Villamosmérnök/ létesítményüzemeltetési osztályvezetőt keres az Opera

Az Opera pályázatot hirdet műszaki szakalkalmazott mérnök/létesítményüzemeltetési osztályvezető munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

 

A munkavégzés helye:

Budapest, 1061 Budapest, Budapest Andrássy út 22.

 

operaa

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Villamosmérnökként az Operaház, az Erkel Színház és egyéb létesítményei üzemeltetési munkáinak, éves és hosszú távú felújítási és beruházási munkáinak tervezésében való részvétel. Az éves karbantartási tervek és azok ütemezésének összeállítása. A tervek jóváhagyását követően a megvalósítás megszervezése, folyamatos ellenőrzése - előkészítés, a szerződések szakmai részének összeállítása, véleményezése, szakmai részvétel a kivitelező kiválasztásai folyamatában (ajánlatkérések, közbeszerzési eljárások), a gondnokság munkájának irányításában és ellenőrzésében, a kivitelezési munkák ellenőrzésében, teljesítés igazolásában, a beérkezett számlák ellenőrzésében, igazolásában. Részt vesz a hatósági szemléken, azok előkészítésében, illetve a feltárt hiányosságok felszámolására intézkedik. Előkészíti, szervezi és irányítja a külső vállalkozók által végzett rendszeres karbantartási munkákat, igazolja a szerződésben foglaltak betartását, és a teljesítés igazolás alapján készített számlákat felülvizsgálja, igazolja. Energetikusként részt vesz az energiatakarékos üzem megvalósításában. Figyelemmel kíséri az Operaház és létesítményei energia-fogyasztását, elemzi, javaslatot tesz annak optimalizálására. A beruházások tervezésénél az energiatakarékos megoldások keresése. Kapcsolattartóként kezeli az energiaszolgáltatók szerződéseit, ellenőrzi a számlákat, szükség esetén kimutatásokat készít.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, felsőfokú műszaki végzettség - villamosmérnök,

§         létesítmény/épületüzemeltetési, kivitelezési szakmai tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

§         műszaki területen szerzett - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

§         büntetlen előélet, az állás betöltése esetén vagyonnyilatkozat-tétel

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         kulturális, színházi területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         energetikai hatékonyságmérésben - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

§         szakmai névjegyzéki bejegyzés (Magyar Mérnöki Kamara)

§         műszaki ellenőri végzettség (elektromos)

§         érvényes jogosultság az energetikai minőségtanúsítvány elkészítéséhez

§         környezeti és energetikai pályázatok elkészítésében való részvétel

§         felhasználói szintű ArchiCAD vagy AutoCAD ismeretek

§         angol és/vagy német nyelv társalgási szintű ismerete

 

Elvárt kompetenciák:

§         Kiváló szintű képesség és igény önálló munkavégzésre,

§         Kiváló szintű munkakör felelősségi köréhez illeszkedő döntéshozatali képesség,

§         Megbízhatóság, pontos, precíz, önálló munkavégzés,

§         Kiváló szintű kommunikációs képesség,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         fényképes önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló bizonyítvány(ok), esetleges nyelvtudás esetén idegennyelvtudást igazoló bizonyítvány(ok) másolata, nyilatkozat büntetlen előéletről, adatkezelési nyilatkozat, melyben hozzájárul a pályázattal kapcsolatos személyes adatainak kezeléséhez

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csonkaréti Annamária humánpolitikai koordinátor nyújt, a 061-814-7406 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Állami Operaház címére történő megküldésével (1061 Budapest, Andrássy út 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Humán-287-1/2015 , valamint a munkakör megnevezését: létesítményüzemeltetési osztályvezető.

vagy

§         Személyesen: Csonkaréti Annamária humánpolitikai koordinátor, Budapest, 1065 Budapest, Hajós utca 11. Üzemház III. emelet .

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok beérkezését követően 3 tagú bizottság hallgatja meg a pályázati feltételeknek megfelelő jelentkezőket. Sikertelen pályázatról szóló értesítés után a pályázatok személyesen átvehetők a MÁO Humánerőforrás-gazdálkodási Osztályán. Az át nem vett pályázatok 90 nap elteltével megsemmisítésre kerülnek.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 16.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.opera.hu - 2015. március 17.

§         www.msztsz.hu - 2015. március 17.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

3 hónap próbaidő

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.opera.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. március 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

süti beállítások módosítása