Menedzserigazgatót keres a Színház- és Filmművészeti Egyetem

Menedzserigazgatói állást hirdet a Színház- és Filmművészeti Egyetem. Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyt, közalkalmazotti státuszt kínálnak.

szfe
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 évig szól  (2014.03.04-2017.03.03.)

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

·         Az Intézményfejlesztési és Működtetési Hivatal vezetője.

·         Felügyeli és irányítja a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) intézményfejlesztési tervének/stratégiájának kidolgozását, közreműködik a végrehajtásban és az ellenőrzésben.

·         Előkészíti az SZFE intézményfejlesztési tervét, felügyeli végrehajtását.

·         Elkészítteti és ellenőrzi a színházi, film- és televíziós produkciók költségvetését és elszámolását, a külső munkák vállalását.

·         Működteti, üzemelteti és fejleszti a főmérnökségen, a gondnokságon át az egyetem teljes infrastruktúráját.

·         Összehangolja az oktatási, igazgatási és gazdasági feladatokat.

·         Felügyeli és irányítja az SZFE K+F+I tevékenységét.

·         Irányítja az SZFE pályázati tevékenységét.

·         Irányítja az egyetem humánpolitikai tevékenységét.

·         Koordinálja az SZFE marketing-kommunikációs tevékenységét, társadalmi kapcsolatait.

·         Felügyeli és irányítja az SZFE minőségbiztosítási tevékenységét.

·         Koordinálja az SZFE nemzetközi kapcsolatrendszerét, nemzetközi képzési és mobilitási tevékenységét.

·         Felügyeli és irányítja a szellemi tulajdon kezelésével kapcsolatos ügyeket.

·         Irányítja az SZFE fundraising munkáját.


Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadók


Pályázati feltételek:

·         Egyetemi végzettség

·         Egy világnyelvből legalább középfokú, C-típusú nyelvvizsga

·         Legalább 10 éves menedzseri praxis művészeti területen

·         Legalább 5 éves felsővezetői tapasztalat

·         Büntetlen előélet


Egyéb megjegyzés:

A beosztás végleges betöltésének feltétele, hogy a fenntartó jóváhagyja a Színház- és Filmművészeti Egyetem módosított Szervezeti és Működési Rendjét.

Előny az elbírálásnál:

·         A felsőoktatásban szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

·         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

·         Szakmai önéletrajz

·         Iskolai végzettséget és a nyelvtudást igazoló okmányok másolata

·         Nyilatkozat arra vonatkozó hozzájárulásáról, hogy pályázatát az arra jogosult egyetemi testületek és vezetők megismerhessék

·         Vezetői koncepció az általa megpályázott terület működtetésére


A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2014. március 4. napjától tölthető be.

A pályázatok benyújtásának módja:

 Postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1088 Budapest, Vas utca 2/c. ) vagy személyesen az SZFE Rektori Hivatalában történő leadásával. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplőazonosító számot: SZFE/416/2014/32valamint a munkakör megnevezését: menedzserigazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálását és rangsorolását a Szenátus végzi, a rektor a Szenátus véleményének mérlegelésével dönt a kinevezésről és a vezetői megbízás kiadásáról. A pályázat elbírálásáról a pályázó a pályázat benyújtására nyitva álló határidő elteltétől számított 15 napon belül értesítést kap.

A pályázat elbírálásának határideje: 

A pályázat a benyújtási határidőt követő 15 napon belül kerül elbírálásra.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014.02.02.

Beadási határidő: 2014. február 17. 17:00

 

 

 

süti beállítások módosítása