Pályázat az Örkény István drámaírói ösztöndíj elnyerésére

Pályázatot írtak ki fiatal drámaírók számára.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (MANK) pályázatot hirdet fiatal drámaírók részére. A pályázat szakmai lebonyolítója az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet (OSZMI).

 

A Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. felhívása:


Az ösztöndíj célja, hogy segítse új magyar színművek létrejöttét, valamint lehetőséget adjon azon fiatal pályakezdő drámaírók részére, akik eddigi irodalmi vagy színházi munkájukkal igazolják vonzódásukat a műfajhoz.


Pályázhatnak az 1974. január 1. után született fiatal drámaírók, akik még nem töltöttek ki 3 ösztöndíjas intervallumot. Már bemutatott dráma vagy publikált kötet, korábbi megjelenés színvonalas orgánumokban, szakmai színtereken előnyt jelent. Az ösztöndíjat egy egész estére szóló darab tervével lehet megpályázni.


Nem nyújthat be pályázatot felsőfokú oktatási intézménybe beiratkozott hallgató, valamint aki az ösztöndíj ideje alatt központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban (PhD-ösztöndíj, az NKA alkotói támogatása, stb.) vagy egyéb alkotói támogatásban részesül. PhD-témával nem lehet pályázni.


Ösztöndíjban részesülhet évente: legfeljebb 4 fő
Az ösztöndíj időtartama: 12 hónap, 2014. január 1 - december 31-ig.
Az ösztöndíj összege: Bruttó 100.000 Ft/hó
(Az ösztöndíj az SZJA törvény alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerinti számfejtést és a közterhek levonását követően megállapított nettó összegben kerül kifizetésre.)

 

Orkeny es kutyaja

 

A pályázat nyelve: magyar
A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:
1. Adatlap (hiánytalanul kitöltve és aláírva),
2. Nyilatkozat (hiánytalanul kitöltve és aláírva),
3. Szakmai önéletrajz – aláírva,
4. A pályázó irodalmi és/vagy színházi működésének dokumentációja, eddig megjelent és/vagy bemutatott műveinek listája (bemutatott mű hiányában egy korábban, bármilyen műfajban írt alkotásának teljes szövege),
5. Két elismert pályatárs (drámaíró vagy színházi szakember) ajánlása kézzel aláírva,
6. A megírandó mű alapos ismertetése, valamint a készülő drámából egy részlet (jelenet).
A pályázati adatlap és nyilatkozat a pályázati felhívás része, amely letölthető a szinhaziintezet.hu és a www.alkotomuveszet.hu honlapról.

Hiánypótlásra a pályázati beérkezési határidő előtt van lehetőség. A hiánypótlásként küldendő dokumentumokat személyesen vagy postai úton, a fent megadott címekre kell eljuttatni.


A pályázatok benyújtása:
1. Kinyomtatva 6 példányban,
2. valamint elektronikus formában (CD) 1 példányban
az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézethez (1013 Budapest, Krisztina krt. 57.) postai úton vagy személyesen munkaidőben (hétfő-csütörtök 8-16, péntek 8-14 óráig).


Beérkezési határidő: 2014. március 5. 17.00 óráig


Érvénytelen a pályázat, amennyiben:
- a pályázati feltételeknek nem felel meg,
- hiányos a mellékelt dokumentáció,
- az adatlap/nyilatkozat/ajánlás hiányos vagy nincs aláírva vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz,
- határidőn túl történik a benyújtása.


A pályázat elbírálása:
A pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett, az OSZMI által működtetett szakértői kuratórium bírálja el. Az ösztöndíj odaítéléséről vagy visszavonásáról a kuratórium dönt, 30 munkanapon belül.


A kuratórium tagjai: Radnóti Zsuzsa, dramaturg (a Magyar Színházi Társaság képviselője), Kiss József, rendező, író (a Magyar Teátrumi Társaság képviselője), Zalán Tibor, író, dramaturg (a Drámaírói Kerekasztal képviselője), Oláh János, költő, író (a Magyar Írószövetség képviselője) és Térey János, író, költő, műfordító (a Szépírók Társaságának képviselője).


Az OSZMI az eredményről a döntést követő 15 napon belül elektronikus úton valamennyi pályázót értesíti és a nyertes pályázók névsorát a szinhaziintezet.hu és a www.alkotomuveszet.hu közzéteszi.


A teljes pályázati kiírás innen tölthető le.

süti beállítások módosítása