Megjelent a III. Tantermi Színházi Projekt pályázati felhívása!

A FÜGE Produkció 2014-ben harmadik alkalommal hirdeti meg Tantermi Színházi pályázatát. 

A pályázat célja olyan színházi nevelési előadások létrejöttének motiválása és továbbjátszásának támogatása, melyek pedagógiai szándékuk mellett mobilitásuknál fogva alkalmasak az iskolai vendégjátékra. A beérkezett projekteket szakmai zsűri bírálja el. A legjobbaknak vagy legizgalmasabbnak tartott előadások a III. Tantermi Színházi Szemlén mérettetnek meg szakértői, tanári és diák közönség előtt. A Szemlére 2014 április 24-26-án kerül sor a Jurányi Produkciós Közösségi Inkubátorházban.

fuge

 

A kiírás:

 

1. A pályázat célja

2012. szeptember 1. után bemutatott vagy 2014. október 31-ig bemutatásra kerülő, 6 – 18 év közötti diákok számára készült, tantermi környezetben megvalósuló színházi nevelési programok létrehozási illetve forgalmazási projektjeinek támogatása.

1.1. Feltételek

Pályázni lehet olyan színházi nevelési programmal,

 • melyben a művészeti értéket képviselő színházi előadás vagy előadásrészletek és a feldolgozó munka komplex, pedagógiai célokat megvalósító módon épülnek egymásra;
 • mely szerkezetében és tartalmában igazodik a közönség életkori és pszichológiai sajátosságaihoz;
 • melynek létrehozásában és megvalósításában a pedagógiai célok elérése érdekében aktívan részt vesz legalább egy drámapedagógus vagy színházpedagógus;
 • mely kifejezetten tantermi környezetben játszhatónak készült, és könnyen utaztatható;


Pályázni lehet olyan projekttervvel,

 • mely legalább 10 programot tartalmaz;
 • mely 50%-ban a pályázó székhely településén kívül valósul meg;
 • és a székhely településen lebonyolított programok minimum fele olyan iskolában valósul meg, melyben a tanulók legalább 30%-a hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű.


A projekt elbírálásánál a projekt tekintetében előnyt jelent, ha 

 

 • a célcsoport a 17-18 éves fiatalok köre
 • a téma a pályaorientáció – pályaválasztás, önismeret, jövőképalkotás


A projekt elbírálásánál a szervezet tekintetében előnyt jelent,

 • ha a pályázónak van már ezen a szakterületen felmutatható gyakorlata és referenciája az elmúlt években
 • ha a pályázó szervezet regisztrált előadó-művészeti szervezet
 • ha a projekt megvalósulása független színházi területet érint, vagy a velük való együttműködésben valósul meg


1.2. A pályázók köre

 

 • non-profit szervezetek (egyesület, alapítvány, non-profit gazdasági társaság)
 • költségvetési szervek és intézményeik
 • gazdasági társaságok (kft, bt)

Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be önállóan és egy továbbiban lehet koprodukciós partner. A produkciós irodák és ernyőszervezetek több pályázatot is benyújthatnak, amennyiben a pályázott programok alkotói stábja különbözik.

1.3. A pályázat hatálya

A pályázott projektek 

 • területi hatálya Magyarország illetve a határon túli magyar lakta területek
 • megvalósulásának időbeli hatálya: 2014. május 01. – 2014. december 31.


1.4. A pályázat elbírálása

A pályázatokat felkért szakmai kuratórium bírálja el 2014. március 31-ig. A szakmai kuratórium által kiválasztott legértékesebb projektek meghívást kapnak a 2014. április 24-26-án, a Jurányi Produkciós Közösségi Inkubátorházban megrendezendő III. Tantermi Színházi Szemlére.

A Szemlén a kuratórium által kiválasztott projektek anyagi támogatásban részesülnek.

Szakmai kuratórium:

 • Cziboly Ádám, pszichológus, kulturális menedzser
 • Kis Tibor, drámapedagógus, gyermekszínjátszó rendező
 • Róbert Júlia, dramaturg
 • Scherer Péter, színész, rendező
 • Ugrai István, kritikus 


Az elbírálás szempontjai:

 • A színházi részek művészi színvonala, minősége.
 • Mennyire ad lehetőséget a program a fiataloknak a világról való gondolkodásukban, megértésükben történő változásra? 
 • Milyen módokon és mértékben vonja be és aktivizálja a program a résztvevőket?
 • Mennyire épülnek egymásra és építkeznek egymásból a színházi és a fiatalokat aktívan bevonó részek? Mennyire alkot a program komplex dramaturgiai egységet?
 • Mennyire illeszkedik a program témájában és formailag a célkorosztály sajátosságaihoz?
 • A költségvetés reálissága, hatékonysága.


1.5 A pályázat pénzügyi keretei

A teljes projekt rendelkezésére álló, a pályázat keretében felosztandó keretösszege: 20.000.000 Ft
egy pályázó által a projekt keretében elnyerhető összeg: 1.000.000 - 2.500.000 Ft

Pályázni lehet

 • a program megvalósításában közreműködők tiszteletdíjára,
 • a székhely településen kívül megvalósuló programok útiköltségére.


1.6 Elszámolás és utánkövetés

A pályázó vállalja, hogy a benyújtott projekt támogatása esetén

 • a pályázott programok helyszínét a pályáztató által nyilvánossá tett intézményi listán szereplő oktatási intézmények közül választja ki
 • a pályáztató által rendelkezésére bocsátott kérdőívet valamennyi résztvevővel kitölteti;
 • a projekt valamennyi programját dokumentálja.

 

2. A pályázat benyújtása

Pályázni kizárólag a pályázati adatlap és a költségvetési adatlap benyújtásával lehet. 

A pályázatot elektronikusan és nyomtatott példányban kell beadni, a http://www.fugeprodukcio.hu oldalról letöltött és kitöltött adatlap és költségvetés beküldésével, elektronikusan a tszp2014@gmail.com e-mail címre 2014. február 28. éjfélig, nyomtatva és aláírva pedig a  Függetlenül Egymással  KhE.  1027 Budapest Jurányi u. 1-3. címre, személyesen 2014. február 28. 18:00-ig, postán 2014. február 28. éjfélig.

A már létrehozott program esetén a kinyomtatott adatlapokhoz mellékelni kell a pályázott színházi nevelési program felvételét DVD-n.

A pályázati határidőn túl érkezett vagy formailag hibás (nem a megadott adatlapon benyújtott, aláírva nem beadott) pályázatokat nem áll módunkban elbírálni.

A szemlére továbbjutott pályázókat legkésőbb 2014. március 31-ig e-mail-ben értesítjük a pályázat eredményéről.

süti beállítások módosítása