150 művész énekelt a 150 éves Ódry Színpadon - Fotók!

150 mű­vész adott kon­cer­tet a Színház- és Filmművészeti Egyetem Ódry Színpadán csü­tör­tö­kön, a ze­ne vi­lág­nap­ján. 

Az idén 150 éves szü­le­tés­nap­ját ün­nep­lő Színház- és Filmművészeti Egyetem Ódry Színpadán a ze­ne vi­lág­nap­ján az in­téz­mény egy­ko­ri hall­ga­tói éne­kel­tek da­lo­kat, ma­gyar nép­da­lo­kat, más né­pek da­la­it szó­ló­ban, du­et­tek­ben, együt­te­sek­ben.


A fel­lé­pő 150 mű­vész jó­té­kony cél­lal vesz részt a ren­dez­vé­nyen, a jegy­el­adás­ból be­fo­lyó be­vé­telt az egye­tem gya­kor­ló­szín­pa­dá­nak kor­sze­rű­sí­té­sé­re for­dít­ják.

A fel­lé­pők kö­zött meg­ta­lál­ha­tó volt Törőcsik Mari, Bodrogi Gyula, Molnár Piroska, Blaskó Péter, Kern András, Hegedűs D. Géza, Gáspár Sándor, Rudolf Péter, Kubik Anna, Hűvösvölgyi Ildikó, Eszenyi Enikő, Halász Judit, Eperjes Károly, Bánsági Ildikó, Voith Ági, Hegyi Barbara, Hernádi Judit, Csuja Imre, Stohl András és Malek Andrea.

A ren­dez­vényt Törőcsik Mari nyit­otta meg, aki­nek ifj. Vidnyánszky Attila és Kiss Andrea éne­kelt a Körhinta cí­mű pro­duk­ci­ó­ból. Az ese­mé­nyen kö­szön­tötték a 70. szü­le­tés­nap­ját ok­tó­ber 1-jén ün­nep­lő Molnár Piroskát is. 
 

 

A különleges koncert szervezője és háziasszonya Bagó Gizella volt, aki számos művész hangképző tanára.

 

A koncertről képekben:

1 

1.

2 

2.

3 

3.

4 

4.

5 

5.

6 

6.

7 

7.

8 

8.

9 

9.

10 

10.

11 

11.

12 

12.

13 

13.

14 

14.

15 

15.

16 

16.

17 

17.

18 

18.

19 

19.

20 

20.

21 

21.

22 

22.

23 

23.

 24

24.

25 

25.

26 

26.

 27

27.

28 

28.

29 

29.

30 

30.

31

31.

Fotók: Színház- és Filmművészeti Egyetem - Halmai Gyöngyi

 

 

süti beállítások módosítása