Hangszereseket keres az Operaház

Brácsa és cselló szólamvezetőt, valamint klarinétost keres az Operaház.

zenekar

 

Pályázati felhívások:

 

Brácsa szólamvezető

 

A Magyar Állami Operaház a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet zenekari tag / brácsa szólamvezető

munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2015. július 31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Budapest, 1061 Budapest, Andrássy út 22.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A zenekari művész a kinevezésében vállalt művészi munkakörének megfelelően, legjobb tudása, a mindenkori karmester utasítása szerint végzi munkáját. Köteles hangszeres tudását olyan állapotban tartani, hogy a vele szemben támasztott legmagasabb művészi követelményeknek maradéktalanul megfeleljen. A próbákon szólamtudással – új betanuláskor a szólam technikai ismeretével – kell megjelennie.


Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:
 Középiskola/gimnázium, zeneművészeti szakközépiskolai, vagy zeneművészeti főiskolai szakirányú végzettség,
 büntetlen előélet
 próbajáték anyagának elektronikus úton / személyesen történő kikérése a Zenekari titkárságtól:orchestra@opera.hu
 nyertes pályázat esetén kinevezési feltétel külföldi állampolgár esetén a munkavállalási és tartózkodási engedély beszerzése
 nyertes pályázat esetén kinevezési feltétel külföldön szerzett oklevél esetén végzettségi szint és szakképzettség elismerése iránti eljárás elindítása a Magyar Ekvivalencia és Információs Központnál


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 fényképes önéletrajz, végzettséget igazoló bizonyítvány(ok) másolata, nyilatkozat büntetlen előéletről, adatkezelési nyilatkozat, melyben hozzájárul a pályázattal kapcsolatos személyes adatainak kezeléséhez.


A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2014. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zenekari titkárság nyújt, a 06 1 331 94 78 -os telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Magyar Állami Operaház címére történő megküldésével (1061 Budapest, Andrássy út 22. Zenekari titkárság). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Á-3616-1/2014/13 , valamint a munkakör megnevezését: zenekari tag / brácsa szólamvezető.
vagy
 Elektronikus úton Zenekari titkárság részére az orchestra@opera.hu E-mail címen keresztül


A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók 2014. június 10-én próbajátékon vesznek részt, melyre május 30-ig meghívást kapnak. A próbajáték helyszíne: Magyar Állami Operaház Jókai utcai próbaterme (1066 Budapest, Jókai utca 2-4.) Időpont: 2014. június 10. 10.00 óra. A próbajáték 3 fordulóban kerül megrendezésre. A részletekről és a próbajáték anyagáról a Zenekari iroda nyújt elektronikus úton (orchestra@opera.hu) tájékoztatást.


A pályázat elbírálásának határideje: 2014. június 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A próbajáték zenekari anyagának kottái a Zenekari titkárságon vehetők át, vagy kérésre e-mailben elküldhető. A próbajáték résztvevőinek sorrendjét 2014. június 10-én, reggel sorsolással döntjük el. Zongorakísérőt biztosítunk. A próbajáték résztvevői részére útiköltséget és szállást nem áll módunkban fizetni. Próbaidő 4 hónap.

 

 

 

Cselló szólamvezető

 

A Magyar Állami Operaház a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet zenekari tag / cselló szólamvezető munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2015. július 31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Budapest, 1061 Budapest, Andrássy út 22.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A zenekari művész a kinevezésében vállalt művészi munkakörének megfelelően, legjobb tudása, a mindenkori karmester utasítása szerint végzi munkáját. Köteles hangszeres tudását olyan állapotban tartani, hogy a vele szemben támasztott legmagasabb művészi követelményeknek maradéktalanul megfeleljen. A próbákon szólamtudással – új betanuláskor a szólam technikai ismeretével – kell megjelennie.


Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:
 Középiskola/gimnázium, zeneművészeti szakközépiskolai, vagy zeneművészeti főiskolai szakirányú végzettség,
 büntetlen előélet
 próbajáték anyagának elektronikus úton / személyesen történő kikérése a Zenekari titkárságtól:orchestra@opera.hu
 nyertes pályázat esetén kinevezési feltétel külföldi állampolgár esetén a munkavállalási és tartózkodási engedély beszerzése
 nyertes pályázat esetén kinevezési feltétel külföldön szerzett oklevél végzettségi szint és szakképzettség elismerése iránti eljárás elindítása a Magyar Ekvivalencia és Információs Központnál


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 fényképes önéletrajz, végzettséget igazoló bizonyítvány(ok) másolata, nyilatkozat büntetlen előéletről, adatkezelési nyilatkozat, melyben hozzájárul a pályázattal kapcsolatos személyes adatainak kezeléséhez.


A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2014. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zenekari titkárság nyújt, a 06 1 331 94 78 -os telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Magyar Állami Operaház címére történő megküldésével (1061 Budapest, Andrássy út 22. Zenekari titkárság). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Á-3711-1/2014/13 , valamint a munkakör megnevezését: zenekari tag / cselló szólamvezető.
vagy
 Elektronikus úton Zenekari titkárság részére az orchestra@opera.hu E-mail címen keresztül


A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók 2014. június 14-én próbajátékon vesznek részt, melyre június 3-ig meghívást kapnak. A próbajáték helyszíne: Magyar Állami Operaház Jókai utcai próbaterme (1066 Budapest, Jókai utca 2-4.) Időpont: 2014. június 14. 10.00 óra. A próbajáték 3 fordulóban kerül megrendezésre. A részletekről és a próbajáték anyagáról a Zenekari iroda nyújt elektronikus úton (orchestra@opera.hu) tájékoztatást.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. június 30.


A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A próbajáték zenekari anyagának kottái a Zenekari titkárságon vehetők át, vagy kérésre e-mailben elküldhető. A próbajáték résztvevőinek sorrendjét 2014. június 14-én, reggel sorsolással döntjük el. Zongorakísérőt biztosítunk. A próbajáték résztvevői részére útiköltséget és szállást nem áll módunkban fizetni. Próbaidő 4 hónap.

 

 

Klarinét I.

 

A Magyar Állami Operaház a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet zenekari tag / I. klarinét munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2015. július 31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Budapest, 1061 Budapest, Andrássy út 22.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A zenekari művész a kinevezésében vállalt művészi munkakörének megfelelően, legjobb tudása, a mindenkori karmester utasítása szerint végzi munkáját. Köteles hangszeres tudását olyan állapotban tartani, hogy a vele szemben támasztott legmagasabb művészi követelményeknek maradéktalanul megfeleljen. A próbákon szólamtudással – új betanuláskor a szólam technikai ismeretével – kell megjelennie.


Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:
 Középiskola/gimnázium, zeneművészeti szakközépiskolai, vagy zeneművészeti főiskolai szakirányú végzettség,
 büntetlen előélet
 próbajáték anyagának elektronikus úton / személyesen történő kikérése a Zenekari titkárságtól:orchestra@opera.hu
 nyertes pályázat esetén kinevezési feltétel külföldi állampolgár esetén a munkavállalási és tartózkodási engedély beszerzése
 nyertes pályázat esetén kinevezési feltétel külföldön szerzett oklevél végzettségi szint és szakképzettség elismerése iránti eljárás elindítása a Magyar Ekvivalencia és Információs Központnál


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 fényképes önéletrajz, végzettséget igazoló bizonyítvány(ok) másolata, nyilatkozat büntetlen előéletről, adatkezelési nyilatkozat, melyben hozzájárul a pályázattal kapcsolatos személyes adatainak kezeléséhez.


A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2014. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zenekari titkárság nyújt, a 06 1 331 94 78 -os telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Magyar Állami Operaház címére történő megküldésével (1061 Budapest, Andrássy út 22. Zenekari titkárság). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Á-3622-1/2014/13 , valamint a munkakör megnevezését: zenekari tag / I. klarinét.
vagy
 Elektronikus úton Zenekari titkárság részére a orchestra@opera.hu E-mail címen keresztül


A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók 2014. június 11-én próbajátékon vesznek részt, melyre június 2-ig meghívást kapnak. A próbajáték helyszíne: Magyar Állami Operaház Jókai utcai próbaterme (1066 Budapest, Jókai utca 2-4.) Időpont: 2014. június 11. 10.00 óra. A próbajáték 3 fordulóban kerül megrendezésre. A részletekről és a próbajáték anyagáról a Zenekari iroda nyújt elektronikus úton (orchestra@opera.hu) tájékoztatást.


A pályázat elbírálásának határideje: 2014. június 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A próbajáték zenekari anyagának kottái a Zenekari titkárságon vehetők át, vagy kérésre e-mailben elküldhető. A próbajáték résztvevőinek sorrendjét 2014.június 11-én, reggel sorsolással döntjük el. Zongorakísérőt biztosítunk. A próbajáték résztvevői részére útiköltséget és szállást nem áll módunkban fizetni. Próbaidő 4 hónap.

 

süti beállítások módosítása