érdekünk is, hogy tegyünk a változás érdekében, mielőtt a generációs feszültségek szétrobbantják az amúgy is törékeny, vagy már akár fel is számolt szakmai konszenzusainkat.

[VITAFÓRUM] A fentiek okán a FESZ Ifjúsági Szekció megalakítását kezdeményezi, amelynek első lépéseként vitafórumot szervez 

május 25-én (szombat) 11.00 órai kezdettel a MU Színházba.

A vitafórumon napirendre tűzendő pontok kialakítása nyitott folyamat, amelyhez javaslatokat várunk a Szövetség Facebook oldalára, vagy e-mailben a Szövetség címére. A vitafórum kezdetén szavazással fogunk dönteni a napirendi pontokról, többek között például:

  1. a)Az érdek-képviselet lehetőségei, a meglévő szervezetek lehetőségei, a korábbi időszakok érdekvédelmi törekvései az ifjúsági generációk érdekében.
  2. b)A kormányzat ifjúságpolitikai alapvetéseinek ismerete (pl.: Új Nemzedék programtól kezdve a foglalkoztatásai jogszabályokon át egészen a kisiskolások lehetőségeiig bezárólag), a hivatalos, állami finanszírozási csatornák ismerete. 
  3. c)Hálózatépítési lehetőségek: kik dolgoznak, hol dolgoznak, milyen infrastrukturális lehetőségek mellett (befogadó helyek, etc.)OSZD MEG A KEZDEMÉNYEZÉS HÍRÉT, ÉS VEGYÉL RÉSZT AZ ESEMÉNY SIKERES MEGVALÓSULÁSÁBAN! 

Akár független színházban, akár kőszínháznál dolgozol; akár végzett szakemberként próbálsz helyzetbe kerülni; akár középiskolásként veszel részt valamely műhely munkájában; akár pedagógusként próbálod megnyerni a rád bízott diákokat a színház számára; akár helyet vezetsz ifjúsági csoportok számára; vagy dolgozz a magyar színházi szcéna bármely szegmensében, ahol az ifjúsági generációk szempontjai megjelennek: szükségünk van egymásra az előrelépés érdekében!

süti beállítások módosítása