Szervezési osztályvezetőt keres az Operaház

Az Operaház pályázatot hirdet szervezési osztályvezető beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 1 év-ig szól.

 

A munkavégzés helye: Budapest, 1061 Budapest, Andrássy út 22.

 

operahaz

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

1. irányítja a MÁO évi műsorrendjébe foglalt előadások jegyeinek és bérleteinek értékesítését;

2. kapcsolatot tart a külső szervezőkkel, jegyirodákkal, utazási irodákkal;

3. kialakítja a viszonteladói jutalékrendszert, melyről javaslatot tesz a főigazgató-helyettesnek és a gazdasági igazgatónak; kezeli a bizományosi jegyértékesítést; gondoskodik a szükséges kiadványok hozzájuk történő eljuttatásáról, a jegyértékesítési szerződések elkészíttetéséről;

4. gondoskodik a színházi pénztárak működtetéséről;

5. megszervezi a Szervezési Osztály munkáját, meghatározza a feladatköröket és a feladatokat;

6. ellenőrzi a szervezők és a jegypénztárasok munkáját;

7. javaslatot tesz a jegy- és bérletárakra a főigazgató-helyettes árkoncepciója alapján;

8. megszervezi a bérletújítást, ill. a bérleteladást; 9. kapcsolatot tart a rendezvényszervezővel, a bérleti szerződések végrehajtását, az abban foglaltak megvalósulását nyomon követi, gondoskodik a jegygarnitúrák elkészítéséről;

10. elkészíti a főigazgató részére kért statisztikákat, kimutatásokat, éves bevételterveket;

11. részt vesz az éves műsorterv készítésében;

12. meghatározza és összeállítja a bérleteket;

13. nyomon követi az éves, havi, napi műsorváltozásokat, egyeztet a társ osztályokkal és tárakkal;

14. részt vesz a kötelező igazgatósági értekezleteken és tárvezetői értekezleteken.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

§         Főiskola,

§         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

§         értékesítési területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         büntetlen előélet

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§   részletes, szakmai önéletrajz, szakmai vezetői elképzelés, végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát, nyelvvizsga bizonyítvány másolatot, nyilatkozat büntetlen előéletről, pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas Mónika humánerőforrás-gazdálkodási osztályvezető nyújt, a 0618147223 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Állami Operaház címére történő megküldésével (1061 Budapest, Andrássy út 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H-177-1/2015/13 , valamint a beosztás megnevezését: szervezési osztályvezető. vagy

§         Személyesen: Farkas Mónika, Budapest, 1065 Budapest, Hajós utca 11. 3. emelet, Humánerőforrás-gazdálkodási Osztály.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a benyújtási határidőt követő 30 napon belül a Magyar Állami Operaház főigazgatója által felkért szakmai bizottság véleménye alapján (szükség esetén a pályázó és a bizottság személyes találkozásával) elbírálásra kerülnek. A pályázat tartalmát a megbízón és az elbíráló bizottság tagjain kívül más személlyel nem közöljük. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április 10.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A MÁO adottságainak figyelembe vételével és a 2014/2015. évadterv ismeretében

• a pályázó által megvalósítani kívánt közönségszervezési, ügyfélszolgálati és jegyértékesítési koncepcióról,

• szervezési/jegyértékesítési eszközök és kommunikációs csatornák alkalmazására vonatkozó elképzelésekről, mind az Operaház, mind az Erkel Színház speciális célcsoportjai vonatkozásában,

• az értékesítésben működő munkatársak érdekeltségi szemléletű premizálási rendszerének koncepciójáról,

• új célcsoportok elérésére vonatkozó elképzelésekről,

• árpolitikai koncepcióról,

• értékesítési akciókra vonatkozó javaslatokról. A vezetői elképzelés elkészítéséhez elektronikus úton segédanyag (SZMSZ és 2014/2015. évadterv) kérhető a farkasmoni@opera.hu címen. A szervezési osztályvezetőt sikeres pályázati eljárást követően 3 hónapos próbaidővel határozatlan közalkalmazotti jogviszony keretében vezetői beosztással legfeljebb 1 év határozott időre a Magyar Állami Operaház főigazgatója bízza meg, valamint gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.opera.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. február 9.

 

 

 

 

süti beállítások módosítása