Újabb álláshelyeket hirdet az Operaház

Jegypénztárost, díszletkészítő műhelyek vezetőjét, kelléktár vezetőt, világítási és hangtár vezetőt, valamint fodrásztár vezetőt keres a Magyar Állami Operaház.

 

A kiírások az Opera honlapján találhatók.

 

A Magyar Állami Operaház a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Szervezési osztály jegypénztáros munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Budapest, 1061 Budapest, Andrássy út 22.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

A Magyar Állami Operaház jegyeinek értékesítése speciális jegyértékesítő programon keresztül, közvetlen ügyfélkapcsolat, telefonos felvilágosítás. Előzetes beosztás szerint hétvégi munkavégzés.

 

opera


Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:
 Középiskola/gimnázium,
 Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
 büntetlen előélet


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 valutapénztáros szakképesítés
 színházi szervezési / jegypénztárosi területen szerzett 1-3 év szakmai tapasztalat


Elvárt kompetenciák:
 jó kommunikációs készség,
 barátságos, türelmes személyiség,


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 fényképes önéletrajz, végzettséget igazoló bizonyítvány(ok) másolata, angol középfokú C típusú nyelvvizsga bizonyítvány másolata, nyilatkozat büntetlen előéletről, atkezelési nyilatkozat, melyben hozzájárul a pályázattal kapcsolatos személyes adatainak kezeléséhez.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 15.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kalmár Mónika humánpolitikai koordinátor nyújt, a 06 1 8147245 -os telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Magyar Állami Operaház címére történő megküldésével (1061 Budapest, Andrássy út 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H-865- 1/2015/13 , valamint a munkakör megnevezését: jegypénztáros.
vagy
 Elektronikus úton Kalmár Mónika humánpolitikai koordinátor részére a kalmarmonika@opera.hu E-mail címen keresztül
vagy
 Személyesen: Kalmár Mónika humánpolitikai koordinátor, Budapest, 1065 Budapest, Hajós utca 11. 3. emelet, Humánerőforrás-gazdálkodási Osztály .


A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok a benyújtási határidőt követően 3 tagú bizottság által (szükség esetén a pályázó és a bizottság személyes találkozásával) kerülnek elbírálásra. A pályázati  eljárás során a hiányosan megküldött pályázati anyagokat nem áll módunkban elbírálni.


A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 16.


A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Készenléti jellegű munkakör, napi 10 órás munkaidő. Próbaidő 3 hónap. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.opera.hu honlapon szerezhet. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. október 15.

 

 

süti beállítások módosítása