Szélmalmok - Közösségi színházi projektet visz a KÁVA

Beindult a Szélmalmok, a Káva Kulturális Műhely nagyszabású, másfél éven át ívelő közösségi színházi projektje.

A tavalyi évad végén, egy két napos workshoppal útnak indított projekttel a KÁVA alkotói egy olyan összetett dráma-alapú társadalmi beavatkozás megvalósítására vállalkoztak, melyben Mindszent, Székkutas és Hódmezővásárhely egy-egy általános iskolájának diákjaival, pedagógusaival és helyi civil szervezeteivel a tanyavilág  társadalmi jelentésének újrafogalmazására tesznek kísérletet, azt a kérdést is kutatva, hogy miképpen tudnak részt venni a fiatalok a helyi közösségek önazonosságának meghatározásában.

 

A SZÉLMALMOK BEMUTATÁSA

 

Idén szeptembertől a KÁVA színészei és stúdiósai havi két alkalommal komplex drámaórákat és színjátszó foglalkozásokat tartanak az említett települések három általános iskolájában, melyek mindegyikébe nagy számban járnak diákok a környék tanyavilágából. A KÁVA munkatársai az állandó színjátszó csoportok tagjaival jövő áprilisban létrehoznak egy-egy előadást is, melyek a helyi fiatalok megpróbáltatásait, vágyait és céljait fogják elmesélni. Az elkészült előadások mindhárom településen, illetve 2016 áprilisában Budapesten a MU Színházban is bemutatásra kerülnek az ún. Közösségi Színházi Héten.

 

A KÁVA alkotói fontosnak tartják, hogy a projekt mindenki számára elérhető, követhető és akár lemodellezhető legyen, ezért létrehoztak egy olyan multifunkcionális honlapot, melyen a projekt szakmai anyagai és szubjektív beszámolói egyaránt megtalálhatóak. A /www.szelmalmok.hu weboldal a projekt leírásán, az eseményeken és a közreműködők bemutatásán (interjúk, portrén) túl a különböző megvalósítási helyszínek blogjait is tartalmazza. Mivel a blogbejegyzéseket nem csak a foglalkozásokat vezető színész-drámatanárok, hanem a programban résztvevő diákok és tanárok is írják, az érdeklődő átfogó képet kap a projektről.

 

3

Fotó: Somorjai Márton

 

A PROGRAM CÉLJA

 

A Szélmalmok többek között a tanyavilág, a tanyasi lét kérdésköreivel kíván foglalkozni színházi, fikciós és művészetpedagógiai eszközökkel, hierarchiamentesen és a helyiek részvételével. A program különlegessége, hogy felnőttek és gyerekek együtt játszanak olyan témák mentén, melyet nagyrészt ők, a helyiek fogalmaznak meg. A közösségi színházi előadások fókuszában tehát nem a KÁVA alkotói által kijelölt, hanem a diákok és a helyi civil szervezetek tapasztalataira rezonáló témák állnak. A módszer demokratikus jellegéből következően kihangosítja a résztvevők hangját, illetve fejleszti a diákok számos kompetenciáját, mint például az érdekérvényesítő, érvelő készséget, empátiát és a kritikus gondolkodást. A program nem utolsó sorban elősegíti, hogy új kapcsolatok jöhessenek létre a tanyavilágban élő, különböző településeket tanuló diákok között, hogy egy aktív diákközösség alakulhasson ki, hogy a közéletben képviselhetővé, a település döntéshozói körében pedig témává váljanak a fiatalok tapasztalatai és vágyai. 

 

 

A MÓDSZER

Mindhárom településen a helyi általános iskolák felső tagozatos diákjaiból alakult csoportokkal folyik a munka. A Szélmalmok bizonyos értelemben a KÁVA Új Néző projektjének továbbfejlesztése, amikor szintén vidéki településeken jöttek létre közösségi színházi előadások a helyiek saját problémafelvetéseiből. A Szélmalmok újdonsága ehhez képest, hogy kifejezetten a tanyaléthez kapcsolható kihívások mentén választott településekről van szó, illetve gyerekek és felnőttek közösen dolgoznak. A csoportok ezúttal találkoznak a helyi civil szervezetek képviselőivel is, akiknek gondolatai szintén beépülnek a közösségi színházi előadásokba. A projekt legfőbb újítása együttműködő partnerének, az Anblokk Egyesületnek köszönhetően, hogy a fiatal, a drámapedagógus szakmával most ismerkedő szakemberek a társadalmi kutatás egy speciális formáját is elsajátítják: a színészek és a résztvevők a projekt egyes fázisaiban maguk is kutatókká válnak. A KÁVA tanárai mindezeken felül a partnerintézmények minden felső tagozatos osztályában tartanak drámaórát, így az állandó résztvevőkön kívül az iskolák még több diákja találkozik a KÁVA programjával. A projektet a közösségi színházi előadásokon kívül, négy egyetemi városban tartott prezentációk fogják zárni, melyben a KÁVA munkatársai a program eredményeiről fognak beszámolni. 

 

14

Fotó: Somorjai Márton

 

ALKOTÓK

Színész-drámatanárok: Bori Viktor, Fekete Anikó, Horváth Verocs, Kárász Klaudia, Kárpáti Liza, Németh Anikó, Németh Ágnes, Milák Melinda, Gyombolai Gábor, Kálócz László, Kardos János, Patonay Anita.

Kutatásvezető: Oblath Márton

Gazdasági vezető: Balassa Zsófia

Koordinátor: Németh Edina

Asszisztens: Somorjai Márton

Sajtófelelős: Antal Klaudia

Projektvezető: Takács Gábor

Támogató: Norvég Civil Támogatási Alap 

 

www.szelmalmok.hu

 

 

 

 

süti beállítások módosítása