"Az adatszolgáltatási felhívásnak nem áll módunkban eleget tenni" - A Krétakör levele a KEHI-nek

Hivatalos válaszlevelet írt a Krétakör Alapítvány a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalnak a Norvég Civil Támogatási Alaptól érkezett pénzek tervezett ellenőrzésének ügyében.

Június közepén számos civil szervezet - köztük a Krétakör Alapítvány is - ajánlott levelet kapott a Kormányzati Ellenőrzési Hivataltól, amelyben a Norvég Civil Támogatási Alaptól elnyert pénzek ellenőrzéséről tájékoztatnak. A Krétakör - több más, a hivataltól levelet kapott civil szervezettel egyetemben - úgy döntött, nem működik együtt a KEHI vizsgálatában, erről Gulyás Márton ügyvezető telefonon tájékoztatta a KEHI kapcsolattartásra kijelölt munkatársát még júniusban.

 

A Krétakör Alapítvány a napokban levelet írt a KEHI Állami Tulajdont Ellenőrző Főosztályának, melyet a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé tett.

 

kretakor

 

A Krétakör Alapítvány leveléből:


"Mivel a T. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal továbbra sem támasztotta alá kellő megalapozottsággal, hogy jogosult a megjelölt tárgykörben vizsgálat lefolytatására, ezért a KEHI felé irányuló adatszolgáltatási kötelezettségünk hiányában az önkéntes és a nyilvánosságnak szóló teljesítésen túlmenően további adatot, információt, dokumentumot nem kívánunk szolgáltatni, így a T. Hivatal megalapozatlan adatszolgáltatási felhívásának sem áll módunkban eleget tenni" - szögezi le levelében Gulyás Márton ügyvezető.

 

"Az egyrészről Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság, és másrészről a Magyar Köztársaság között az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás kihirdetéséről 235/2011 (XI. 15.) Korm. rendelet 4. cikkének l. pontja szerint a Donor országok a támogatást a Megállapodás 3.1. cikkében felsorolt kiemelt területeken, valamint a Megállapodás B mellékletében beazonosított programterületeken belüli jogosult programok részére bocsátják rendelkezésre, melyeket a Kedvezményezett ország javasol, és Finanszírozási Mechanizmus jóváhagy.

 

Az „A“ melléklet 3. pontja egyértelműen rögzíti, hogy az Ellenőrzési Hatóság szerepét az Európai Uniós Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF) tölti be. Az EUTAF jogszabály által Iétrehozott, Önálló jogi személyiséggel rendelkező központi költségvetési szerv. Az EUTAF ellenőrzési hatósági feladatokat Iát el az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások kapcsán, valamint a Kormány által meghatározott további ellenőrzési feladatokat végez egyéb Európai Uniós és nemzetközi támogatásokkal kapcsolatosan, ideértve az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmusokat


Amennyiben egy nemzetközi szerződés rendez egy kérdést - jelen esetben az ellenőrzésre jogosult szervet (EUTAF) - akkor az egyik szerződő fél nem teheti meg, hogy önkényesen és egyoldalúan maga jelöl ki egy másik szervet és hajtat végre ellenőrzéseket. A Magyarország által is elfogadott ellenőrzési rend egyoldalú semmibevétele a nemzetközi jogot sérti" - áll az indoklásban.


"A Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási szabályait tartalmazó Szabályzat 5.13.5. pontja értelmében amennyiben egy programot az FMO, államközi szervezet vagy Donor ország működtet, akkor a kedvezményezett államot nem terheli felelősség a program végrehajtásában se pénzügyi, sem más tekintetben. Ez a rendelkezés is az Egyezmény 10. cikkének általunk támogatott értelmezését támasztja alá. Kérjük, hogy szíveskedjenek tájékoztatni arról, hogy az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok intézményrendszerének és a Finanszírozási mechanizmusokból juttatott támogatások milyen megfontolás alapján minösülnek az Áht. 63. (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési támogatásoknak, illetve az államháztartás központi alrendszeréböl nyújtott más támogatásoknak! Kérjük, hogy amennyiben a támogatási összegek az államháztartáson keresztül jutottak el hozzánk, küldjék meg számunkra az erről szóló utalási bizonylatokat! Amennyiben mindezt nem tudják igazolni, abban az esetben az Áht. 63. (1) bekezdés c) pontjára való hivatkozásnak nincs ténybeli alapja" - olvasható az írásban.

 

"Jelezzük, hogy a megkeresés részletesen taglalta a fenyegető szankciókat, ellenben teljes mértékben elmulasztotta a Krétakör Alapítványt a vizsgálattal összefüggésben megillető eljárási garanciák ismertetését. A megkeresésböl nem derült ki, hogy a Krétakör Alapítvány milyen jogorvoslati, panasztételi jogosultsággal rendelkezik a vizsgálat, vagy az adatszolgáltatási felhívás teljesítése ellen. Kérjük, hogy tájékoztassanak arról, hogy a Krétakör Alapítványt a vizsgálat során mely jogszabályi rendelkezések alapján milyen jogorvoslati, panasztételi Iehetöségek illetik meg! Kérjük a T. Kormányzati Ellenőrzési Hivatalt, hogy szíveskedjenek a fentiekben részletezett, tájékoztatásra irányuló kéréseinkre teljes körűen nyilatkozni, vizsgálati jogosultságukat jogilag megalapozni és ezzel elősegíteni, hogy a törvényes kötelezettségeinknek eleget téve - de csak és kizárólag a törvényes keretek között és nem azon túl terjeszkedően - járhassunk el az ügyben" - zárja levelét a Krétakör.

 

A Krétakör Alapítvány KEHI-nek címzett levele teljes egészében innen tölthető le. (.pdf)

 

 

 

A nol.hu szerint újra oszt pénzt a Norvég Civil Támogatási Alap: a második pályázati körben összesen 136 civil szervezetet támogattak mintegy 4,3 millió euróval, azaz nagyjából 1,3 milliárd forinttal. A pályáztatást bonyolító Ökotárs Alapítvány pénteki sajtótájékoztatóján ugyanakkor az is kiderült, hogy a támogatott szervezeteknél továbbra is vizsgálódik a KEHI, és olyan szenzitív személyes adatokat is bekérnek, amelyeknek biztosan nincs közük annak eldöntéséhez, törvényesen használták-e fel a norvég pénzjuttatást.

 

 

süti beállítások módosítása