Színházi nevelési programok támogatására hirdet pályázatot az NKA

 Az EMMI pályázati kiírását itt elérhetik.

 nka logo

 

A Emberi Erőforrások Minisztériumának Kultúráért Felelős Államtitkársága és a Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkársága pályázatot hirdet színházi nevelési programok támogatására professzionális és a színházi neveléssel rendszeresen foglalkozó előadó-művészeti szervezetek részére.

A pályázat célja


A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek támogatása az előadó-művészet eszközeivel az alábbiak szerint.
A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyerekközösségek (célcsoport)  esélyegyenlőségének javítása, a közösségépítés, a társadalmi felelősségvállalás és  beilleszkedés elősegítése a hátrányos helyzetű, szegénységben élő gyermekek tanulási, kommunikációs lehetőségeinek javítása, továbbá a negatív megítélés csökkentése, a különböző kultúrájú, szociális helyzetű emberek kölcsönös elfogadásának erősítése újonnan létrehozott olyan színházi nevelési programok/foglalkozások megvalósításának
támogatásával, amelyek nem formális tanulási alkalmakat biztosítanak az informális tapasztalat- és ismeretátadási módszerek kifejlesztésére és/vagy alkalmazására.


A pályázat keretösszege, pénzügyi forrása
A pályázati keretösszeg a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi
CCXXX. törvény alapján 10,0 millió Ft. A pályázati keretösszeg az EMMI 2014. évi
költségvetésében a 20/13/4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása
elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzaton rendelkezésre áll.


Elnyerhető támogatás pályázatonként: maximum 3 000 000 Ft.


A támogatás formája:
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.


A támogatás intenzitása:
A megítélt támogatás intenzitása legfeljebb 100 % lehet.


A pályázók köre: azon szervezetek, amelyek az alábbi kritériumok mindegyikét teljesítik:
- magyarországi székhellyel rendelkezik;
- tevékenységét Magyarországon végzi;
- létesítő okirata szerint előadó-művészeti szervezet;
- fő/alap tevékenysége az előadó-művészeti tevékenység;
- közhasznú szervezet;
- professzionális módon (hivatásszerűen) foglalkozik az előadó-művészet színházi nevelési
szakterületével;
- rendszeresen tart színházi nevelési programot/foglalkozást.2
Amennyiben a pályázó a minősítéssel nem rendelkező előadó-művészeti működési pályázat
szerinti ernyőszervezet tagja, az alábbi kritériumokat kell teljesítenie:
- professzionális módon (hivatásszerűen) foglalkozik az előadó-művészet színházi nevelési
szakterületével;
- rendszeresen tart színházi nevelési programot, foglalkozást.


A megvalósítás időszaka: 2014. december 1. – 2015. június 15.

A pályázatok postára adásának határideje: a pályázati kiírásnak a www.nka.hu weboldalon
történő megjelenésétől számított 30. naptári nap, jelen esetben 2014. december 08.

 

A pályázat lebonyolítója az NKA.

 

 

  1. Pályázati felhívás a színházi nevelési programok támogatására professzionális és a színházi neveléssel foglalkozó előadó-művészeti szervezetek részére

    Pályázati adatlap
Megjelentetés dátuma: 2014. november 7.

 

 

 

süti beállítások módosítása