Nemzetközi és pályázati referenst keres a Színművészeti

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Rektori Hivatala Nemzetközi és pályázati referens munkakör betöltésére.

szinmuv copy

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 , Vas utca 2/c.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Nemzetközi kapcsolatok kiépítése, kezelése, ápolása (kivéve Erasmus egyéni mobilitások)

● Pályázati és egyéb lehetőségek felkutatása a képzések nemzetközi bemutatkozásához vagy külföldi egyetemekkel történő együttműködéshez, pályázatok megírása, lebonyolítása

● Az SZFE angol nyelvű képzéseinek promotálása

● Nemzetközi csereprogramok kezdeményezése és kezelése

● Az Egyetem vizsgaelőadásainak, vizsgafilmjeinek nevezése nemzetközi fesztiválokra, azok menedzselése külföldön

● Kiutazások előkészítése, engedélyeztetése, lebonyolítása

● Az Egyetem helyszínein nemzetközi partnerek által megtartott előadások, vendégjátékok, workshopok koordinálása

● Nemzetközi jogdíjak intézése Külföldi vendégek számára programok szervezése

● Nemzetközi ernyőszervezetekben tagsággal kapcsolatos ügyek intézése

● Az Egyetem által nemzetközi projektek indításának kezdeményezése, aktív részvétel a projektek előkészítésében, a pályázat megírásában, a megvalósulás és az elszámolás figyelemmel kísérésében

● Nemzetközi magánalapítványok, európai magánalapítványok felkutatása

● Pályázati koordináció és tanácsadás

● Az Egyetemen futó pályázati tevékenységekről transzparens adatbázis vezetése, beleértve a nemzetközi pályázatokat is

● Aktív részvétel hazai és nemzetközi pályázatok felkutatásában, honlapok és hírlevelek figyelése, meg nem hirdetett források felkutatása

● Nagyobb hazai és nemzetközi pályázatok megírása, részvétel a projektek tervezésében

● Pályázatok szakmai felelőseinek segítése a projektek tervezésében, a költségek tervezésében és a szövegek megírásában, a szakmai beszámoló elkészítésében konzultációval és alkalmanként részfeladatok átvállalásával

● A pályázatok eredményeinek disszeminációja.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         Büntetlen előélet

§         Felhasználói szintű számítógépes ismeretek

§         Angol nyelvből felsőfokú nyelvvizsga és egy további világnyelv tárgyalóképes ismerete

§         Hasonló területen szerzett legalább 3 éves tapasztalat, különös tekintettel színházi vagy filmes területen végzett pályázati és nemzetközi referensi és programszervezői munkára

§         Jó kommunikációs képesség írásban és szóban

§         Projektvezetési gyakorlat, szervezőkészség, önálló munkavégzés

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Részletes szakmai önéletrajz

§         Motivációs levél

§         Végzettséget igazoló okirat másolata

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

§         Nyilatkozatot arról, hogy a pályázat anyagába az SZFE Szervezeti és Működési rendje szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok és testületek betekinthetnek.

§         Adatkezelési nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2014. november 12. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 9.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1088 Budapest, Vas utca 2/c. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/3813/2014/32 , valamint a munkakör megnevezését: Nemzetközi és pályázati referens.

vagy

§         Elektronikus úton a rektorihivatal@szfe.hu címre oldalon keresztül.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. november 11.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         SZFE honlap - 2014. október 25.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. október 25.

 

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

süti beállítások módosítása