Kelemen László 200 - Így indult a magyar nyelvű színjátszás

200 éve, 1814. december 24-én halt meg Csanádpalotán Kelemen László, a magyar hivatásos színjátszás megteremtője, az első magyar színigazgató. 

1762. július 26-án született Kecskeméten. Életének korai szakaszáról keveset tudni: vélhetőleg a piaristáknál tanult, majd jogot végzett. Tanulmányai során külföldön is megfordult, és Schiller, Beaumarchais műveivel megismerkedve döbbent rá a színjátszás jelentőségére és a nemzeti öntudatra gyakorolt hatására. Tanulmányainak befejezése után a gödöllői Grassalkovich-birtok ügyésze lett, és tisztes jómódra tett szert.

 

kelemen


A "kalapos király", II. József 1790-es halála utáni hazafias hangulatban Pestre sietett, hogy elősegítse a magyar nyelvű színjátszás megteremtését. "Mi által lehetne inkább társalgóvá tenni e nyelvet, mint színészet által? A gondolat igévé vált bennem, az igét testesíteni vágytam." - írta elhatározásáról. Inkább lelkes, mint rátermett fiatalokból szervezett társulatának megszerezte Pest vármegye és az 1790-ben összeült országgyűlés (jobbára szavakban megnyilvánuló) támogatását, s azt is elérte, hogy Zichy Károly országbíró utasítására a budai és pesti német színházat bérlő Emanuel Unwerth gróf kénytelen-kelletlen fellépési lehetőséget biztosítson számukra a német társulat szünnapjain.


Kelemen vezetésével 1790. szeptember 21-én alakult meg a Magyar Nemzeti Játékszíni Társaság, s október 25-én mutatkozott be a zsúfolásig telt budai Várszínházban, - azóta teszik erre a napra a magyar nyelvű színjátszás kezdetét. Az első magyar szavak a színpadon Simai Kristóf Igazházi című darabjának bemutatóján hangzottak el. (A társulat a Hamlet Kazinczy-féle fordítását akarta eredetileg előadni, de a színészek túl nehéznek találták a  tragédiát, ezért esett a választás a vígjátékra.) Az előadást két nappal később a pesti Rondellában megismételték, s a közönség ekkor is kitörő lelkesedéssel ünnepelte a színészeket. Több előadásra azonban ekkor nem kerülhetett sor, mert az üzleti konkurenciát gyanító német színháztulajdonos azonnali hatállyal visszavonta a társulat játszási engedélyét.


Kelemennek sikerült szabadalom-levelet kieszközölnie, amely biztosította, hogy az ország bármely városában magyar nyelvű előadást tarthassanak. Utolsó pénzén az akkori hajóhíd budai végénél, a mai Várkert Kioszknál épített  színpadot egy raktárban. A társulat a "budai arénában" 1792. május 5-től folyamatosan játszott, először Bárány Péter németből magyarított, A talált gyermek című vígjátékát adta elő. 1796 tavaszáig 155 előadást tartottak, a többi közt bemutatták az első magyar nyelvű daljátékot is, Chudy József Pikkó herceg és Jutka Perzsi című "szomorú vígoperáját".


Kelemen még kántori állásáról is lemondott, hogy minden idejét a magyar színészet ügyének szentelhesse. Kilincselt a hatóságoknál, beadványokat szerkesztett, pénzt gyűjtött, az előadott művek nagy részét ő ültette át magyarra, tucatnyi német színmű mellett lefordította Moliére Képzelt betegét, Shakespeare Othellóját és egyházi zenéket is szerzett. Az első magyar színielőadáson az Igazházi verbunkos káplárját ő jelenítette meg, a feljegyzések szerint igen jó, ösztönös színész volt, különösen a komikus és katonás szerepek illettek hozzá.


A magyar jakobinusok összeesküvésének leleplezése után az udvar a színészeket a magyar "rebellió" szítóinak minősítette, s működésüket ellehetetlenítette. Ehhez járultak az anyagi nehézségek és a belső viszálykodás, így a társulat 1796 áprilisában feloszlott, csak adósságot hagyva hátra.


Kelemen László visszatért a polgári életbe, Nagyváradon lett tisztviselő. A színház iránti lelkesedése ugyanakkor mit sem csökkent, így 1799-ben, Kolozsvárott újra színházszervezésbe fogott. Próbálkozott ezután Nagyváradon, Szegeden is, bejárta az egész országot, de kísérletei balul végződtek. 1801-ben Losoncon adósságai fejében lefoglalták minden színi kellékét és vagyonát, csak kölcsönpénzen tudott elvergődni Ráckevére, ahol kántortanítói állást vállalt. Innen Makóra, majd a Csongrád megyei Csanádpalotára költözött, s ott halt meg 52 éves korában, 1814. december 24-én.


Sírja körül ma kegyeleti park van, alakját Petőfi versben, Jókai színműben örökítette meg. Pályatársa, Szigligeti Ede írta róla: "Mint ügyvéd kevesebb ésszel és szorgalommal jószágokat szerezhetett, vagy mint pesti tanácsos pár év alatt kétemeletes házat építhetett volna; de mivel a magyar színészet megteremtője, igazgatója és tagja volt, vagyonát áldozta fel."


1892-ben, az első magyar nyelvű színelőadás centenáriumán avatták fel emlékművet Csanádpalotán, nevét Budapesten utca őrzi. Az 1990-es évek második felében ismert színészek megalakították a Kelemen László Színkört, amely azonban csak rövid ideig működött. Szülővárosában róla nevezték el a Katona József Színház kamaraszínházát, Szegeden pedig a Színitanodát. A halálának 200. évfordulójára írt Színházi Vándorok című zenés játékot nemrég mutatta be a kecskeméti Katona József Színház, decemberben Kelemen László nyomában címmel pedig kiállítás nyílt a budapesti Bajor Gizi Színészmúzeumban.

 

 

süti beállítások módosítása