Közösségi projektek megvalósítására írt ki pályázatot a SÍN

A SÍN Kulturális Központ pályázatot ír ki az előadó-művészet bármely területén aktív alkotók / alkotócsoportok számára, az Open Latitudes (3) Európai Uniós projekt támogatásával. 

A pályázat célja egy közösségfejlesztést megcélzó színházi projekt kidolgozása, azaz egy olyan művészeti eseményé, amely civilek bevonásával és aktív részvételükkel valósul meg.

 

Tapasztalataik szerint ez a fajta művészeti aktivitás egyre nagyobb teret kap az európai előadó-művészeti diskurzusban, a hazai színtéren viszont jelenleg csak szórványosan mutatkozik meg. E folyamatot szeretnék a felhívással ösztönözni, inspirálni, akkumulálni.


Olyan projekt terveket várnak, amelyek:


- a mai társadalomra és annak folyamataira reagálnak, azzal foglalkoznak
- a civilek művészeti projektben való aktív, tevékeny bevonására számítanak
- alkalmasak egy közösség megteremetésére, közösségi élmény életre hívására
- a projekt kimenetele nem feltétlenül közönség-nyilvános színházi előadás

 

A beérkezett pályázatokról kuratórium dönt. A legígéretesebb projekt 5.000 Euro értékű rezidencia támogatásban részesül, amelyet a pályázó a projekt kidolgozására, gyakorlati megvalósítására fordíthat. A pénzbeli támogatáson túl a nyertes pályázat megvalósításának a SÍN Kulturális központ produkciós hátteret, segítséget is biztosít. A munka 2014 őszén kell, hogy megvalósuljon.

 

sín


A nyertes projekt lehetőséget kap majd az Open Latitudes (3) network plénuma előtti megmérettetésen is, ahol a kilenc társszervező egy közösségi színházi projektet választ ki, amely hosszú távú megbízást kap, és 2015-2016 folyamán mind a kilenc társszervező országában megvalósul. Ezért kérik a pályázati anyagban a tervezett projekt kiterjesztését, nagyobb léptékű megvalósíthatósági tanulmányát is csatolni.


A pályázat benyújtása: 2014. január 20-ig a trifonov@sinarts.org címen

 

Kérik a pályázathoz benyújtani:
- a projekttervet
- a költségtervet
- az alkotó(k) szakmai életrajzát
- a projektterv nagyobb léptékű megvalósításáról szóló tervezetet

Annak tudatában, hogy új területre lépnek, a pályázat kiírói tervezik, hogy a pályázatok mélyebb megismerése érdekében azok beérkezése után az esélyes pályázókkal személyesen is beszélgetnek a projekt tervről a döntés előtt.
A pályázat elbírálása: 2014. január 31-ig.

A kuratórium tagjai:
Ardai Petra, a SPACE színház művészeti vezetője
Nánay Fanni, a Placcc Fesztivál művészeti vezetője
Sifter Vera, a FESZ társadalmi felelősségvállalás munkacsoport tagja
Nagy Zoltán, a SÍN Kulturális Központ művészeti vezetője


Forrás: SÍN Kulturális Központ 
 

süti beállítások módosítása