XVID - Új közösségi projektbe vág a KOMA

Az új évet, új szellemben kezdi a KOMA, 2014-ben szeretnének a Közösségi Színház valamint a Közösségi Videózás felé venni az irányt.

A Koma célkitűzéseiről az alkotók szavaival:

 

Eredményekről, közösségi létről


A KOMA célkitűzése a XV. kerületben egy olyan színházi modell megvalósítása, mely egyedülálló a mai magyar színházi szakmában. A közösségi színház, mint működési forma megteremtésén dolgozunk, melynek lényege, hogy a körülöttünk élő, civil lakosságot vonjuk be az előadások, színházi események létrehozásába, akár mint szereplő, akár mint rendező, író vagy háttérmunkás. 

Hiszünk abban, hogy a színház, mint funkcionális eszköz – és nem pusztán l’art pour l’art művészi megnyilvánulás – az egyik leghatékonyabb közlési mód nem csak a gócpontok felkutatására és felmutatására, de végleges megoldására is.

Társulatunk 2011 óta speciális helyzetben van: külvárosi színházként, a XV. kerületben a helyi társadalmi és közösségi élet meghatározó szereplőjévé vált.

Külföldön a kis helyi színházak közösségteremtő, társadalom-formáló szerepe megkérdőjelezhetetlen. Egyre több tanulmány foglalkozik az utóbbi években a „local theatre” és a „community theatre” társadalmi és szociális hatásaival.

Az eredmények azt mutatják, hogy azok a színházi produkciók, amik közvetlenül a saját környezetében élő emberek életéből, mindennapjaiból merítenek témát, valósidejű reflexiót adva önmagukra és saját társadalmuk mikro- és makroközösségére, sokkal hatékonyabban eredményezik a társadalmi felelősségvállalás, művészeti élmény puszta befogadását követő aktív változtatási szándék kialakulását a nézőkben.

Ezen eredmények személyes megtapasztalása miatt döntöttünk úgy, hogy 2014. évi programunk során tovább erősítjük jelenlétünket a XV. kerületben, kilépünk a színházi működés klasszikus keretei közül. Szakmai programunk minden elemében – legyen az gazdasági, foglalkoztatási vagy művészi szempont – arra törekszünk, hogy erőforrásainknak megfelelően és saját léptékeink szerint művészi eszközeink erejével elősegítsük a magyar társadalom fejlődését, erősítsük az összetartozást, az érdekérvényesítő képességet, a polgári felelősségvállalást és tudatosságot.

 

xvid koma
XVID Projekt a Közösségi Videózás

2014-től bázisunkon történő kísérletezések révén keressük a színház új, hatékony formáit: a dramatikus eszközökkel történő közösségépítést, a társadalmi aktivitás növelését úgy, hogy ne a színházi előadások és produkciók váljanak a szociális munka puszta eszközévé, hanem épp fordítva: a közösségi munka teremtsen új kifejezésformákat és alakítson ki új irányzatot a kortárs művészetekben. 

A Közösségi Videózás programmal célunk, hogy rendhagyó, izgalmas, korszerű eszközökkel dolgozzuk fel a hagyományos társadalmi és szociális problémákat, melyek a helyi lakosság mindennapjait meghatározzák. A videós formanyelv közelebb áll a ma emberéhez, nagy előnye, hogy egyszerre képes megvalósítani egy megfigyelő és egy aktív álláspontot: a forgatások révén nem csak egy egyszeri együttműködés valósul meg, de dokumentáció is készül egy pillanatnyi állapotról, mely utána hosszú időn keresztül elérhető és elemezhető – lenyomata egy közösségnek, egy közösségépítő munka kezdeti fázisának. 

A közösségi videózás eszköze kiválóan alkalmas arra, hogy fókuszba hozza a külső hatásoktól mentes, mikrokörnyezetben észlelhető konfliktusokat, olyan problémákat tárhat fel, melyet az egyszerű interjúzás, fórumok, beszélgetések – a szociális munkások jellemző eszköztára – nem, vagy csak részlegesen hozhat felszínre. 


2014 folyamán háromszor 2 hónap alatt három különböző célcsoporttal forgatunk összesen kilenc, egyenként 40-60 perces filmet. 

 


A bevont csoportok: 

2014. január-március: Újpalotai lakótelepen élő fiatalok 
2014. június-augusztus: Újpalotai lakótelepen élő, gyermeküket egyedül nevelő anyák 
2014. szeptember-november: Újpalotai lakótelepen élő, egyedül élő idős emberek 

A célcsoportonként 20-25 résztvevő először egy hat alkalmas képzés során sajátítja el a kamerák használatát, a filmforgatáshoz kapcsolódó kulcsfogalmakat, a „szakmát”. A képzést egy speciálisan erre a programra fejlesztett munkafüzet támogatja. 

Egy ponton a csoport kezét elengedjük, 6-8 fős kisebb forgatócsoportok jönnek létre, akik önállóan készítik el felvételeiket az újpalotai lakótelepen. A filmek témája és tárgya saját életük, hétköznapjaik, azonban valamilyen rendezett forgatókönyv alapján feldolgozva, a  valóság és a fikció határán alakulnak ki a végleges történetek. A vágás, a végleges formátum ismét közös munka. 

A filmek bemutatójára egyrészt a lakótelepen, másrészt a Pólus Filmszínházban, harmadrészt a KOMA Bázison kerül sor. Fontosnak tartjuk, hogy ne csak az itt élők figyelmét hívjuk fel saját közösségük működésére, hanem elérjünk a kerületi döntéshozókhoz, szociális és művészeti szakemberekhez, illetve létrehozzunk egy olyan programmodellt, ami eredménnyel alkalmazható és adaptálható más városok közegére is.


Weboldal:  http://komaxvid.wix.com/xvid
Facebook: https://www.facebook.com/komaxvid

 

 

süti beállítások módosítása