Ügyelőt keres az Operaház

A Magyar Állami Operaház közleménye.

 

A Magyar Állami Operaház a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet ügyelő munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Budapest, 1061 Budapest, Andrássy út 22.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Előadások, főpróbák, próbák folyamatos menetének biztosítása, színpadi történések koordinálása. Ezen belül: az előadások, főpróbák, próbák előtt meghatározott sorrendben ellenőrzi a próbacédulára kiírt szereplők megjelenését. Az előadások, főpróbák, próbákról hiányzókat jelenti a Művészeti főtitkárságnak, rendezőnek, zenei próba esetén karmesternek. Az ügyelői hívórendszeren keresztül színpadra szólítja a szereplőket szükség esetén angol és olasz nyelven is. A rendező által meghatározott instrukciókat felvezeti a kottába, az előadásokról ügyelői jelentést készít.

 

operahaz


Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:
 - Középiskola/gimnázium, zeneművészeti szakközépiskolai, vagy zeneművészeti főiskolai szakirányú végzettség,
 - büntetlen előélet
 - nyertes pályázat esetén kinevezési feltétel külföldön szerzett oklevél esetén végzettségi szint és szakképzettség elismerése iránti eljárás elindítása a Magyar Ekvivalencia és Információs Központnál


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 - Főiskola, zeneművészeti képzési ágon szerzett felsőfokú szakképzettség,
 - színházi, különösen zenés színházban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat


Elvárt kompetenciák:
 - lapról olvasási készség,
 - opera repertoár ismerete,
 - angol vagy olasz nyelv társalgási szintű ismerete,


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 - fényképes önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, nyilatkozat büntetlen előéletről, adatkezelési nyilatkozat, melyben hozzájárul a pályázattal kapcsolatos személyes adatainak kezeléséhez.


A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kalmár Mónika humánpolitikai koordinátor nyújt, a 0618147245 -os telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:
 -  Postai úton, a pályázatnak a Magyar Állami Operaház címére történő megküldésével (1061 Budapest, Andrássy út 22.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Á-4489-1/2014/13 , valamint a munkakör megnevezését: ügyelő.
vagy
 - Személyesen: Kalmár Mónika, Budapest, 1065 Budapest, Hajós utca 11. 3. emelet, Humánerőforrás-gazdálkodási Osztály.


A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok beérkezését követően 3 tagú bizottság hallgatja meg a pályázati feltételeknek megfelelő jelentkezőket. Sikertelen pályázatról szóló értesítés után a pályázatok személyesen átvehetők a MÁO Humánerőforrás-gazdálkodási Osztályán. Az át nem vett pályázatok 90 napon túl megsemmisítésre kerülnek.


A pályázat elbírálásának határideje: 2014. június 6.

Próbaidő: 4 hónap.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. május 12.

 

 

süti beállítások módosítása